Film chrześcijański | Jak odpowiadać na rozpowszechniane przez KPCh fałszywe informacje potępiające Chrystusa (Fragment)

08 czerwca 2019

W Wieku Łaski Pan Jezus wcielony pojawił się jako zwykły człowiek. Choć wyglądał jak normalny mężczyzna, Pan Jezus pokazał drogę nawrócenia, „Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie” i dokonał dzieła odkupienia ludzkości przez swoje ukrzyżowanie. To wystarczający dowód na to, że Pan Jezus jest Bogiem wcielonym. Chrystus dni ostatecznych, Bóg Wszechmogący, podobnie jak Pan Jezus, wygląda jak zwykły człowiek. Wyraża jednak prawdę i dokonuje dzieła oczyszczenia i zbawienia ludzkości. Udowadnia tym, że jest Bogiem wcielonym. Komunistyczna Partia Chin robi tymczasem wszystko, co może, aby wyprzeć się Chrystusa i potępić Go, wmawiając ludziom, że Chrystus jest zwykłym człowiekiem. Dlaczego Komunistyczna Partia Chin jest tak absurdalna i niedorzeczna?

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze