Piosenka chrześcijańska 2020 | „Do czego dążyć muszą młodzi”

378 |06/03/2020

Młodzi powinni mieć ideały.

Powinni być stanowczy

w szukaniu prawdy i sprawiedliwości.

Oczy młodych nie powinny

być pełne fałszu i uprzedzenia względem innych.

Niegodne uczynki są tym, czego młodzi powinni unikać.

Młodzi powinni mieć ideały,

aspiracje i z entuzjazmem dążyć do rozwoju,

nie powinni zniechęcać się, myśląc o swoich możliwościach,

nie powinni tracić nadziei w życiu ani wiary w przyszłość;

powinni wykazać się wytrwałością w podążaniu

drogą prawdy, którą teraz wybrali –

aby wypełnić swoją wolę poświęcenia całego życia Bogu.

Powinni posiadać prawdę,

nie zaś fałsz i nieprawość.

Ich postawa musi być właściwa,

daleka od dryfowania bez celu.

Nie powinni bać się poświęcenia

ani walki o sprawiedliwość i prawdę.

Młodzi powinni być dzielni na tyle, by nie ulegać

uciskowi mocy ciemności

i by odmienić znaczenie swego życia.

Nie powinni poddawać się żadnym przeciwnościom losu.

Muszą umieć wybaczać i być szczerzy

względem sióstr i braci w wierze.

Młodzi powinni być stanowczy

w szukaniu prawdy i sprawiedliwości.

Powinniście dążyć do rzeczy pięknych,

do rzeczywistości pełnej dobra,

dążyć do rzeczy pięknych,

do rzeczywistości pełnej dobra.

Bądźcie odpowiedzialni za swoje życie.

Bądźcie odpowiedzialni za swoje życie.

Nie wolno wam tego lekceważyć.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messengera
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj