Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Wybór wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych

Recital-the-word-appears-in-the-flesh
Wybór wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych

Człowiek żyje pod osłoną wpływu ciemności, pozostając w niewoli wpływu szatana bez możliwości ucieczki. A usposobienie człowieka poddane oddziaływaniu szatana staje się coraz bardziej zepsute. Można rzec, że człowiek zawsze był obarczony tym zepsutym szatańskim usposobieniem i nie był w stanie prawdziwie kochać Boga. Tak więc, jeśli człowiek pragnie kochać Boga, musi wyzbyć się poczucia własnej pychy, własnej ważności, arogancji, zarozumiałości i tym podobnych cech, które bez wyjątku cechują usposobienie szatana. W przeciwnym razie miłość człowieka jest miłością nieczystą, miłością szatana, która absolutnie nie może zyskać aprobaty Boga. Bez bezpośredniego doskonalenia, poddania działaniu, złamania, przycięcia, dyscyplinowania, karcenia czy oczyszczenia przez Ducha Świętego nikt nie jest w stanie prawdziwie miłować Boga. Jeżeli twierdzisz, że część twojego usposobienia reprezentuje Boga i dlatego jesteś w stanie prawdziwie Go miłować, głosisz słowa arogancji i jesteś niedorzecznym człowiekiem. A tacy ludzie to archanioły! Wrodzona natura człowieka nie jest w stanie bezpośrednio reprezentować Boga. Człowiek musi odrzucić swoją wrodzoną naturę poprzez Boże doskonalenie, a następnie, jedynie poprzez troszczenie się o wolę Bożą, wypełnianie woli Bożej i co więcej poddanie się działaniu Ducha Świętego, jego życie może zyskać aprobatę Boga. Nikt, kto żyje w ciele, nie jest w stanie bezpośrednio reprezentować Boga, chyba że jest człowiekiem używanym przez Ducha Świętego. Jednakże, nawet o takiej osobie, jej usposobieniu i tym, co urzeczywistnia, nie można z całą pewnością powiedzieć, że reprezentuje Boga; można tylko powiedzieć, że to, co urzeczywistnia, jest kierowane przez Ducha Świętego. Człowiek o takim usposobieniu nie może reprezentować Boga.

Chociaż usposobienie człowieka jest zarządzane przez Boga– co jest niepodważalne i może być uznane za coś pozytywnego– zostało ono poddane oddziaływaniu szatana. Dlatego całe usposobienie człowieka jest usposobieniem szatana. Ktoś może stwierdzić, że Bóg, z usposobienia, jest prostolinijny w działaniu, i że on także zachowuje się w ten sposób, również ma tego rodzaju charakter, a więc, jak mówi, usposobienie jego reprezentuje Boga. Jaki to jest człowiek? Czy zepsute szatańskie usposobienie może reprezentować Boga? Ktokolwiek, kto twierdzi, że jego usposobienie jest reprezentatywne względem Boga, bluźni przeciwko Bogu i obraża Ducha Świętego! Z punktu widzenia sposobu, w jaki działa Duch Święty, dzieło, które Bóg wykonuje na ziemi, ma jedynie na celu podbój. Z tego właśnie powodu znaczna część zepsutego szatańskiego usposobienia człowieka nie została jeszcze obmyta, a to, co człowiek urzeczywistnia, jest nadal wizerunkiem szatana. Reprezentuje dobroć człowieka i działania ludzkiego ciała lub, wyrażając się ściślej, reprezentuje szatana i w żadnym razie nie może reprezentować Boga. Nawet jeśli człowiek już miłuje Boga do tego stopnia, że jest w stanie cieszyć się życiem niebiańskim na ziemi i wypowiadać takie stwierdzenia jak: „O Boże! Nie mogę Cię kochać wystarczająco”, oraz osiągnął najwyższe królestwo, to nadal nie można powiedzieć, że urzeczywistnia Boga ani że reprezentuje Boga, albowiem istota człowieka jest niepodobna do Bożej. Człowiek nigdy nie może urzeczywistniać Boga, a tym bardziej nie może stać się Bogiem. To, co Duch Święty polecił człowiekowi urzeczywistniać, jest zgodne z tym, czego Bóg wymaga od człowieka.

Wszystkie działania i uczynki szatana przejawiają się w człowieku. Wszystkie działania i czyny człowieka są wyrazem szatana i dlatego nie mogą reprezentować Boga. Człowiek jest ucieleśnieniem szatana, a usposobienie człowieka nie jest w stanie reprezentować usposobienia Boga. Niektórzy ludzie mają dobry charakter; Bóg może podjąć pewne działania poprzez charakter takich ludzi, a dzieło przez nich wykonywane jest kierowane przez Ducha Świętego. Jednak ich usposobienie nie jest w stanie reprezentować Boga. Praca, którą Bóg wykonuje poprzez nich, bazuje na tym, co już w nich istnieje i rozwija to. Ani prorocy ani ludzie, których Bóg używa od wieków, nikt nie może Go bezpośrednio reprezentować. Wszyscy ludzie zaczynają kochać Boga dopiero w trudnych okolicznościach i nikt nie dąży z własnej woli do współdziałania z Nim. Jakie rzeczy są pozytywne? Wszystko, co pochodzi bezpośrednio od Boga, jest pozytywne. Jednakże usposobienie człowieka zostało poddane działaniom szatana i nie może reprezentować Boga. Tylko wcielony Bóg – Jego miłość, Jego wola cierpienia, Jego sprawiedliwość, uległość, pokora i skrytość – wszystkie te cechy bezpośrednio reprezentują Boga. To dlatego, że kiedy przybył, nie miał grzesznej natury i pochodził bezpośrednio od Boga, wolny od oddziaływania szatana. Jezus jest tylko podobieństwem grzesznego ciała i nie reprezentuje grzechu; dlatego Jego postępowanie, uczynki i słowa, do czasu dokonania Jego dzieła przez ukrzyżowanie (włączając w to moment Jego ukrzyżowania), bezpośrednio reprezentują Boga. Przykład Jezusa wystarczy, aby udowodnić, że żaden człowiek o grzesznej naturze nie może reprezentować Boga, a grzech człowieka reprezentuje szatana. Oznacza to, że grzech nie reprezentuje Boga, a Bóg jest wolny od grzechu. Nawet praca wykonana w człowieku przez Ducha Świętego może być uważana jedynie za kierowaną przez Ducha Świętego i nie można powiedzieć, że człowiek dokonał jej w imieniu Boga. Natomiast jeśli chodzi o człowieka, to ani jego grzech, ani jego usposobienie nie reprezentują Boga. Z punktu widzenia pracy wykonanej w człowieku przez Ducha Świętego obecnie i w przeszłości, większość została dokonana w człowieku przez Ducha Świętego. Z tego powodu człowiek dysponuje tym, co urzeczywistnia. To jest jednak jednostronne i niewielu jest w stanie urzeczywistnić prawdę po tym, jak zostało poddanych działaniu i zdyscyplinowanych przez Ducha Świętego. Oznacza to, że tylko dzieło Ducha Świętego jest obecne i brak jest współpracy ze strony człowieka. Czy widzisz to teraz wyraźnie? Tak więc, co powinieneś uczynić, aby dołożyć wszelkich starań, by z Nim współdziałać, kiedy Duch Święty pracuje i w ten sposób wywiązać się ze swoich powinności?

Wybór wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych

Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi? Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani Prawdziwa historia dzieł w Erze Zbawienia Wszyscy, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny Bóg kieruje losem całej ludzkości Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie Dzieło w Wieku Prawa Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga Czy ożyłeś? Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy Co wiesz o wierze? Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku” Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia Jak Piotr poznał Jezusa Nadeszło Królestwo Tysiąclecia Zrozumienie usposobienia Boga jest bardzo ważne Jak powinieneś uczestniczyć w swojej przyszłej misji? Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga Powinniście zważać na wasze uczynki Istota ciała zamieszkana przez Boga Jak służyć zgodnie z wolą Boga? Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy Nikt kto jest z ciała nie ucieknie przed Dniem Gniewu Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię Bóg jest źródłem ludzkiego życia Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek Wypowiedź Dwudziesta Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku Część druga Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku Część pierwsza Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga Ci, którzy nie są zgodni z Chrystusem, są w pełni przeciwnikami Boga Trzy przestrogi Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże? Wypowiedź Dziewiętnasta Dziewiąta Wypowiedź Wypowiedź dwudziesta pierwsza Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu Wypowiedź piąta Trzynasta wypowiedź Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu Część druga Dzieło Boga i dzieło człowieka Część Druga Dwudziesta Szósta Wypowiedź Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani Wypowiedź dziesiąta Poznawanie Bożego Dzieła w dniu dzisiejszym Dziesięć Dekretów Administracyjnych, Które Muszą Być Przestrzegane Przez Wybranych Ludzi Boga w Wieku Królestwa Dzieło Boga i dzieło człowieka Część Pierwsza Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu Część pierwsza Wypowiedź Ósma Wypowiedź dwudziesta trzecia Różnica pomiędzy służbą wcielonego Boga a obowiązkiem człowieka Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia Przykazania Nowego Wieku Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga Część pierwsza

00:00
00:00

0wyników wyszukiwania