Piosenka chrześcijańska | „Bóg przywróci znaczenie stworzenia człowieka”

08 września 2020

Bóg stworzył ludzkość, umieścił ją na ziemi

i poprowadził do teraźniejszości.

Posłużył jako ofiara za grzech i przez to zbawił człowieka.

Na koniec musi On jeszcze podbić ludzkość,

całkowicie ją zbawić i przywrócić jej pierwotną istotę.

To od początku dzieło, w które się włączył,

przywrócić człowieka do pierwotnego stanu.

On ustanowi swoje królestwo

i przywróci pierwotną istotę człowieka,

przywróci pierwotną istotę człowieka,

przywróci swoją władzę na ziemi

i wśród wszelkiego stworzenia.

Człowiek, zepsuty przez szatana, zatracił swe bogobojne serce,

i zatracił funkcję Bożego stworzenia.

Stał się Bożym wrogiem,

żyjąc pod panowaniem

i nakazami szatana.

Bóg utracił bojaźń ludzi,

Jego dzieło nie może zostać wśród nich spełnione.

Człowiek został stworzony przez Boga i powinien wielbić Go.

Ale człowiek odwrócił się do Boga plecami i wielbił szatana.

Szatan stał się bożkiem w ludzkim sercu,

więc Bóg stracił w nim pozycję.

Dla człowieka przestało mieć znaczenie, dlaczego został stworzony.

Żeby przywrócić to znaczenie,

człowiek musi wrócić do stanu pierwotnego.

Bóg musi uwolnić człowieka od jego zepsutego usposobienia.

By odzyskać człowieka od szatana,

Bóg musi zbawić człowieka, zbawić od grzechu.

Tylko wtedy może On stopniowo

przywracać pierwotne funkcje człowieka

i ostatecznie przywrócić swoje królestwo.

Synowie nieposłuszeństwa będą zniszczeni,

żeby pozwolić człowiekowi lepiej wielbić Boga

i żyć lepiej tu, na ziemi.

Królestwo, które On chce ustanowić, jest Jego własnym królestwem.

Ludzkość, której On pragnie, to ludzkość, która Go czci,

która jest Mu całkowicie posłuszna i ma Jego chwałę,

i ma Jego chwałę.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze