25. Czym jest dzieło Ducha Świętego? Jak przejawia się dzieło Ducha Świętego?

Ważne słowa Boga:

Dzieło Ducha Świętego to forma czynnego przewodnictwa i pozytywnego oświecenia. Nie pozwala ludziom pozostawać biernymi. Przynosi im pocieszenie, zapewnia wiarę i determinację oraz umożliwia dążenie do zostania udoskonalonym przez Boga. Kiedy Duch Święty pracuje, ludzie potrafią aktywnie wejść; nie są bierni ani zmuszani, tylko podejmują inicjatywę. Kiedy Duch święty pracuje, ludzie są zadowoleni i ochoczy, skorzy do bycia posłusznymi i z przyjemnością okazują pokorę. I chociaż wewnątrz są zbolali i krusi, postanawiają współdziałać, chętnie cierpią, są w stanie zachować posłuszeństwo i nie są skażeni ludzką wolą, myśleniem człowieka, a już na pewno nie przez ludzkie pragnienia i motywacje. Kiedy ludzie doświadczają dzieła Ducha Świętego, stają się szczególnie święci wewnątrz. Ci, którzy są pod wpływem dzieła Ducha Świętego, urzeczywistniają miłość do Boga, miłość do swoich braci i sióstr oraz znajdują upodobanie w rzeczach, które podobają się Bogu i brzydzą się tymi, które brzydzą Boga. Ludzie dotknięci dziełem Ducha Świętego posiadają zwykłe człowieczeństwo, są nim owładnięci i wciąż szukają prawdy. Kiedy Duch Święty pracuje nad ludźmi, stają się oni coraz lepsi, a ich człowieczeństwo staje się coraz bardziej zwykłe i choć czasami ich współpraca może być niemądra, ich motywacje są słuszne, ich wkroczenie pozytywne. Nie usiłują przerywać i nie ma w nich wrogości. Dzieło Ducha Świętego jest zwykłe i prawdziwe, Duch Święty pracuje nad człowiekiem według zasad zwykłego życia ludzkiego, On oświeca i prowadzi ludzi zgodnie z rzeczywistym dążeniem zwykłych ludzi. Kiedy Duch Święty pracuje nad ludźmi, prowadzi ich i oświeca zgodnie z potrzebami zwykłych ludzi, dba o nich bacząc na ich potrzeby oraz pozytywnie prowadzi i oświeca odpowiednio do ich niedostatków i słabości; kiedy Duch Święty pracuje, dzieło to pozostaje w zgodzie z zasadami zwykłego życia człowieka i tylko w prawdziwym życiu ludzie potrafią spostrzec dzieło Ducha Świętego. Jeśli w swoim codziennym życiu ludzie pozostają w pozytywnym stanie i prowadzą zwykłe życie duchowe, to wówczas posiadają dzieło Ducha Świętego. W takim stanie, kiedy jedzą i piją słowa Boga, to posiadają wiarę; kiedy się modlą, są natchnieni; gdy coś im się przytrafia, nie są bierni; kiedy coś się dzieje, są w stanie dostrzec nauki, jakich udzielić chce im Bóg, i nie są oni bierni ani słabi; chociaż zmagają się z rzeczywistymi przeciwnościami, są gotowi przestrzegać wszystkich ustaleń Boga.

z rozdziału „Dzieło Ducha Świętego i dzieło szatana” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Gdy Duch Święty działa w celu oświecenia ludzi, przekazuje im na ogół wiedzę o dziele Boga oraz o ich prawdziwym wejściu oraz prawdziwym stanie, a także daje im determinację, pozwala im pojąć skwapliwe intencje Boga i Jego wymagania dotyczące dziś człowieka, daje im stanowczość, by się otwierać pod każdym względem. Nawet gdy ludzie doświadczają rozlewu krwi i ponoszą ofiary, muszą działać dla Boga, nawet gdy spotykają się z prześladowaniem i przeciwnościami losu, muszą mimo to miłować Boga, nie mieć żalu i trwać przy świadectwie na rzecz Boga. Taka determinacja wypływa z poruszeń dokonywanych przez Ducha Świętego i z działania Ducha Świętego – ale wiecie, że nie doświadczycie takich poruszeń w każdym momencie. Czasem w trakcie zgromadzeń czujecie się niezwykle poruszeni i zainspirowani, głosicie chwałę i tańczycie. Czujecie, że posiadacie niewiarygodne zrozumienie innych członków wspólnoty, czujecie się zupełnie nowi wewnętrznie, wasze serca są absolutnie czyste, bez żadnego poczucia pustki – wszystko to wiąże się z działaniem Ducha Świętego. Jeśli przewodzicie innym, a Duch Święty obdarowuje was szczególnym oświeceniem i iluminacją, gdy udajecie się do pracy w kościele, sprawiając, że jesteście wyjątkowo szczerzy, odpowiedzialni i poważni w swojej pracy, wiąże się to z działaniem Ducha Świętego.

z rozdziału „Praktyka (1)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Dzieło Ducha Świętego jest wyjątkowo zwyczajne i podczas gdy pracuje On nad ludźmi, ci wciąż mają kłopoty, wciąż płaczą, cierpią, są słabi, wciąż wiele spraw pozostaje dla nich niejasnymi, a jednak w takim stanie potrafią powstrzymać swój regres i są w stanie kochać Boga. Chociaż płaczą i są zrozpaczeni, wciąż są w stanie wychwalać Boga; dzieło Ducha Świętego jest wyjątkowo zwyczajne i ani trochę nadprzyrodzone. Większość ludzi uważa, że jak tylko Duch Święty zacznie pracować, dochodzi do zmian w ich stanie i zostają pozbawieni podstawowych rzeczy. Takie przekonania są mylne. Kiedy Duch Święty pracuje nad człowiekiem, bierność w człowieku wciąż w nim jest, a jego status pozostaje taki sam, dostąpił on jednak oświecenia i iluminacji przez Ducha Świętego, więc jego stan jest bardziej zaangażowany, kondycja zwyczajna i szybko zachodzi w nim zmiana.

z rozdziału „Dzieło Ducha Świętego i dzieło szatana” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Całe dzieło Ducha Świętego jest normalne i prawdziwe. Kiedy czytasz słowa Boga i modlisz się, wewnątrz jesteś jasny i niezłomny, a świat zewnętrzny nie ma na ciebie negatywnego wpływu. Wewnątrz siebie pragniesz kochać Boga, jesteś gotów angażować się w pozytywne rzeczy i nienawidzisz złego świata. Na tym polega właśnie życie w Bogu. Nie polega ono, jak ludzie mawiają, na wielkiej radości – takie stwierdzenia są nieprawdziwe.

z rozdziału „Jak poznać rzeczywistość” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Czasami, gdy radujesz się słowami Boga, twój duch jest poruszony i czujesz, że nie możesz nic poradzić, jak tylko kochać Boga, że jest w tobie wielka siła i że nie ma niczego, czego nie mógłbyś odłożyć na bok. Jeśli tak się właśnie czujesz, oznacza to, że zostałeś poruszony przez Ducha Bożego, a twoje serce całkowicie zwróciło się do Boga, i będziesz modlić się do Boga słowami: „O, Boże! Zaprawdę zostałem przeznaczony i wybrany przez Ciebie. Twa chwała napawa mnie dumą i czuję się chwalebnie, będąc jednym z Twojego ludu. Poświęcę wszystko i dam cokolwiek, aby wypełniać Twoją wolę i poświęcić Ci wszystkie moje lata i całe życie pełne wysiłku”. Gdy tak się będziesz modlił, w twym sercu zapanują nieskończona miłość i prawdziwe posłuszeństwo Bogu. Czy kiedykolwiek miałeś takie doświadczenie? Gdy ludzie są często poruszani przez Ducha Bożego, wówczas są szczególnie chętni poświęcić się Bogu w swoich modlitwach: „O, Boże! Pragnę ujrzeć Twój dzień chwały i pragnę żyć dla Ciebie – nic nie jest bardziej warte ani bardziej pełne znaczenia niż życie dla Ciebie, a ja nie mam najmniejszego pragnienia, by żyć dla szatana i dla ciała. Ty podnosisz mnie, pozwalając mi dzisiaj żyć dla Ciebie”. Gdy będziesz modlił się w ten sposób, poczujesz, że nie możesz nic na to poradzić, ale oddasz swe serce Bogu, że musisz zdobyć Boga i że nie chcesz umrzeć bez pozyskania Boga za swego życia. Po takiej modlitwie będzie w tobie niewyczerpana siła, ale nie dowiesz się, skąd ona pochodzi; w twoim sercu będzie nieograniczona moc i będziesz miał poczucie, że Bóg jest tak piękny i że jest wart kochania. To wtedy nastąpi ta chwila, gdy poruszy cię Bóg. Wszyscy, którzy tego doznali, zostali poruszeni przez Boga. U tych, których Bóg często porusza, w życiu zachodzą zmiany, są oni w stanie podjąć decyzję i całkowicie zyskać Boga; miłość do Boga w ich sercach wzrasta, ich serca całkowicie zwróciły się do Niego, nie mają przywiązania do rodziny, świata, uwikłań ani swojej przyszłości i są skłonni poświęcić całe życie wysiłkom na rzecz Boga. Wszyscy, którzy zostali poruszeni przez Ducha Bożego, są ludźmi, którzy dążą do prawdy i którzy mają nadzieję, że zostaną udoskonaleni przez Boga.

z rozdziału „Poznaj najnowsze dzieło Boga i podążaj Jego śladami” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Możesz być niemądry i może brakować ci wewnętrznego rozeznania, lecz Duch Święty musi pracować, byś był pełen wiary, byś zawsze czuł, że możesz kochać Boga jeszcze bardziej, byś chciał współdziałać, byś chciał współpracować także bez względu na to, jak wielkie są przed tobą trudności. Przytrafią ci się różne rzeczy i nie będzie dla ciebie jasnym, czy pochodzą od Boga czy od szatana, ale będziesz potrafił czekać i nie będziesz ani bierny, ani zły. Jest to zwykłe dzieło Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty pracuje, ludzie wciąż napotykają na trudności, czasem płaczą i czasami są sprawy, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, ale wszystko to jest etapem zwykłego dzieła Ducha Świętego. Chociaż nie radzą sobie z nimi, choć w tym czasie są słabi i narzekają, potem są wciąż gotowi kochać Boga z całkowitą wiarą. Ich bierność nie przeszkadza im w doświadczaniu zwykłych przeżyć i niezależnie od tego, co mówią inni i jak są przez nich atakowani, wciąż są w stanie kochać Boga. W trakcie modlitwy zawsze czują, że mieli dotychczas tak ogromny dług wdzięczności wobec Boga, postanawiają zaspokoić Boga i odrzucają ciało, kiedy borykają się z takimi problemami ponownie. Ta siła pokazuje, że jest w nich dzieło Ducha Świętego i że jest to zwykły stan dzieła Ducha Świętego.

z rozdziału „Dzieło Ducha Świętego i dzieło szatana” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Bóg nie powtarza swojego dzieła, nie wykonuje dzieła, która nie jest realistyczne, nie stawia człowiekowi nadmiernych wymagań i nie wykonuje dzieła, które jest poza pojmowaniem człowieka. Całe dzieło, które On wykonuje, mieści się w zakresie normalnego rozumowania człowieka i nie przekracza normalnego człowieczeństwa, a Jego dzieło jest zgodne z normalnymi wymaganiami człowieka. Jeśli jest to dzieło Ducha Świętego, człowiek staje się coraz bardziej normalny i jego człowieczeństwo staje się coraz bardziej normalne. Człowiek ma coraz większą wiedzę o swoim szatańskim, skażonym usposobieniu, a także o swej istocie i coraz bardziej tęskni za prawdą. To znaczy, że życie człowieka coraz bardziej wzrasta, a skażone usposobienie człowieka staje się zdolne do coraz większych zmian. Wszystko powyższe jest sensem tego, że Bóg staje się życiem człowieka.

z rozdziału „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Duch Święty ma ścieżkę do przebycia w każdej osobie i daje każdemu szansę na udoskonalenie. Poprzez twoją negatywność zmuszasz się do poznania własnego zepsucia, a następnie poprzez odrzucenie tej negatywności znajdziesz ścieżkę do praktykowania, i to jest właśnie twoją doskonałością. Dalej, dzięki ciągłemu prowadzeniu i iluminacji pewnych pozytywnych aspektów w tobie, będziesz proaktywnie wypełniał swoją funkcję, staniesz się wnikliwy i zyskasz rozeznanie. W sprzyjających warunkach, jesteś szczególnie chętny do czytania słowa Bożego, chętny do modlitwy do Boga i jesteś w stanie odnosić kazania, których słuchasz do twoich własnych stanów. W takich chwilach Bóg oświeca i iluminuje cię, uświadamiając pozytywny wymiar rzeczy. To jest twoja doskonałość w pozytywnym ujęciu. W negatywnych stanach jesteś słaby i pesymistyczny, czujesz, że nie masz Boga w swoim sercu, lecz Bóg cię iluminuje, pomagając znaleźć ścieżkę do praktyki. Wychodzenie z tego jest osiągnięciem doskonałości w postaci negatywnej.

z rozdziału „Tylko ci, którzy koncentrują się na praktyce, mogą być udoskonaleni” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Czasami Bóg daje ci pewien rodzaj uczucia – tracisz wewnętrzną przyjemność, tracisz obecność Bożą i znajdujesz się w mroku. Jest to rodzaj oczyszczenia. Za każdym razem gdy coś robisz, ponosisz porażkę lub napotykasz mur. Oto jest dyscyplina Boża. Możesz coś zrobić i nie mieć żadnego szczególnego uczucia w tej kwestii; inni też o tym nie wiedzą, ale Bóg wie. On cię nie puści, ale cię zdyscyplinuje. Działanie Ducha Świętego jest bardzo szczegółowe. Bardzo uważnie obserwuje każde słowo i działanie ludzi, każdy ich czyn i ruch, każdą ich myśl i ideę – tak, aby mogli oni pozyskać wewnętrzną świadomość tych rzeczy. Próbujesz czegoś raz i idzie to nie po twojej myśli, robisz to ponownie i wciąż coś jest nie tak, aż stopniowo zrozumiesz dzieło Ducha Świętego. Poprzez wielokrotne dyscyplinowanie będziesz wiedział, co robić, aby żyć w zgodzie z wolą Bożą, i będziesz wiedział, co nie jest zgodne z Jego wolą. W końcu poczujesz w głębi swego serca dokładne odpowiedzi na wskazówki Ducha Świętego.

z rozdziału „Ci, którzy mają być udoskonaleni, muszą przejść przez oczyszczenie” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 24. Jaka jest różnica między dobrym sługą a złym sługą?

Dalej: 26. Jak można uzyskać dzieło Ducha Świętego?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce