Ewangelia na dziś | „Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga” Słowo Boże

8157 |08/12/2018

Zalecenie:

Muzyka Chrześcijańska 2018 | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” (Muzyczny film dokumentalny)

https://pl.godfootsteps.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

Cały film chrześcijański 2018 | „Kto ponownie przybija Boga do krzyża?” Faryzeusze powrócili

https://pl.godfootsteps.org/videos/whos-nailing-God-to-cross-again-movie.html

Film Chrześcijański PL | „Błogosławieni ubodzy w duchu” Jak możemy powitać powrót Pana? (Zwiastun)

https://pl.godfootsteps.org/videos/blessed-are-the-poor-in-spirit-trailer.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Ten film został w całości przetłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messengera
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj