Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film Chrześcijański | „Słodycz w niedoli” Klip filmowy (1)

Ujawnianie prawdy   3  

Wstęp

Film Chrześcijański | „Słodycz w niedoli” Klip filmowy (1) – Strategia przymusu wobec chrześcijan poprzez grożenie ich rodzinom, stosowana przez Komunistyczną Partię Chin

Aby przymusić chrześcijan do wydania kościoła, zdradzenia Boga i zaprzepaszczenia szansy na zbawienie przez Niego, Komunistyczna Partia Chin bez skrupułów grozi członkom ich rodzin i wykorzystuje rodzinne uczucia chrześcijan w celu wymuszenia na nich zdrady Boga. Czy intrygi Komunistycznej Partii Chin zwyciężą? W jaki sposób, w tej walce dobra ze złem, chrześcijanie znajdą oparcie w Bogu, by oprzeć się pokusom szatana, trwać mocno i nieść świadectwo Boga?

Zalecenie:

Film Chrześcijański 2019 | „Słodycz w niedoli” Pan jest moją skałą i moją siłą (Dubbing PL) https://www.youtube.com/watch?v=SsuTWN4DFbs

Film Chrześcijański | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Długa droga na wygnaniu” https://www.youtube.com/watch?v=CoJsKcKCEUg

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga