Słowo Ducha Świętego „Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź ósma”

1247 |12/03/2019

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Polecane:

Słowa Ducha Świętego do Kościołów „Prawdziwa historia dzieł w Erze Zbawienia” https://pl.godfootsteps.org/videos/behind-work-in-age-of-redemption-word.html

Słowo Ducha Świętego „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” https://pl.godfootsteps.org/videos/Christ-give-way-of-eternal-life-word.html

Ewangelia na dziś | „Nadeszło Królestwo Tysiąclecia” Słowo Boże

https://pl.godfootsteps.org/videos/millennial-kingdom-has-arrived-word.html

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messengera
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj