Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film chrześcijański „Rozmowy” Klip filmowy (1) – Dlaczego KPCh tak okrutnie dręczy chrześcijan?

Ujawnianie prawdy   602  

Wstęp

Film chrześcijański „Rozmowy” Klip filmowy (1) – Dlaczego KPCh tak okrutnie dręczy chrześcijan?

W chińskiej konstytucji wyraźnie zapisano wolność wyznania, lecz za kulisami rząd angażuje ogromne zasoby ludzkie i finansowe, by szaleńczo tłumić wierzenia religijne i brutalnie prześladować chrześcijan. Posunęli się nawet do zakupu najbardziej zaawansowanej technologii inwigilacyjnej, by śledzić, kontrolować, a w końcu aresztować chrześcijan. Chiński rząd pozbawił swoich obywateli prawa do wolności religijnej i bez skrupułów odebrał wiernym również prawo do istnienia. Jakie prawdziwe powody i cele kryją się za tymi działaniami KPCh?

Zalecenie:

Film chrześcijański 2019 | „Rozmowy” Bitwa pomiędzy sprawiedliwością i złem (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/exchange-account-of-interrogation-movie.html

Film chrześcijański | „Siedemnaście? Akurat!” Chrześcijańska młodość we krwi i łzach (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/seventeen-the-hell-you-are-movie.html

Film chrześcijański 2019 | „Słodycz w niedoli” Pan jest moją skałą i moją siłą (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/sweetness-in-adversity-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga