Piosenka chrześcijańska | „Nie możesz poznać Boga tylko przez cieszenie się Jego łaską” (Oficjalny teledysk)

25 kwietnia 2023

Człowiek może cierpieć dla Boga

i zaszedł tak daleko dzięki Bożej miłości,

Bożemu zbawieniu i sądowi

oraz dziełu karcenia człowieka.

Jeśli jesteście bez sądu Bożego,

bez karcenia i bez Jego prób,

jeśli nie zesłał na was cierpienia,

nie możecie prawdziwie kochać Go.

Im wspanialsze dzieło Boga w człowieku,

im większe człowieka cierpienie,

tym lepiej widać, jak znaczące jest dzieło Boga,

serce ludzkie może bardziej kochać Go.

Miłość do Boga opiera się

na Bożym oczyszczaniu i sądzie.

Jeśli cieszysz się tylko Jego łaską,

spokojnym życiem i dostatkiem,

to nie odniosłeś sukcesu w wierze,

i nie zyskałeś Boga.

Mając tylko łaskę i miłość Bożą,

człowiek nigdy nie pozna siebie,

nigdy nie będzie mógł zrozumieć

istoty człowieczeństwa.

Tylko przez oczyszczanie i sąd Boga,

tylko przez proces oczyszczania

człowiek może poznać swoje braki,

zobaczyć, że sam nie ma nic.

Miłość do Boga opiera się

na Bożym oczyszczaniu i sądzie.

Jeśli cieszysz się tylko Jego łaską,

spokojnym życiem i dostatkiem,

to nie odniosłeś sukcesu w wierze,

i nie zyskałeś Boga.

Bóg dokonał etapu dzieła łaski,

dając ludziom błogosławieństwa.

Lecz nie udoskonali ludzi jedynie łaska i miłość.

Człowiek doświadcza w życiu Bożej miłości.

Widzi miłość i łaskę Boga.

Jednak po pewnym czasie doświadczeń

widzi, że to go nie udoskonali.

Łaska nie ujawni ani nie naprawi skażenia.

Nie udoskonali miłości i wiary.

Łaska Boga to dzieło jednego etapu;

nie wystarczy, by człowiek poznał Boga.

Miłość do Boga opiera się

na Bożym oczyszczaniu i sądzie.

Jeśli cieszysz się tylko Jego łaską,

spokojnym życiem i dostatkiem,

to nie odniosłeś sukcesu w wierze,

i nie zyskałeś Boga.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze