Film chrześcijański | Uwolniony z klatki faryzeuszy i witający Pana (Fragment)

20 stycznia 2020

Odkąd Komunistyczna Partia Chin doszła do władzy, nieprzerwanie tłumi i prześladuje chrześcijaństwo i katolicyzm, aby zupełnie wykorzenić wszelkie wierzenia religijne i uczynić Chiny strefą ateizmu. Zwłaszcza odkąd prezydentem został Xi Jinping, ataki KPCh na wiarę osiągnęły apogeum, zwalcza się nawet oficjalnie uznawany Kościół Trzech Autonomii i usuwa krzyże.

Spoglądając na fakty i na to, co objawione w Bożych słowach, Chen Song’em i inni członkowie Kościoła Trzech Autonomii zyskują rozeznanie w kwestii szatańskiej istoty wyrażającej się w przeciwstawianiu się przez KPCh Bogu i w nienawiści do prawdy, jednak daje to również początek pewnej konfuzji. KPCh zawzięcie prześladuje i dławi wiarę religijną, dlaczego więc pastorzy i starsi kościoła zawsze każą wiernym prosić o błogosławieństwa dla władzy komunistycznej? Czy może być tak, że nie potrafią przejrzeć na wskroś demonicznej istoty KPCh? Dzięki omówieniom Bożych słów każdy w końcu dostrzega istotę problemu, jak również niebezpieczne konsekwencje pójścia za duchowieństwem drogą Trzech Autonomii i wydania się na pastwę szatańskiego reżimu. Ktoś taki zaczyna też dostrzegać naturę pastorów i starszych kościoła, która jest naturą antychrysta, i jest już gotów odrzucić tych religijnych faryzeuszy oraz badać ukazanie się Pana i Jego dzieło.

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Niektóre materiały zawarte w tym filmie pochodzą z następującego źródła:

https://www.stockfootage.com

Excavator motor (https://freesound.org/people/laspaziale/sounds/92739/) by laspaziale/CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Inne rodzaje materiałów wideo

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze