Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Codzienne słowa Boga

Recital-daily-words-of-God
Codzienne słowa Boga

Kategorie

Wypowiedzi Boga Wszechmogącego (Droga do poznania Boga)
Wypowiedzi Boga Wszechmogącego (Droga do poznania Boga)
Wybór wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych
Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych (wybór)

Jeżeli w przypadku człowieka, który od wielu lat wyznaje Boga i od wielu lat korzysta z Jego słów, definicja Boga pozostaje zasadniczo taka sama jak w przypadku człowieka padającego na twarz przed jakimś bożkiem, to oznaczałoby to, iż ów człowiek nie osiągnął rzeczywistości Bożych słów. Dzieje się tak, ponieważ po prostu nie wkroczył w rzeczywistość Bożych słów i dlatego rzeczywistość, prawda, intencje, żądania wobec ludzkości, które wszystkie tkwią w słowach Boga, nie mają z nim nic wspólnego. To oznacza, że choćby nie wiadomo jak ciężko pracował ów człowiek nad powierzchownym znaczeniem słów Boga, na nic się to nie zda. Ponieważ podąża tylko za słowami, dotrze – rzecz jasna – tylko do słów. Czy słowa wypowiadane przez Boga będą z pozoru proste czy zawiłe, wszystkie są prawdą niezbędną człowiekowi, kiedy wkracza w życie. Są krynicą żywych wód, która pozwala mu przetrwać zarówno w duchu, jak i w ciele. Zapewniają to, czego człowiek potrzebuje do przeżycia; dogmat i kredo do prowadzenia codziennego życia; ścieżkę, cel i kierunek, w którym musi podążyć, aby uzyskać zbawienie; każdą prawdę, którą powinien posiadać jako stworzona istota przed Bogiem; i każdą prawdę o tym, jak człowiek jest posłuszny Bogu i jak Go wielbi. Są gwarancją przetrwania człowieka, są chlebem powszednim człowieka i są solidnym podparciem, dzięki któremu człowiek może być silny i może powstać. Są obfite w rzeczywistość prawdy zwykłego człowieczeństwa, jakim żyje stworzona ludzkość, obfite w prawdę, która wyzwala ludzkość od zepsucia i pozwala umknąć z sideł szatana, obfite w niestrudzone nauczanie, napominanie, zachęcanie oraz pocieszenie, które Stwórca daje stworzonej ludzkości. Są latarnią prowadzącą i oświecającą człowieka, aby zrozumiał wszystko co pozytywne, gwarancją tego, że człowiek ziści i wejdzie w posiadanie wszystkiego, co prawe i dobre, kryterium, według którego mierzeni się ludzie, zdarzenia i wszystkie przedmioty, a także znacznikiem nawigacyjnym prowadzącym ludzi ku zbawieniu i ścieżce światła. Tylko poprzez rzeczywiste doświadczenie słów Boga może zostać człowiek wypełniony prawdą i życiem. Tylko tak może zrozumieć, czym jest zwykłe człowieczeństwo, czym jest sensowne życie, czym jest prawdziwa stworzona istota, czym jest prawdziwe posłuszeństwo wobec Boga. Tylko tak może zrozumieć, jak bardzo powinno mu zależeć na Bogu, jak wypełniać obowiązki stworzonej istoty i jak upodobnić się do prawdziwego człowieka. Tylko tak może zrozumieć, co znaczy prawdziwa wiara i prawdziwe wielbienie. Tylko tak może zrozumieć, kim jest Władca niebios i ziemi i wszelkiego stworzenia. Tylko tak może zrozumieć środki, za pomocą których Pan wszelkiego stworzenia rządzi stworzeniem, prowadzi i zapewnia mu istnienie. Tylko tak może zrozumieć i uchwycić środki, za pomocą których Pan wszelkiego stworzenia istnieje, objawia się i działa... Człowiek oddzielony od prawdziwego doświadczenia słów Boga nie ma żadnej realnej znajomości tych słów i prawdy ani wglądu w nie. Taki człowiek to po prostu żyjący trup, wytrawiona skorupa, a wszelka wiedza związana ze Stwórcą nie ma z nim nic wspólnego. W oczach Boga taki człowiek nigdy w Niego nie wierzył ani nie podążał za Nim, więc Bóg nie postrzega go jako Jego wyznawcy ani naśladowcy, a już tym bardziej jako prawdziwej stworzonej istoty.

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Boże słowa są zawsze niezmienną prawdą


Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną. Bóg dawcą życia i jedynym przewodnikiem ludzi. Wartość i znaczenie słów Jego wyznaczone są przez ich treść, nie przez to, czy człowiek przyjmie je lub uzna. Nawet jeśli nikt nie otrzyma Jego słów, ich wartość i pomoc dla ludzi są bezmierne. Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną. Bóg dawcą życia i jedynym przewodnikiem ludzi.


Tym, którzy się buntują, odrzucają Jego słowa bez szacunku, jedyną odpowiedzią Boga jest to: niech czas i fakty zaświadczą o Nim, niech pokażą, że Jego słowa są prawdą, drogą i życiem; niech pokażą, że wszystko, co powiedział, słuszne jest, że jest wszystkim, co człowiek powinien posiadać i czego winien przestrzegać. Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną. Bóg dawcą życia i jedynym przewodnikiem ludzi.


Wszystkim, którzy idą za Nim, Bóg objawi ten fakt: ci, którzy nie mogą przyjąć Jego słów, lub czynami wypełnić ich, i ci którzy nie mogą odkryć celu lub znaleźć zbawienia w słowach Jego, wszyscy ci ludzie są tymi, których Boże słowa potępiają. Oni utracili Boże zbawienie. Od nich Jego kara nigdy daleko nie odstąpi. Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną. Bóg dawcą życia i jedynym przewodnikiem ludzi. Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną. Bóg dawcą życia i jedynym przewodnikiem ludzi.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Codzienne słowa Boga

Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga (Fragment VI) Istota ciała zamieszkana przez Boga (Fragment IV) Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia (Fragment I) Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu (Fragment II) Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga (Fragment II) Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy (Fragment I) Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu (Fragment II) Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku (Fragment I) Istota ciała zamieszkana przez Boga (Fragment I) Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię (Fragment I) Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy (Fragment II) Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem (Fragment I) Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku (Fragment II) Sam Bóg, Jedyny VI (Fragment VII) Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła (Fragment V) Sam Bóg, Jedyny II (Fragment VII) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I (Fragment II) Sam Bóg, Jedyny VI (Fragment IV) Sam Bóg, Jedyny II (Fragment VI) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment X) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment IX) Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu (Fragment II) Tylko ten, kto doświadcza dzieła Boga, prawdziwie w Niego wierzy (Fragment IV) Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła (Fragment IV) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment V) Sam Bóg, Jedyny VI (Fragment V) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment II) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment I) Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym (Fragment I) Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego (Fragment IV) Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka (Fragment II) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment IV) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment III) Sam Bóg, Jedyny II (Fragment VIII) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II (Fragment I) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I (Fragment VIII) Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła (Fragment I) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment VIII) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment VI) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I (Fragment VI) Sam Bóg, Jedyny II (Fragment II) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II (Fragment II) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I (Fragment V) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment VII) Sam Bóg, Jedyny II (Fragment V) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II (Fragment IV) Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła (Fragment V) Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła (Fragment VII) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II (Fragment III) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I (Fragment VII) Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła (Fragment VI) Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła (Fragment II) Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła (Fragment IV) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I (Fragment I) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I (Fragment IV) Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła (Fragment II) Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła (Fragment III) Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła (Fragment I)

00:00
00:00

0wyników wyszukiwania