Film ewangeliczny | „Czas zmiany” | fragment 1 | Czy kiedy Pan powróci, natychmiast zmienimy postać i zostaniemy pochwyceni do królestwa niebieskiego?

25 kwietnia 2019

Niektórzy podążają za słowami Pawła i czekają, aż Pan powróci i wprowadzi ich do królestwa niebieskiego: „W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni”. (I List do Koryntian 15:52). Wierzą, że chociaż wciąż grzeszymy i nie potrafimy wyzwolić się z naszej grzesznej natury, kiedy Pan powróci, natychmiast przemieni nasze ciała i wprowadzi nas do królestwa niebieskiego. Są też ludzie, którzy postępują według słowa Bożego: „Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”. (Ewangelia Mateusza 7:21). „Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty”. (Księga Kapłańska 11:45). Wierzą, że ludzie, którzy ciągle grzeszą, są dalecy od dostąpienia świętości i nie są godni, aby zostać wprowadzonymi do królestwa niebieskiego. Tak rozpoczęła się wspaniała debata… Jacy ludzie są godni tego, aby zostać wprowadzonymi do królestwa niebieskiego? Zapraszamy do obejrzenia tego krótkiego filmu.

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Część wersetów biblijnych wykorzystanych w filmie pochodzi z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej (UBG). Wszystkie prawa autorskie do wersetów biblijnych z UBG należą do Fundacji Wrota Nadziei. Użyto ich po uzyskaniu należnej zgody prawnej.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze