Film ewangeliczny „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (7) – Dlaczego pastorzy i rady starszych potępiają Błyskawicę ze Wschodu

672 |13 lutego 2019

Obejrzyj całość

Dlaczego pastorzy i rady starszych wspólnot religijnych opierają się Bogu Wszechmogącemu i Go potępiają? Dzieje się tak dlatego, że nienawidzą prawdy, którą wyraża wcielony Bóg Wszechmogący, są do niej wrogo nastawieni i nie mogą jej zaakceptować. Oto dlaczego zaprzeczają, Chrystusowi i dlaczego potępiają Go i stawiają Mu opór. To ujawnia ich szatańską istotę, która nienawidzi prawdy. Prawda, którą Chrystus wyraża, jest przepełniona ogromną potęgą i autorytetem. Może obudzić i zbawić ludzką rasę, a także spowodować, że ludzie oderwą się od wszystkich siłszatana i powrócą przed Boskie oblicze. Dlatego to właśnie, aby ochronić własną sławę, zyski i status, przywódcy wspólnot religijnych przybijają Chrystusa ponownie do krzyża. To jest prawdziwy fakt i istota sposobu, w jaki przywódcy środowisk religijnych służą Bogu, jednocześnie się Mu przeciwstawiając.

Zalecenie:

Film chrześcijański | „Wyzwól się z sideł” Pan Jezus Chrystus znajduje się w Chinach (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/break-through-the-snare-movie.html

Klip filmowy (4) – Wyrwij się z niewoli faryzeuszy religijnych i powróć do Boga

https://www.youtube.com/watch?v=lfZDimtXj6c

Klip filmowy (1) – Czy traktujemy Błyskawicę ze Wschodu w sposób zgodny z wolą Pana? https://pl.godfootsteps.org/videos/how-do-treat-eastern-lightning.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj