Muzyka chrześcijańska | „Bóg wcielony w dniach ostatecznych doskonali człowieka za pomocą słów”

22 lipca 2020

Głównym celem przyjścia Boga na ziemię jest wypowiedzenie Jego słów;

skupiasz się na słowie Bożym,

widzisz je, słyszysz je, przestrzegasz je, doświadczasz je,

a to wcielenie Boga wykorzystuje słowo przede wszystkim,

by uczynić człowieka doskonałym.

Nie pokazuje On ani znaków, ani cudów,

a w szczególności nie czyni dzieła wykonanego w przeszłości przez Jezusa.

Chociaż obaj są Bogiem i obaj przychodzą w ciele,

ich posługi się różnią.

Dziś Bóg stał się ciałem przede wszystkim po to,

by dokończyć dzieło „słowa wcielonego”,

aby użyć słowa do uczynienia człowieka doskonałym

i by człowiek przyjął napomnienie i oczyszczenie poprzez słowo.

Używając Jego słów, to On sprawia, że zyskujesz zabezpieczenie i życie;

mówiąc Jego słowami, widzisz Jego dzieło i czyny.

Bóg posługuje się słowem, by karcić cię i oczyszczać,

dlatego jeśli borykasz się z trudnościami,

dzieje się tak także z powodu słowa Bożego.

Dziś Bóg nie czyni dzieła za pomocą faktów, a za pomocą słów.

Tylko jeśli Jego słowo zstąpi na ciebie,

Duch Święty może czynić swoje dzieło w tobie

i sprawiać, że odczuwasz ból, jak i radość.

Tylko słowo Boże może osadzić cię w rzeczywistości

i tylko słowo Boże potrafi uczynić cię doskonałym,

tylko słowo Boże potrafi uczynić cię doskonałym.

Dzieło dokonywane przez Boga w trakcie dni ostatecznych

to przede wszystkim stosowanie Jego słowa,

aby uczynić doskonałym każdego człowieka i go prowadzić.

Całego swojego dzieła dokonuje poprzez słowo;

nie karci cię poprzez wydarzenia.

Czasami ludzie stawiają Bogu opór.

Bóg nie daje odczuć ci znaczących niewygód,

twoje ciało nie jest karcone i nie cierpisz niedoli –

jak tylko jednak poddajesz się Jego słowu

i ono cię oczyszcza, jest to dla ciebie nieznośne.

Tak też, kiedy nadejdą dni ostateczne, gdy Bóg stanie się ciałem,

użyje On przede wszystkim słowa, by wszystko osiągnąć

i nie pozostawić wątpliwości, nie pozostawić wątpliwości.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze