7. Kim jest osoba fałszywa? Dlaczego ludzie fałszywi nie mogą być zbawieni?

Ważne słowa Boga:

Jeśli jesteś bardzo zwodniczy, twoje serce będzie cechować powściągliwość, a myśli będą pełne podejrzeń dotyczących wszystkich spraw i wszystkich ludzi. Z tego powodu twoja wiara we Mnie opiera się na podejrzliwości. Ten sposób wiary jest tym, którego nigdy nie uznam. Nie mając prawdziwej wiary, będziesz jeszcze dalej od prawdziwej miłości. A jeśli jesteś w stanie wątpić w Boga i spekulować o Nim do woli, to bez wątpienia jesteś najbardziej podstępnym z ludzi. Snujesz domysły, czy Bóg może być podobny do człowieka: niewybaczalnie grzeszny, małostkowy, wyzuty z bezstronności i rozsądku, pozbawiony poczucia sprawiedliwości, oddany nikczemnym taktykom, zdradliwy i przebiegły, któremu przypadło do gustu zło i ciemności, i tak dalej. Czyż nie dlatego człowiek ma takie myśli, ponieważ nie ma najmniejszej wiedzy o Bogu? Ten sposób wiary jest niczym innym jak grzechem! Co więcej, są nawet tacy, którzy uważają, że ci, którzy Mi się podobają, nie są niczym innym jak lizusami i pochlebcami, a ci, którym brakuje tych umiejętności, będą niemile widziani i stracą swoje miejsce w domu Bożym. Czy to cała wiedza, którą zdobyliście przez te wszystkie lata? Czy to właśnie zyskaliście? A wasza wiedza o Mnie nie kończy się na tym niezrozumieniu; jeszcze gorsze jest wasze bluźnierstwo przeciwko Duchowi Bożemu i oczernianie Nieba. Dlatego powiadam, że taki sposób wiary, jak wasz, spowoduje jedynie, że będziecie oddalać się ode Mnie i nasili się wasz opór w stosunku do Mnie.

z rozdziału „Jak poznać Boga na ziemi” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wszyscy ci, którzy wierzą w Boga, a jednak nie dążą do prawdy, nie są w stanie uciec spod wpływu szatana. Wszyscy ci, którzy nie żyją uczciwie, którzy inaczej zachowują się, stojąc z ludźmi twarzą w twarz, niż za ich plecami, którzy dają pozory pokory, cierpliwości i miłości, podczas gdy w istocie są zdradliwi, podstępni i nielojalni względem Boga – oni są typowymi przedstawicielami ludzi żyjących pod wpływem ciemności. Oni są z rodu wężowego. Ci, którzy wierzą w Boga wyłącznie dla własnych korzyści, którzy bazują na własnej sprawiedliwości i są wyniośli, którzy się popisują i chronią własny status, są tymi, którzy kochają szatana i przeciwstawiają się prawdzie. Stawiają opór Bogu i należą całkowicie do szatana. Ci, którzy nie przywiązują uwagi do brzemienia Boga, którzy nie służą Bogu z całkowitym zaangażowaniem, którzy zawsze przejmują się własnym dobrem i dobrem swojej rodziny, którzy nie są w stanie pozostawić wszystkiego za sobą, by poświęcić się dla Boga i nigdy nie żyją zgodnie z Jego słowami, żyją poza słowami Boga. Tacy ludzie nie mogą otrzymać pochwały od Boga.

z rozdziału „Ucieknij spod wpływu ciemności, a zostaniesz zdobyty przez Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Na późniejszym etapie drogi, która jest przed wami, nie wolno wam wymyślać forteli lub oszukiwać i postępować przewrotnie, w przeciwnym wypadku konsekwencje będą niewyobrażalne! Nadal nie rozumiecie, czym są oszustwo i przewrotność. Wszelkie działania lub zachowania, których nie możecie Mi pokazać, których nie możecie wyciągnąć na światło dzienne, są oszustwem i przewrotnością. Teraz powinniście to zrozumieć! Jeśli w przyszłości będziecie oszukiwać i postępować przewrotnie, nie udawajcie, że tego nie rozumiecie – oznacza to po prostu świadomie źle czynić, a przez to być jeszcze bardziej winnymi. To tylko sprawi, że zostaniecie spaleni przez ogień, lub nawet gorzej, to was zrujnuje.

z Rozdziału 45 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Niektórzy ludzie niosą kościół na sztandarach bez względu na to, co robią; prawda jest taka, że to dla ich własnej korzyści. Tego rodzaju osobą nie kierują właściwe pobudki. Jest podła i obłudna, zabiegając przede wszystkim o osobiste korzyści. Taka osoba nie stara się kochać Boga; jej serce wciąż należy do szatana i nie może zwrócić się ku Bogu. Bóg nie ma sposobu, by zdobyć taką osobę.

z rozdziału „Szczera miłość do Boga jest spontaniczna” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Musicie wiedzieć, iż Bogu podoba się człowiek uczciwy. Bóg jest kwintesencją wierności, stąd też Jego słowu zawsze można zaufać. Co więcej, Jego czyny są nieskalane i niepodważalne. To dlatego Bogu mili są ci, którzy są wobec Niego całkowicie uczciwi. (…) Powinieneś wiedzieć, czy jest w tobie prawdziwa wiara i prawdziwa lojalność, czy cierpiałeś dla Boga i czy podporządkowałeś się Mu całkowicie. Jeśli masz w zakresie niedostatki, wówczas tkwi w tobie nieposłuszeństwo, fałsz, chciwość i narzekanie. Jako że twojemu sercu daleko do uczciwości, nigdy nie zyskałeś Bożego uznania i nigdy nie żyłeś w świetle. To, jakie będzie czyjeś przeznaczenie zależy tak naprawdę od tego, czy ma on uczciwe i czyste serce oraz nieskalaną duszę. Jeśli jesteś wyjątkowo nieuczciwy, kierujesz się złą wolą i masz nieczystą duszę, wówczas z pewnością skończysz w miejscu, w którym człowiek podlega karze, jak zapisano w twoim losie. Jeśli twierdzisz, że jesteś niesłychanie uczciwy, a jednak nigdy nie udaje ci się postępować zgodnie z prawdą lub wypowiadać słowa prawdy, czy nadal oczekujesz nagrody od Boga? Czy wciąż masz nadzieję, że Bóg będzie traktować cię jak swoje oczko w głowie? Czyż to nie niedorzeczne myślenie? Zwodzisz Boga we wszystkich sprawach, jak zatem w domu Bożym może się znaleźć miejsce dla kogoś takiego, jak ty, który ma nieczyste ręce?

z rozdziału „Trzy przestrogi” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

„Jeśli nie jesteś skory do wyjawienia innym swoich tajemnic – inaczej mówiąc swoich kłopotów – aby szukać drogi ku światłu, powiadam, że jesteś tym, który nie dostąpi łatwo zbawienia i który niełatwo wyłoni się z ciemności.” Bóg wyznaczył ludziom pewną drogę praktyki i jeśli nie praktykujesz w ten sposób, a jedynie wykrzykujesz hasła i doktryny, to jesteś kimś, kto niełatwo uzyska zbawienie. W rzeczy samej, łączy się to ze zbawieniem. Bycie zbawionym jest bardzo ważne dla każdego bez wyjątku. Czy Bóg mówił o tym gdziekolwiek indziej? Bóg w innych miejscach rzadko mówił o tym, jak trudno jest być zbawionym, ale rzeczywiście mówi o tym, gdy opowiada o byciu uczciwym: Jeśli nie postępujesz w ten sposób, to jesteś kimś, kogo bardzo trudno będzie zbawić. To, że „Nie przyjmujesz zbawienia łatwo” oznacza, że trudno ci będzie zostać zbawionym i nie jesteś w stanie wybrać właściwej drogi do zbawienia, a zatem zbawienie ciebie jest niemożliwe. Bóg mówi to, aby dać ludziom pewne pole manewru; oznacza to, że nie będzie łatwo cię zbawić, ale, z drugiej strony, jeśli będziesz wcielał słowa Boga w życie, to będzie dla Ciebie nadzieja i możesz zostać zbawiony. Jeśli nie wcielasz słów Boga w życie i nigdy nie ujawniasz własnych tajemnic bądź trudności lub nigdy nie mówisz nikomu o tych prywatnych sprawach i nie dzielisz się nimi z ludźmi, nigdy nie rozmawiasz o nich we wspólnocie ani nie analizujesz ich wspólnie z ludźmi, aby się obnażyć, to nie ma możliwości, abyś został zbawiony. Czemu tak jest? Jeśli nie obnażysz się i nie otworzysz w ten sposób, to twoje skażone usposobienie nigdy się nie zmieni. A jeśli nie jesteś w stanie się zmienić, to możesz zapomnieć o zbawieniu. To ma na myśli Bóg wypowiadając te słowa i taka jest wola Boga.

Dlaczego Bóg zawsze podkreślał to, że ludzie powinni być uczciwi? Ponieważ jest to bardzo ważne i wiąże się bezpośrednio z tym, czy możesz zostać zbawiony, czy też nie. (…) Bóg chce ludzi, którzy są uczciwi. Jeśli nie jesteś czysty – jeśli jesteś zdradliwy, fałszywy i podstępny – to nie jesteś osobą uczciwą, a jeśli nie jesteś osobą uczciwą, to nie ma szans na to, że Bóg cię zbawi i nie ma możliwości, że zostaniesz zbawiony.

z rozdziału „Najbardziej fundamentalna praktyka bycia osobą uczciwą” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Wszystko we Mnie jest sprawiedliwe i zupełnie nie ma we Mnie niesprawiedliwości, fałszu ani obłudy; każdy, kto jest fałszywy i obłudny, musi być synem piekła – musi być zrodzony w Hadesie. We Mnie wszystko jest jawne; wszystko to, co powiem, że wykonam, jest wykonane, a to co powiem, że będzie ustanowione, jest ustanowione i nikt nie jest w stanie tego odmienić ani naśladować, ponieważ to Ja jestem jedynym Bogiem samym.

z Rozdziału 96 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Ludzie fałszywi nie tylko zwodzą innych, ale też próbują zwodzić Boga, bo taka jest ich natura. Naturę ludzi fałszywych możemy poznać na podstawie podejścia, które mają wobec słowa Boga: zawsze skrywają w sobie wątpliwości odnośnie do słowa Boga i nie wierzą w słowo Boga. Co do tego ludzie fałszywi i ludzie uczciwi są całkowicie różni. Ludzie uczciwi są szczególnie bezkrytyczni. Wierzą we wszystko, co Bóg mówi, są posłuszni wszystkiemu, co Bóg mówi, i robią dokładnie to, czego On wymaga. Dlatego Bóg lubi ludzi uczciwych i ich błogosławi. Ludziom uczciwym najłatwiej jest pozyskać dzieło Ducha Świętego. Osoba fałszywa to zupełne przeciwieństwo. Bez względu na to, co Bóg mówi, osoba fałszywa jest zawsze podejrzliwa odnośnie do tego, czy to spisek, czy mądrość, więc nie jest łatwo w stanie przyjąć i praktykować tego, co Bóg mówi. Ludzie fałszywi nie tylko mają wątpliwości odnośnie do słowa Bożego, lecz także są biegli w studiowaniu słowa Bożego. Zawsze starają się odgadnąć prawdziwe motywacje Boga, aby pójść na układ. Oczywiście ludzie fałszywi wyjątkowo dobrze się targują. Ich filozofia to filozofia dobijania targu, filozofia nie ponoszenia strat. Starają się nawet dobijać targu z Bogiem w odniesieniu do swej wiary. Zawsze zastanawiają się, czy będą w swej wierze pobłogosławieni czy przeklęci, a jeszcze bardziej niepokoi ich to, czy są Bożym ludem, czy posługującymi. Ciągle kalkulują i każdy dzień, w którym nie mogą znaleźć jasności w tej kwestii, to dzień, w którym nie uspokoją się, by szukać życia. Ludzie fałszywi to przebiegłe lisy: są najbardziej przebiegli ze wszystkich ludzi. Z tego powodu Bóg najbardziej nienawidzi ludzi fałszywych i nie ma ochoty poświęcać na nich więcej wysiłku lub też więcej z nimi rozmawiać. Jeśli chodzi o ich podejście do Bożych słów, ludzie fałszywi zawsze szukają dziury w całym. Badają Jego słowa w poszukiwaniu błędów logicznych i podstaw do sporu. Ponieważ ludzie fałszywi podchodzą do Bożego słowa z postawą pełną wątpliwości, buntu, oporu i niewiary, całkowicie brakuje im dzieła Ducha Świętego. Nie zdobywają nawet promyka oświecenia, gdy czytają Jego słowa, prezentując się niezwykle absurdalnie i niezdarnie. Tak naprawdę w słowach Boga nie ma absolutnie żadnych sprzeczności, a jednak oni starają się odnaleźć wiele miejsc sprzecznych i pakują się w kłopoty. Szczególnie to pokazuje ich pożałowania godny brak oświecenia od Ducha Świętego oraz brak duchowego zrozumienia. Na podstawie nastawienia, z którym zwodniczy ludzie podchodzą do słowa Boga, możemy zobaczyć, że ich natura jest niewątpliwie szatańską naturą, która opiera się Bogu. Wszyscy, którzy podchodzą do słowa Bożego z postawą pełną wątpliwości i niewiary, to zasadniczo ludzie fałszywi, którzy bez wątpienia nie pozyskają żadnej prawdy ze słów Bożych i ostatecznie zostaną wyeliminowani.

z publikacji Rozmowy zwierzchnika

Wstecz: 6. Kim jest osoba uczciwa? Dlaczego Bóg lubi ludzi uczciwych?

Dalej: 8. Jaka jest różnica między osobą uczciwą a osobą fałszywą?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce