Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

„Czas zmiany” Klip filmowy (2) – Jedyna droga do wstąpienia do królestwa niebieskiego

Klipy filmowe   16  

Wstęp

Film Ewangelia | „Czas zmiany” Klip filmowy (2) – Jedyna droga do wstąpienia do królestwa niebieskiego

Niektórzy ludzie wierzą, że skoro Bóg był w stanie stworzyć niebiosa, ziemię i wszystkie rzeczy jednym słowem i jest zdolny do wskrzeszenia umarłych jednym słowem, będzie również w stanie natychmiast przemienić nasze ciała, uczynić nas świętymi i wznieść nas w niebiosa, abyśmy mogli spotkać się z Panem, gdy Ten powróci w dniach ostatecznych. Czy tak będzie wyglądało wejście do królestwa niebieskiego? Czy dzieło Bożego powrotu w dniach ostatecznych jest tak proste, jak to sobie wyobrażamy? Bóg mówi: „Musicie sobie to uświadomić i nie powinniście upraszczać spraw. Dzieło Boga jest niepodobne do żadnej zwykłej pracy. Jego cudu nie zdoła pojąć umysł ludzki, a jego mądrość nie może być przez niego otrzymana. Bóg nie tworzy wszystkich rzeczy i nie niszczy ich. On zmienia wszystkie swoje stworzenie i oczyszcza wszystko, co zbrukał szatan. Dlatego Bóg rozpocznie dzieło wielkiej wagi i to jest całkowite znaczenie dzieła Boga. Czy na podstawie tych słów nadal uważasz, że dzieło Boga jest takie łatwe?” (z książki „Słowo ukazuje się w ciele”). Nikt nie może zgłębić dzieła Boga i mądrości Bożej. Tylko sam Bóg może odkryć tajemnicę tego, jak wierzący zostaną pochwyceni w dniach ostatecznych oraz jak Bóg wykona dzieło osądzania, aby ich oczyścić. Ten krótki film wyjaśni ci, jaka jest jedyna droga, umożliwiająca dostanie się do królestwa niebieskiego wraz z powrotem Pana!

Zalecenie:

Film Chrześcijański 2019 | „Czas zmiany” Pochwycenie do królestwa niebieskiego (Dubbing PL) https://www.youtube.com/watch?v=XSqPTsFeos4

Film Chrześcijański 2018 | „Pragnienie” Bóg odkrywa tajemnicę królestwa niebieskiego (Dubbing PL) https://www.youtube.com/watch?v=ey5Q8MZ4Z2k

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Część wersetów biblijnych wykorzystanych w filmie pochodzi z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej (UBG). Wszystkie prawa autorskie do wersetów biblijnych z UBG należą do Fundacji Wrota Nadziei. Użyto ich po uzyskaniu należnej zgody prawnej.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.