Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Muzyka chrześcijańska „Czytaj słowa Boga w odniesieniu do swych stanów”Muzyka chrześcijańska „Czytaj słowa Boga w odniesieniu do swych stanów” Muzyka chrześcijańska 2020 „Jak pójść ścieżką Piotra”Muzyka chrześcijańska 2020 „Jak pójść ścieżką Piotra” Pieśń chrześcijańska „Duch Święty silniej działa w tych, którzy pragną być udoskonaleni”Pieśń chrześcijańska „Duch Święty silniej działa w tych, którzy pragną być udoskonaleni” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg przybywa do nas bez rozgłosu”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg przybywa do nas bez rozgłosu” Pieśń chrześcijańska „Nic, co ludzie mówią lub robią, nie umyka uwadze Boga”Pieśń chrześcijańska „Nic, co ludzie mówią lub robią, nie umyka uwadze Boga” Pieśń chrześcijańska „Kto może zrozumieć serce Boga?”Pieśń chrześcijańska „Kto może zrozumieć serce Boga?” Piosenka chrześcijańska „Bóg żarliwie pragnie tych, którzy mogą spełnić Jego wolę”Piosenka chrześcijańska „Bóg żarliwie pragnie tych, którzy mogą spełnić Jego wolę” Pieśń chrześcijańska 2020 „Trzy przestrogi od Boga dla człowieka”Pieśń chrześcijańska 2020 „Trzy przestrogi od Boga dla człowieka” Piosenka chrześcijańska „Bóg całkowicie pokłada swą nadzieję w człowieku”Piosenka chrześcijańska „Bóg całkowicie pokłada swą nadzieję w człowieku” Piosenka chrześcijańska „Ostateczne wymaganie Boga wobec człowieka”Piosenka chrześcijańska „Ostateczne wymaganie Boga wobec człowieka” Muzyka chrześcijańska 2020 „Cierpieniem wypełnione są bez Boga dni”Muzyka chrześcijańska 2020 „Cierpieniem wypełnione są bez Boga dni” Piosenka chrześcijańska „Jeszcze bardziej praktykujcie prawdę, aby czynić większe postępy w życiu”Piosenka chrześcijańska „Jeszcze bardziej praktykujcie prawdę, aby czynić większe postępy w życiu” Pieśń chrześcijańska „Intymność z Bogiem czyni godnym, by Mu służyć”Pieśń chrześcijańska „Intymność z Bogiem czyni godnym, by Mu służyć” Pieśń chrześcijańska „Co daliście Bogu w zamian”Pieśń chrześcijańska „Co daliście Bogu w zamian” Hymn słów Boga „Ludzkość już nie jest tym, czego Bóg chce”Hymn słów Boga „Ludzkość już nie jest tym, czego Bóg chce” Piosenka chrześcijańska 2020 „Znaczenie wcielenia”Piosenka chrześcijańska 2020 „Znaczenie wcielenia” Muzyka chrześcijańska „Powinieneś dążyć do posiadania prawdziwej miłości do Boga”Muzyka chrześcijańska „Powinieneś dążyć do posiadania prawdziwej miłości do Boga” Piosenka chrześcijańska „Jak skarb ceń sobie błogosławieństwa dzisiejszego dnia”Piosenka chrześcijańska „Jak skarb ceń sobie błogosławieństwa dzisiejszego dnia” Pieśń chrześcijańska 2020 „Co łamie serce”Pieśń chrześcijańska 2020 „Co łamie serce” Piosenka chrześcijańska „Tylko ci, którzy czczą Boga, są szczęśliwi”Piosenka chrześcijańska „Tylko ci, którzy czczą Boga, są szczęśliwi” Hymn słów Boga „Kto może poznać Boga, gdy On przychodzi?”Hymn słów Boga „Kto może poznać Boga, gdy On przychodzi?” Piosenka chrześcijańska 2020 „Słowem Bożym wypełnij życie swe”Piosenka chrześcijańska 2020 „Słowem Bożym wypełnij życie swe” Pieśń chrześcijańska 2020 „Bóg czyni wiarę doskonałą”Pieśń chrześcijańska 2020 „Bóg czyni wiarę doskonałą” Pieśń chrześcijańska 2020 „Ostatni etap podboju jest po to, by zbawić ludzi”Pieśń chrześcijańska 2020 „Ostatni etap podboju jest po to, by zbawić ludzi” Hymn słów Boga „W dniach ostatecznych Bóg dokonał większego i nowszego dzieła pośród pogan”Hymn słów Boga „W dniach ostatecznych Bóg dokonał większego i nowszego dzieła pośród pogan” Pieśń chrześcijańska 2020 „Ścieżka wiary w Boga jest ścieżką kochania Go”Pieśń chrześcijańska 2020 „Ścieżka wiary w Boga jest ścieżką kochania Go” Pieśń chrześcijańska 2020 „Oczyszczanie to najlepszy sposób Boga na udoskonalanie człowieka”Pieśń chrześcijańska 2020 „Oczyszczanie to najlepszy sposób Boga na udoskonalanie człowieka” Muzyka chrześcijańska z napisami „Bóg wytyczył ścieżki, którymi musi podążać człowiek”Muzyka chrześcijańska z napisami „Bóg wytyczył ścieżki, którymi musi podążać człowiek” Pieśń chrześcijańska 2020 „Boża istota prawdziwie istnieje”Pieśń chrześcijańska 2020 „Boża istota prawdziwie istnieje” Piosenka chrześcijańska 2020 „Doskonała Boża troska nad wszystkim”Piosenka chrześcijańska 2020 „Doskonała Boża troska nad wszystkim” Pieśń chrześcijańska 2020 „Bóg wcielony jest dla was niezwykle ważny”Pieśń chrześcijańska 2020 „Bóg wcielony jest dla was niezwykle ważny” Piosenka chrześcijańska 2020 „Poświęć się cały dziełu Boga”Piosenka chrześcijańska 2020 „Poświęć się cały dziełu Boga” Muzyka chrześcijańska 2020 „Całe dzieło Boże jest dla człowieka”Muzyka chrześcijańska 2020 „Całe dzieło Boże jest dla człowieka” Pieśń chrześcijańska 2020 „Tylko wcielony Bóg może całkowicie ocalić człowieka”Pieśń chrześcijańska 2020 „Tylko wcielony Bóg może całkowicie ocalić człowieka” Muzyka chrześcijańska 2020 „Zbyt mało jest ludzi zgodnych z Bogiem”Muzyka chrześcijańska 2020 „Zbyt mało jest ludzi zgodnych z Bogiem” Piosenka chrześcijańska „Nikt nie rozumie szczerego pragnienia Boga, by ocalić człowieka”Piosenka chrześcijańska „Nikt nie rozumie szczerego pragnienia Boga, by ocalić człowieka” Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg pojawił się na wschodzie świata z chwałą”Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg pojawił się na wschodzie świata z chwałą” Pieśń chrześcijańska 2020 „Istotą Chrystusa jest Bóg”Pieśń chrześcijańska 2020 „Istotą Chrystusa jest Bóg” Muzyka chrześcijańska 2020 „Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia”Muzyka chrześcijańska 2020 „Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia” Pieśń chrześcijańska „Dzieło Boga jest realizowane poprzez słowa”Pieśń chrześcijańska „Dzieło Boga jest realizowane poprzez słowa” Hymn kościelny 2020 „Poszukując powierników”Hymn kościelny 2020 „Poszukując powierników” Pieśń chrześcijańska 2020 „Jestem tylko maleńką, stworzoną istotą”Pieśń chrześcijańska 2020 „Jestem tylko maleńką, stworzoną istotą” Muzyka chrześcijańska „Bóg wcielony w dniach ostatecznych kończy Boże zarządzanie”Muzyka chrześcijańska „Bóg wcielony w dniach ostatecznych kończy Boże zarządzanie” Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg pragnie tylko jednego – aby człowiek słuchał i był Mu posłuszny”Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg pragnie tylko jednego – aby człowiek słuchał i był Mu posłuszny” Muzyka chrześcijańska 2020 „Czy podążasz za obecnym dziełem Boga?”Muzyka chrześcijańska 2020 „Czy podążasz za obecnym dziełem Boga?” Pieśń chrześcijańska 2020 „Pieśń zwycięzców”Pieśń chrześcijańska 2020 „Pieśń zwycięzców” Muzyka chrześcijańska 2020 „Boża władza i moc objawione w ciele”Muzyka chrześcijańska 2020 „Boża władza i moc objawione w ciele” Piosenka chrześcijańska „Pojęcia i wyobrażenia nigdy nie pomogą ci poznać Boga”Piosenka chrześcijańska „Pojęcia i wyobrażenia nigdy nie pomogą ci poznać Boga” Pieśń chrześcijańska 2020 „Boże ciało i Duch Boży identyczną istotę mają”Pieśń chrześcijańska 2020 „Boże ciało i Duch Boży identyczną istotę mają” Piosenka chrześcijańska 2020 „Dzieło Boga wciąż postępuje”Piosenka chrześcijańska 2020 „Dzieło Boga wciąż postępuje” Piosenka chrześcijańska „Po co są wszystkie intencje człowieka?”Piosenka chrześcijańska „Po co są wszystkie intencje człowieka?” Muzyka chrześcijańska „Przez swoje słowa Bóg sądzi i udoskonala człowieka w dniach ostatecznych”Muzyka chrześcijańska „Przez swoje słowa Bóg sądzi i udoskonala człowieka w dniach ostatecznych” Muzyka chrześcijańska 2020 „Dwa tysiące lat tęsknoty”Muzyka chrześcijańska 2020 „Dwa tysiące lat tęsknoty” Piosenka chrześcijańska „Praktykowanie prawdy okupione jest prawdziwą ceną”Piosenka chrześcijańska „Praktykowanie prawdy okupione jest prawdziwą ceną” Muzyka chrześcijańska „Dzieło zarządzania człowiekiem jest dziełem zwycięstwa nad szatanem”Muzyka chrześcijańska „Dzieło zarządzania człowiekiem jest dziełem zwycięstwa nad szatanem” Piosenka chrześcijańska 2020 „Dawno temu Bóg zdecydował o losie człowieka”Piosenka chrześcijańska 2020 „Dawno temu Bóg zdecydował o losie człowieka” Pieśń chrześcijańska „Bądź posłuszny dziełu Ducha, aby podążyć do końca”Pieśń chrześcijańska „Bądź posłuszny dziełu Ducha, aby podążyć do końca” Muzyka chrześcijańska 2020 „Przesłanie od Boga”Muzyka chrześcijańska 2020 „Przesłanie od Boga” Muzyka chrześcijańska „W dniach ostatecznych Bóg osiąga wszystko głównie poprzez słowa”Muzyka chrześcijańska „W dniach ostatecznych Bóg osiąga wszystko głównie poprzez słowa” Piosenka chrześcijańska 2020 „Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę”Piosenka chrześcijańska 2020 „Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę” Piosenka chrześcijańska 2020 „Bóg bardzo cierpi, by ocalić człowieka”Piosenka chrześcijańska 2020 „Bóg bardzo cierpi, by ocalić człowieka” Muzyka chrześcijańska „Głównym celem wcielenia Boga jest wyrażenie Jego słowa”Muzyka chrześcijańska „Głównym celem wcielenia Boga jest wyrażenie Jego słowa” Piosenka chrześcijańska „Pierwsi ludzie byli żyjącymi stworzeniami obdarzonymi duchem”Piosenka chrześcijańska „Pierwsi ludzie byli żyjącymi stworzeniami obdarzonymi duchem” Pieśń chrześcijańska 2020 „Czy znasz źródło życia wiecznego?”Pieśń chrześcijańska 2020 „Czy znasz źródło życia wiecznego?” Muzyka chrześcijańska 2020 „Powstań i współdziałaj z Bogiem”Muzyka chrześcijańska 2020 „Powstań i współdziałaj z Bogiem” Muzyka chrześcijańska 2020 „Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia”Muzyka chrześcijańska 2020 „Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia” Piosenka chrześcijańska 2020 „Zasady szukania prawdziwej drogi”Piosenka chrześcijańska 2020 „Zasady szukania prawdziwej drogi” Piosenka chrześcijańska „Życie człowieka w całości jest pod władzą Boga”Piosenka chrześcijańska „Życie człowieka w całości jest pod władzą Boga” Muzyka chrześcijańska 2020 „Niech Bóg znów pobudzi naszego ducha”Muzyka chrześcijańska 2020 „Niech Bóg znów pobudzi naszego ducha” Muzyka chrześcijańska „Prawda o następstwach zepsucia człowieka przez szatana”Muzyka chrześcijańska „Prawda o następstwach zepsucia człowieka przez szatana” Muzyka chrześcijańska 2020 „Próby wymagają wiary”Muzyka chrześcijańska 2020 „Próby wymagają wiary” Pieśń chrześcijańska „Bóg pragnie szczerego serca człowieka”Pieśń chrześcijańska „Bóg pragnie szczerego serca człowieka” Pieśń uwielbienia „Boża miłość na zawsze pozostaje na świecie”Pieśń uwielbienia „Boża miłość na zawsze pozostaje na świecie” Muzyka chrześcijańska 2020 „Chwała Bogu, który powrócił zwycięsko”Muzyka chrześcijańska 2020 „Chwała Bogu, który powrócił zwycięsko” Pieśń uwielbienia „Rozmowa od serca z Bogiem”Pieśń uwielbienia „Rozmowa od serca z Bogiem” Hymn kościelny 2020 „Poddam się wszystkim Bożym planom”Hymn kościelny 2020 „Poddam się wszystkim Bożym planom” Chwała i cześć – Piosenki chrześcijańskie z napisami 2020Chwała i cześć – Piosenki chrześcijańskie z napisami 2020 Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg boleje nad przyszłością człowieka”Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg boleje nad przyszłością człowieka” Piosenka chrześcijańska „Bóg ceni tych, którzy słuchają Go i są Mu posłuszni”Piosenka chrześcijańska „Bóg ceni tych, którzy słuchają Go i są Mu posłuszni” Muzyka chrześcijańska „Bądź posłuszny Bogu wcielonemu i zostań udoskonalony”Muzyka chrześcijańska „Bądź posłuszny Bogu wcielonemu i zostań udoskonalony” Pieśń chrześcijańska 2020 „Jak trudne jest dzieło Boga”Pieśń chrześcijańska 2020 „Jak trudne jest dzieło Boga” Piosenka chrześcijańska 2020 „Bóg skupia się na sercu człowieka”Piosenka chrześcijańska 2020 „Bóg skupia się na sercu człowieka” Pieśń chrześcijańska 2020 „Bóg w ciele jest żywym źródłem życia”Pieśń chrześcijańska 2020 „Bóg w ciele jest żywym źródłem życia” Muzyka chrześcijańska „Słowa Boga są drogą, którą powinien iść człowiek”Muzyka chrześcijańska „Słowa Boga są drogą, którą powinien iść człowiek” Pieśń chrześcijańska 2020 „Nastawienie Hioba do Bożych błogosławieństw”Pieśń chrześcijańska 2020 „Nastawienie Hioba do Bożych błogosławieństw” Piosenka chrześcijańska 2020 „Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej”Piosenka chrześcijańska 2020 „Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej” Piosenka chrześcijańska „Cała ziemia raduje się i sławi Boga”Piosenka chrześcijańska „Cała ziemia raduje się i sławi Boga” Piosenka chrześcijańska 2020 „Tylko ci, którzy pragną i szukają prawdy, ujrzą Boga”Piosenka chrześcijańska 2020 „Tylko ci, którzy pragną i szukają prawdy, ujrzą Boga” Muzyka chrześcijańska 2020 „Niech człowiek wielbi Boga, by mieć dobry los”Muzyka chrześcijańska 2020 „Niech człowiek wielbi Boga, by mieć dobry los” Pieśni na uwielbienie 2020 – Chrześcijańskie hymnyPieśni na uwielbienie 2020 – Chrześcijańskie hymny Muzyka chrześcijańska „Bóg jest jedynym władcą losu człowieka”Muzyka chrześcijańska „Bóg jest jedynym władcą losu człowieka” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg dał ludziom całą swą miłość”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg dał ludziom całą swą miłość” Pieśń chrześcijańska 2020 „Całe stworzenie musi poddać się panowaniu Boga”Pieśń chrześcijańska 2020 „Całe stworzenie musi poddać się panowaniu Boga” Muzyka chrześcijańska 2020 „Zważajcie na los ludzkości”Muzyka chrześcijańska 2020 „Zważajcie na los ludzkości” Piosenka chrześcijańska 2020 „Jak wejść w prawdziwą modlitwę”Piosenka chrześcijańska 2020 „Jak wejść w prawdziwą modlitwę” Muzyka chrześcijańska 2020 „Powinieneś zadbać o to, by wyciszyć się przed Bogiem”Muzyka chrześcijańska 2020 „Powinieneś zadbać o to, by wyciszyć się przed Bogiem” Piosenka chrześcijańska „Bóg tworzy lepsze jutro dla ludzi”Piosenka chrześcijańska „Bóg tworzy lepsze jutro dla ludzi” Pieśń uwielbienia 2020 „Ci, co kochają Boga, żyją w świetle”Pieśń uwielbienia 2020 „Ci, co kochają Boga, żyją w świetle” Pieśń chrześcijańska 2020 „Błogosławieni ci, którzy przyjmują nowe dzieło Boga”Pieśń chrześcijańska 2020 „Błogosławieni ci, którzy przyjmują nowe dzieło Boga” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Cały Boży lud dał ujście swym uczuciom”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Cały Boży lud dał ujście swym uczuciom” Piosenka chrześcijańska 2020 „Życie człowieka nie może istnieć bez bożej suwerenności”Piosenka chrześcijańska 2020 „Życie człowieka nie może istnieć bez bożej suwerenności” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Najgłębsze życie”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Najgłębsze życie” Muzyka chrześcijańska „Aby zostać udoskonalonym, trzeba mieć normalną relację z Bogiem”Muzyka chrześcijańska „Aby zostać udoskonalonym, trzeba mieć normalną relację z Bogiem” Pieśń chrześcijańska 2020 „Naśladujcie Pana Jezusa”Pieśń chrześcijańska 2020 „Naśladujcie Pana Jezusa” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg wcielony jest najbardziej godny miłości”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg wcielony jest najbardziej godny miłości” Muzyka chrześcijańska „Rezultat uzyskany dzięki poznaniu Boga”Muzyka chrześcijańska „Rezultat uzyskany dzięki poznaniu Boga” Piosenka chrześcijańska „Do czego dążyć muszą młodzi”Piosenka chrześcijańska „Do czego dążyć muszą młodzi” Piosenka chrześcijańska 2020 „Czym jest prawdziwa wiara?”Piosenka chrześcijańska 2020 „Czym jest prawdziwa wiara?” Muzyka chrześcijańska z tekstem 2020 „Owoce wyciszenia serca przed Bogiem”Muzyka chrześcijańska z tekstem 2020 „Owoce wyciszenia serca przed Bogiem” Pieśń chrześcijańska 2020 „Sens ukazania się Boga”Pieśń chrześcijańska 2020 „Sens ukazania się Boga” Muzyka chrześcijańska z tekstem 2020 „Wiedz, że karcenie i sąd Boży to miłość”Muzyka chrześcijańska z tekstem 2020 „Wiedz, że karcenie i sąd Boży to miłość” Muzyka chrześcijańska z tekstem 2020 „Obowiązki prawdziwych wyznawców”Muzyka chrześcijańska z tekstem 2020 „Obowiązki prawdziwych wyznawców” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg kocha człowieka swymi ranami”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg kocha człowieka swymi ranami” Pieśń chrześcijańska 2020 „Bóg wystawia człowieka na próby i oczyszcza go, aby go udoskonalić”Pieśń chrześcijańska 2020 „Bóg wystawia człowieka na próby i oczyszcza go, aby go udoskonalić” Piosenka chrześcijańska 2020 „Musisz stawiać wiarę w Boga nade wszystko”Piosenka chrześcijańska 2020 „Musisz stawiać wiarę w Boga nade wszystko” Piosenka chrześcijańska 2020 „Bóg ma nadzieję, że człowiek Go pozna i zrozumie”Piosenka chrześcijańska 2020 „Bóg ma nadzieję, że człowiek Go pozna i zrozumie” Muzyka chrześcijańska „Wkroczyliśmy na właściwą ścieżkę życia”Muzyka chrześcijańska „Wkroczyliśmy na właściwą ścieżkę życia” Muzyka chrześcijańska z napisami „Znaczenie modlitwy”Muzyka chrześcijańska z napisami „Znaczenie modlitwy” Piosenka chrześcijańska „Sąd Boży jest miłością”Piosenka chrześcijańska „Sąd Boży jest miłością” Muzyka chrześcijańska „Staraj się miłować Boga niezależnie od tego, jak bardzo cierpisz”Muzyka chrześcijańska „Staraj się miłować Boga niezależnie od tego, jak bardzo cierpisz” Muzyka chrześcijańska z napisami „Boża wola wobec ludzi nigdy się nie zmieni”Muzyka chrześcijańska z napisami „Boża wola wobec ludzi nigdy się nie zmieni” Pieśń chrześcijańska 2020 „Czy świat jest twoim miejscem odpoczynku?”Pieśń chrześcijańska 2020 „Czy świat jest twoim miejscem odpoczynku?” Muzyka chrześcijańska 2020 „Skoro Bóg zbawia człowieka, zbawi go w pełni”Muzyka chrześcijańska 2020 „Skoro Bóg zbawia człowieka, zbawi go w pełni” Muzyka chrześcijańska z napisami „Piotr najlepiej znał Boga”Muzyka chrześcijańska z napisami „Piotr najlepiej znał Boga” Piosenka chrześcijańska „Zwróć swe serce w pełni ku Bogu, by móc Go kochać”Piosenka chrześcijańska „Zwróć swe serce w pełni ku Bogu, by móc Go kochać” Muzyka chrześcijańska 2020 „Jak być doskonalonym”Muzyka chrześcijańska 2020 „Jak być doskonalonym” Piosenki chrześcijańskie z napisami 2020 – Pieśni uwielbieniaPiosenki chrześcijańskie z napisami 2020 – Pieśni uwielbienia Muzyka chrześcijańska z napisami „Składając Bogu najcenniejszą ofiarę”Muzyka chrześcijańska z napisami „Składając Bogu najcenniejszą ofiarę” Muzyka chrześcijańska z napisami „Sposób na poznanie władzy Boga”Muzyka chrześcijańska z napisami „Sposób na poznanie władzy Boga” Piosenka chrześcijańska „Czas”Piosenka chrześcijańska „Czas” Piosenka chrześcijańska „Pokolenie dni ostatnich jest błogosławione”Piosenka chrześcijańska „Pokolenie dni ostatnich jest błogosławione” Muzyka chrześcijańska „Miłość Boga jest najrzeczywistsza”Muzyka chrześcijańska „Miłość Boga jest najrzeczywistsza” Muzyka chrześcijańska z napisami „Ludzie nie biorą sobie słów Boga do serca”Muzyka chrześcijańska z napisami „Ludzie nie biorą sobie słów Boga do serca” Piosenka chrześcijańska „Efekt prawdziwej modlitwy”Piosenka chrześcijańska „Efekt prawdziwej modlitwy” Piosenka chrześcijańska z napisami „Bóg daje człowiekowi to, czego potrzebuje, jeśli do Niego woła”Piosenka chrześcijańska z napisami „Bóg daje człowiekowi to, czego potrzebuje, jeśli do Niego woła” Muzyka chrześcijańska „Bóg ma nadzieję, że ludzkość może nadal żyć”Muzyka chrześcijańska „Bóg ma nadzieję, że ludzkość może nadal żyć” Muzyka chrześcijańska z napisami „Boża miłość i istota są bezinteresowne”Muzyka chrześcijańska z napisami „Boża miłość i istota są bezinteresowne” Muzyka chrześcijańska z napisami „Skrucha”Muzyka chrześcijańska z napisami „Skrucha” Pieśni uwielbienia 2019 – Piosenki chrześcijańskie z napisamiPieśni uwielbienia 2019 – Piosenki chrześcijańskie z napisami Piosenka chrześcijańska 2019 „Czysta miłość bez skazy”Piosenka chrześcijańska 2019 „Czysta miłość bez skazy” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Oddaj umysł i ciało, by wypełnić Boże zlecenie”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Oddaj umysł i ciało, by wypełnić Boże zlecenie” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Pokora Boga jest tak miła” (Oficjalne wideo)Muzyka chrześcijańska z tekstem „Pokora Boga jest tak miła” (Oficjalne wideo) Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną” Muzyka chrześcijańska „Jak szukać śladów Boga” (Oficjalne wideo)Muzyka chrześcijańska „Jak szukać śladów Boga” (Oficjalne wideo)

Hymn kościelny 2020 „Poddam się wszystkim Bożym planom”

Teledyski do hymnów   726  

Wstęp

Hymn kościelny 2020 „Poddam się wszystkim Bożym planom”

I

Ludzi stworzyłeś, Boże,

Twe władztwo nad nimi jest.

Wybrałeś i pozwoliłeś mi

powrócić przed Twój tron.

Twe oczyszczenie i Twój sąd,

wyraźnie widzę miłość Twą.

Czynisz wszystko, by oczyścić i zbawić.

Choć cierpiałem, widzę dobrą wolę Twą.

Jesteś miłością, pragnę Cię słuchać

we wszystkich planach Twych.

O Boże, rozumiem Twoją wolę.

Czy przyznasz sąd,

karę, bądź udzielisz swojej łaski,

wszystko, co robisz, wszystko, co robisz człowieka zbawić ma.

O Boże, jesteś taki cudowny,

zdecydowałem wiernie za Tobą iść.

Bez względu na to, co napotykam, bez względu na to, jak ucierpię.

Żyję tylko po to, by zdobyć prawdę i życie.

II

O Boże, Twój sąd oczyszcza mnie.

Błogosławieństwa widzę, gdy przechodzę go.

Kiedy osądzasz, karcisz i testujesz,

przy mnie zawsze trwasz.

Jesteś ze mną, kiedy cierpię,

pociesz mnie i prowadź.

Używasz ludzi, spraw i rzeczy by doskonalić mnie,

bym poznał prawdę i poznał Ciebie.

Twój sąd jest miłością,

to błogosławieństwo objawia Twoją moc i mądrość.

O Boże, rozumiem Twoją wolę.

Czy przyznasz sąd,

karę, bądź udzielisz swojej łaski,

wszystko, co robisz, wszystko, co robisz człowieka zbawić ma.

O Boże, jesteś taki cudowny,

zdecydowałem wiernie za Tobą iść.

Bez względu na to, co napotykam, bez względu na to, jak ucierpię.

Żyję tylko po to, by zdobyć prawdę i życie.

III

Nawet gdyby przekazano mnie w moc szatana,

wciąż byłbym świadkiem i chwalił Boga.

Bóg jest święty i sprawiedliwy,

i będę Go wielbić na wieki.

O Boże, rozumiem Twoją wolę.

Czy przyznasz sąd,

karę, bądź udzielisz swojej łaski,

wszystko, co robisz, wszystko, co robisz człowieka zbawić ma.

O Boże, jesteś taki cudowny,

zdecydowałem wiernie za Tobą iść.

Bez względu na to, co napotykam, bez względu na to, jak ucierpię.

Żyję tylko po to, by zdobyć prawdę i życie.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga