Świadectwo wiary 2020 | „Ofiarując me serce Bogu”

06 grudnia 2020

Biorąc udział w występach chóru kościoła, główna bohaterka pełna jest entuzjazmu i na początku wkłada w próby całe serce . Gdy jednak zostaje ustawiona w tylnym rzędzie, gdzie nie będzie jej widać, zaczyna bezwiednie ograniczać się do niezbędnego minimum, a na próbach robi wszystko machinalnie bez żadnego zaangażowania. Gdy nagrania się kończą, zaczyna dopiero rozumieć, że niczego nie zyskała pod względem wejścia w życie. Wtedy odczuwa niepokój i zastanawia się nad sobą. Zaczyna rozumieć swoje zepsute usposobienie dzięki sądowi poprzez słowa Boga, odczuwa skruchę i winę z tego powodu, że nie wypełniła dobrze swoich obowiązków. Kilka miesięcy później okazuje się, że konieczne są dodatkowe nagrania. Jak główna bohaterka podejdzie do nowych prób? Co ostatecznie z tego wyniesie?

Świadectwo wiary 2020 | „Czy Biblia może przedstawiać Pana?”

https://pl.godfootsteps.org/videos/can-the-bible-represent-the-Lord.html

Świadectwo wiary 2020 | „Znalazłam drogę do królestwa niebieskiego”

https://pl.godfootsteps.org/videos/path-Into-the-kingdom-of-heaven-movie.html

Świadectwo wiary 2020 | „Jak panny mądre powitały pana”

https://pl.godfootsteps.org/videos/wise-virgins-welcomed-the-Lord.html

Świadectwo wiary | „Ponownie połączona z Panem” Tylko kierując się głosem Boga możemy powitać Pana

https://pl.godfootsteps.org/videos/i-am-reunited-with-the-Lord.html

Świadectwo wiary 2020 | „Podążać śladami Baranka” Tylko kierując się głosem Boga możemy powitać Pana

https://pl.godfootsteps.org/videos/following-footsteps-of-the-Lamb.html

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Skontaktuj się z nami przez Messengera