Słowo Boże | „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” (Część piąta)

85 |28 marca 2021

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj