Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Klip filmowy (4) – Faryzeusze, którzy ukrzyżowali Pana, ponownie się pojawili!

Klipy filmowe   662  

Wstęp

„Trzymaj się z dala ode mnie” Klip filmowy (4) – Faryzeusze, którzy ukrzyżowali Pana, ponownie się pojawili!

Dwa tysiące lat temu, kiedy Pan Jezus dokonywał swojego dzieła, faryzeusze potępili Jego dzieło w imię przestrzegania Pisma Świętego. Osądzili nawet Pana Jezusa jako syna cieśli i robili wszystko, by wierni nie podążyli za Panem Jezusem. W końcu Go ukrzyżowali. W dniach ostatecznych Pan Jezus powrócił, aby dokonać swego dzieła i przemówić. Pastorzy i starsi z kręgów religijnych znów podpierają się Biblią, aby potępiać dzieło Boga i znów twierdzą, że Bóg jest zwykłym człowiekiem. Robią wszystko, co w ich mocy, aby uniemożliwić wierzącym przyjęcie prawdziwej drogi. To niewiarygodne, ale historia się powtarza.

Zalecenie:

Film Chrześcijański | „Trzymaj się z dala ode mnie” Duchowe przebudzenie chrześcijan (Dubbing PL) https://www.youtube.com/watch?v=2Rh6irkSj0A

Film Chrześcijański | „Kto ponownie przybija Boga do krzyża?” Faryzeusze powrócili (Dubbing PL) https://www.youtube.com/watch?v=zO4L_k5lt14

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga