Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Pieśń uwielbienia „Rozmowa od serca z Bogiem”Pieśń uwielbienia „Rozmowa od serca z Bogiem” Hymn kościelny 2020 „Poddam się wszystkim Bożym planom”Hymn kościelny 2020 „Poddam się wszystkim Bożym planom” Chwała i cześć - Piosenki chrześcijańskie z napisami 2020Chwała i cześć - Piosenki chrześcijańskie z napisami 2020 Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg boleje nad przyszłością człowieka”Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg boleje nad przyszłością człowieka” Piosenka chrześcijańska „Bóg ceni tych, którzy słuchają Go i są Mu posłuszni”Piosenka chrześcijańska „Bóg ceni tych, którzy słuchają Go i są Mu posłuszni” Muzyka chrześcijańska „Bądź posłuszny Bogu wcielonemu i zostań udoskonalony”Muzyka chrześcijańska „Bądź posłuszny Bogu wcielonemu i zostań udoskonalony” Pieśń chrześcijańska 2020 „Jak trudne jest dzieło Boga”Pieśń chrześcijańska 2020 „Jak trudne jest dzieło Boga” Piosenka chrześcijańska 2020 „Bóg skupia się na sercu człowieka”Piosenka chrześcijańska 2020 „Bóg skupia się na sercu człowieka” Pieśń chrześcijańska 2020 „Bóg w ciele jest żywym źródłem życia”Pieśń chrześcijańska 2020 „Bóg w ciele jest żywym źródłem życia” Muzyka chrześcijańska „Słowa Boga są drogą, którą powinien iść człowiek”Muzyka chrześcijańska „Słowa Boga są drogą, którą powinien iść człowiek” Pieśń chrześcijańska 2020 „Nastawienie Hioba do Bożych błogosławieństw”Pieśń chrześcijańska 2020 „Nastawienie Hioba do Bożych błogosławieństw” Piosenka chrześcijańska 2020 „Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej”Piosenka chrześcijańska 2020 „Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej” Piosenka chrześcijańska „Cała ziemia raduje się i sławi Boga”Piosenka chrześcijańska „Cała ziemia raduje się i sławi Boga” Piosenka chrześcijańska 2020 „Tylko ci, którzy pragną i szukają prawdy, ujrzą Boga”Piosenka chrześcijańska 2020 „Tylko ci, którzy pragną i szukają prawdy, ujrzą Boga” Muzyka chrześcijańska 2020 „Niech człowiek wielbi Boga, by mieć dobry los”Muzyka chrześcijańska 2020 „Niech człowiek wielbi Boga, by mieć dobry los” Pieśni na uwielbienie 2020 - Chrześcijańskie hymnyPieśni na uwielbienie 2020 - Chrześcijańskie hymny Muzyka chrześcijańska „Bóg jest jedynym władcą losu człowieka”Muzyka chrześcijańska „Bóg jest jedynym władcą losu człowieka” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg dał ludziom całą swą miłość”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg dał ludziom całą swą miłość” Pieśń chrześcijańska 2020 „Całe stworzenie musi poddać się panowaniu Boga”Pieśń chrześcijańska 2020 „Całe stworzenie musi poddać się panowaniu Boga” Muzyka chrześcijańska 2020 „Zważajcie na los ludzkości”Muzyka chrześcijańska 2020 „Zważajcie na los ludzkości” Piosenka chrześcijańska 2020 „Jak wejść w prawdziwą modlitwę”Piosenka chrześcijańska 2020 „Jak wejść w prawdziwą modlitwę” Muzyka chrześcijańska 2020 „Powinieneś zadbać o to, by wyciszyć się przed Bogiem”Muzyka chrześcijańska 2020 „Powinieneś zadbać o to, by wyciszyć się przed Bogiem” Piosenka chrześcijańska „Bóg tworzy lepsze jutro dla ludzi”Piosenka chrześcijańska „Bóg tworzy lepsze jutro dla ludzi” Pieśń uwielbienia 2020 „Ci, co kochają Boga, żyją w świetle”Pieśń uwielbienia 2020 „Ci, co kochają Boga, żyją w świetle” Pieśń chrześcijańska 2020 „Błogosławieni ci, którzy przyjmują nowe dzieło Boga”Pieśń chrześcijańska 2020 „Błogosławieni ci, którzy przyjmują nowe dzieło Boga” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Cały Boży lud dał ujście swym uczuciom”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Cały Boży lud dał ujście swym uczuciom” Piosenka chrześcijańska 2020 „Życie człowieka nie może istnieć bez bożej suwerenności”Piosenka chrześcijańska 2020 „Życie człowieka nie może istnieć bez bożej suwerenności” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Najgłębsze życie”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Najgłębsze życie” Muzyka chrześcijańska „Aby zostać udoskonalonym, trzeba mieć normalną relację z Bogiem”Muzyka chrześcijańska „Aby zostać udoskonalonym, trzeba mieć normalną relację z Bogiem” Pieśń chrześcijańska 2020 „Naśladujcie Pana Jezusa”Pieśń chrześcijańska 2020 „Naśladujcie Pana Jezusa” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg wcielony jest najbardziej godny miłości”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg wcielony jest najbardziej godny miłości” Muzyka chrześcijańska „Rezultat uzyskany dzięki poznaniu Boga”Muzyka chrześcijańska „Rezultat uzyskany dzięki poznaniu Boga” Piosenka chrześcijańska „Do czego dążyć muszą młodzi”Piosenka chrześcijańska „Do czego dążyć muszą młodzi” Piosenka chrześcijańska 2020 „Czym jest prawdziwa wiara?”Piosenka chrześcijańska 2020 „Czym jest prawdziwa wiara?” Muzyka chrześcijańska z tekstem 2020 „Owoce wyciszenia serca przed Bogiem”Muzyka chrześcijańska z tekstem 2020 „Owoce wyciszenia serca przed Bogiem” Pieśń chrześcijańska 2020 „Sens ukazania się Boga”Pieśń chrześcijańska 2020 „Sens ukazania się Boga” Muzyka chrześcijańska z tekstem 2020 „Wiedz, że karcenie i sąd Boży to miłość”Muzyka chrześcijańska z tekstem 2020 „Wiedz, że karcenie i sąd Boży to miłość” Muzyka chrześcijańska z tekstem 2020 „Obowiązki prawdziwych wyznawców”Muzyka chrześcijańska z tekstem 2020 „Obowiązki prawdziwych wyznawców” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg kocha człowieka swymi ranami”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg kocha człowieka swymi ranami” Pieśń chrześcijańska 2020 „Bóg wystawia człowieka na próby i oczyszcza go, aby go udoskonalić”Pieśń chrześcijańska 2020 „Bóg wystawia człowieka na próby i oczyszcza go, aby go udoskonalić” Piosenka chrześcijańska 2020 „Musisz stawiać wiarę w Boga nade wszystko”Piosenka chrześcijańska 2020 „Musisz stawiać wiarę w Boga nade wszystko” Piosenka chrześcijańska 2020 „Bóg ma nadzieję, że człowiek Go pozna i zrozumie”Piosenka chrześcijańska 2020 „Bóg ma nadzieję, że człowiek Go pozna i zrozumie” Muzyka chrześcijańska „Wkroczyliśmy na właściwą ścieżkę życia”Muzyka chrześcijańska „Wkroczyliśmy na właściwą ścieżkę życia” Muzyka chrześcijańska z napisami „Znaczenie modlitwy”Muzyka chrześcijańska z napisami „Znaczenie modlitwy” Piosenka chrześcijańska „Sąd Boży jest miłością”Piosenka chrześcijańska „Sąd Boży jest miłością” Muzyka chrześcijańska „Staraj się miłować Boga niezależnie od tego, jak bardzo cierpisz”Muzyka chrześcijańska „Staraj się miłować Boga niezależnie od tego, jak bardzo cierpisz” Muzyka chrześcijańska z napisami „Boża wola wobec ludzi nigdy się nie zmieni”Muzyka chrześcijańska z napisami „Boża wola wobec ludzi nigdy się nie zmieni” Pieśń chrześcijańska 2020 „Czy świat jest twoim miejscem odpoczynku?”Pieśń chrześcijańska 2020 „Czy świat jest twoim miejscem odpoczynku?” Muzyka chrześcijańska 2020 „Skoro Bóg zbawia człowieka, zbawi go w pełni”Muzyka chrześcijańska 2020 „Skoro Bóg zbawia człowieka, zbawi go w pełni” Muzyka chrześcijańska z napisami „Piotr najlepiej znał Boga”Muzyka chrześcijańska z napisami „Piotr najlepiej znał Boga” Piosenka chrześcijańska „Zwróć swe serce w pełni ku Bogu, by móc Go kochać”Piosenka chrześcijańska „Zwróć swe serce w pełni ku Bogu, by móc Go kochać” Muzyka chrześcijańska 2020 „Jak być doskonalonym”Muzyka chrześcijańska 2020 „Jak być doskonalonym” Piosenki chrześcijańskie z napisami 2020 - Pieśni uwielbieniaPiosenki chrześcijańskie z napisami 2020 - Pieśni uwielbienia Muzyka chrześcijańska z napisami „Składając Bogu najcenniejszą ofiarę”Muzyka chrześcijańska z napisami „Składając Bogu najcenniejszą ofiarę” Muzyka chrześcijańska z napisami „Sposób na poznanie władzy Boga”Muzyka chrześcijańska z napisami „Sposób na poznanie władzy Boga” Piosenka chrześcijańska „Czas”Piosenka chrześcijańska „Czas” Piosenka chrześcijańska „Pokolenie dni ostatnich jest błogosławione”Piosenka chrześcijańska „Pokolenie dni ostatnich jest błogosławione” Muzyka chrześcijańska „Miłość Boga jest najrzeczywistsza”Muzyka chrześcijańska „Miłość Boga jest najrzeczywistsza” Muzyka chrześcijańska z napisami „Ludzie nie biorą sobie słów Boga do serca”Muzyka chrześcijańska z napisami „Ludzie nie biorą sobie słów Boga do serca” Piosenka chrześcijańska „Efekt prawdziwej modlitwy”Piosenka chrześcijańska „Efekt prawdziwej modlitwy” Piosenka chrześcijańska z napisami „Bóg daje człowiekowi to, czego potrzebuje, jeśli do Niego woła”Piosenka chrześcijańska z napisami „Bóg daje człowiekowi to, czego potrzebuje, jeśli do Niego woła” Muzyka chrześcijańska „Bóg ma nadzieję, że ludzkość może nadal żyć”Muzyka chrześcijańska „Bóg ma nadzieję, że ludzkość może nadal żyć” Muzyka chrześcijańska z napisami „Boża miłość i istota są bezinteresowne”Muzyka chrześcijańska z napisami „Boża miłość i istota są bezinteresowne” Muzyka chrześcijańska z napisami „Skrucha”Muzyka chrześcijańska z napisami „Skrucha” Pieśni uwielbienia 2019 - Piosenki chrześcijańskie z napisamiPieśni uwielbienia 2019 - Piosenki chrześcijańskie z napisami Piosenka chrześcijańska 2019 „Czysta miłość bez skazy”Piosenka chrześcijańska 2019 „Czysta miłość bez skazy” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Oddaj umysł i ciało, by wypełnić Boże zlecenie”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Oddaj umysł i ciało, by wypełnić Boże zlecenie” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Pokora Boga jest tak miła” (Oficjalne wideo)Muzyka chrześcijańska z tekstem „Pokora Boga jest tak miła” (Oficjalne wideo) Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną” Muzyka chrześcijańska „Jak szukać śladów Boga” (Oficjalne wideo)Muzyka chrześcijańska „Jak szukać śladów Boga” (Oficjalne wideo)

Piosenka chrześcijańska „Zwróć swe serce w pełni ku Bogu, by móc Go kochać”

Teledyski do hymnów   741  

Wstęp

Piosenka chrześcijańska „Zwróć swe serce w pełni ku Bogu, by móc Go kochać”

I

Gdy wszystko, do czego dążysz,

służy miłości i zyskaniu Boga,

oddałeś Mu swe serce.

Nie myślisz o przyszłości, o tym, co cię czeka.

W twoim sercu nie ma nic

oprócz Boga i Jego słów.

Zwrócenie serca ku Bogu to droga ku temu,

by miłować Boga i znać Go.

By dotrzeć do Boga całym sercem,

zwróć serce w pełni ku Niemu.

To pierwszy krok w miłości do Boga,

pierwszy krok w miłości do Boga.

II

Jedz i pij Jego słowa w codziennej modlitwie,

myśl o woli Boga i pracy w kościele,

kochaj Go i raduj Jego serce,

a będziesz należeć do Niego.

Gdy ktoś szczere serce Bogu oddaje,

zaczyna zdobywać doświadczenie w życiu.

Jego usposobienie zaczyna się zmieniać,

a miłość i wiedza o Bogu się zwiększą.

By dotrzeć do Boga całym sercem,

zwróć serce w pełni ku Niemu.

To pierwszy krok w miłości do Boga,

pierwszy krok w miłości do Boga.

III

Musisz zwrócić serce ku Bogu,

by Go kochać i rozumieć

i aby wejść na właściwą ścieżkę.

To właśnie należy czynić.

Ale to nie oznacza prawdziwej miłości do Boga

lub spełnienia obowiązku miłowania Go.

Aby prawdziwie kochać Boga,

najpierw musisz zwrócić ku Niemu swe serce.

By dotrzeć do Boga całym sercem,

zwróć serce w pełni ku Niemu.

To pierwszy krok w miłości do Boga,

pierwszy krok w miłości do Boga.

IV

Ludzie kochający Boga to ci, którzy poszukują życia.

Dążą do prawdy i szczerze Go pragną.

Są oświeceni, poruszeni przez Ducha.

Pozwalają Bogu prowadzić się.

By dotrzeć do Boga całym sercem,

zwróć serce w pełni ku Niemu.

To pierwszy krok w miłości do Boga,

pierwszy krok w miłości do Boga.

Jeśli chcesz kochać Boga, zwróć swe serce ku Niemu.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga