Film ewangeliczny „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (2) – Czy imię Boga naprawdę jest niezmienne?

Film ewangeliczny „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (2) – Czy imię Boga naprawdę jest niezmienne?

891 |16 stycznia 2019

Obejrzyj całość

Duchowni i starsi członkowie społeczności religijnych często głoszą wiernym, że imię Pana Jezusa nigdy nie może się zmienić i że możemy zostać zbawieni jedynie polegając na imieniu Pana Jezusa. Czy taki pogląd jest zgodny prawdą? Bóg Jahwe powiedział: „Przede Mną nie został ukształtowany żaden Bóg ani nie będzie żadnego po Mnie. Ja, tak Ja, jestem Jahwe i oprócz Mnie nie ma wybawcy”. (Księga Izajasza 43:10-11). W Wieku Łaski Bóg wcielony przybrał imię „Jezus”. Bóg jest niezmienny, więc jak Jego imię może się zmienić? Ponadto Księga Objawienia zawiera proroctwo mówiące, że w dniach ostatecznych Bóg będzie miał nowe imię, więc o co w tym wszystkim chodzi? W tej kwestii wielu ludzi nie wie, co począć, lecz ten krótki film ukaże ci prawdę.

Zalecenie:

Film biblijny | „Imię Boga się zmieniło?!” Objawienie tajemnicy imienia Bożego (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/God-s-name-has-changed-movie.html

Film chrześcijański | „Przebudzenie ze snu” Tajemnica pochwycenia do królestwa niebieskiego https://www.youtube.com/watch?v=p8K_aP4M8qo

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj