Piosenka chrześcijańska 2020 „Podstawa Bożego potępienia ludzi”

604 |05/01/2020

W czasie, gdy Bóg jeszcze nie stał się ciałem,

miara tego, czy człowiek sprzeciwia się Bogu,

była oparta na tym,

czy człowiek oddawał cześć niewidzialnemu Bogu w niebie i spoglądał ku Niemu.

Definicja „sprzeciwu wobec Boga” nie była wtedy zbyt realna,

definicja „sprzeciwu wobec Boga” nie była wtedy zbyt realna,

ponieważ człowiek nie mógł zobaczyć Boga,

poznać Jego obrazu i tego, jak działał i mówił.

Człowiek nie miał żadnych koncepcji Boga i wierzył w nieokreślonego Boga,

bo On nie ukazał się człowiekowi.

Dlatego, chociaż człowiek wierzył w Boga według swoich wyobrażeń,

Bóg nie potępiał człowieka ani nie oczekiwał od niego wiele,

ponieważ człowiek w ogóle nie widział Boga.

Gdy Bóg staje się ciałem i przychodzi, aby działać wśród ludzi,

wszyscy widzą Boga i słyszą Jego słowa,

i wszyscy widzą czyny Boga w ciele.

W tym czasie wszystkie wyobrażenia, jakie ma człowiek, stają się tylko pianą.

Jeśli chodzi o tych, którzy widzą Boga objawiającego się w ciele,

wszyscy, którzy mają posłuszeństwo w swoich sercach, nie będą potępieni,

podczas gdy ci, którzy celowo sprzeciwiają się Bogu,

zostaną uznani za Jego przeciwników.

Tacy ludzie są antychrystami i są wrogami, którzy świadomie występują przeciwko Bogu.

Ci, którzy mają swoje wyobrażenia o Bogu,

a jednak chętnie okazują posłuszeństwo,

nie zostaną potępieni, nie zostaną potępieni.

Bóg potępia człowieka na podstawie jego intencji i działań,

nigdy na podstawie myśli i wyobrażeń.

Gdyby był potępiany na tej podstawie,

to nikt nie byłby w stanie uciec z gniewnych rąk Bożych.

Ci, którzy świadomie stają przeciwko Bogu wcielonemu,

zostaną ukarani za nieposłuszeństwo.

Ich świadomy sprzeciw wobec Boga wynika z ich koncepcji Boga,

w wyniku których zakłócają Jego dzieło.

Tacy ludzie świadomie opierają się dziełu Bożemu i niszczą je.

Nie tylko mają swoje wyobrażenia o Bogu,

ale robią to, co zakłóca Jego dzieło,

i właśnie z tego powodu tacy ludzie zostaną potępieni.

Ci, którzy nie angażują się w umyślne przeszkadzanie w dziele Boga,

nie zostaną potępieni jako grzesznicy,

bo są w stanie ochoczo okazać posłuszeństwo,

nie zawadzać i nie przeszkadzać.

Tacy ludzie nie zostaną potępieni.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zachęcamy do pobrania dwóch aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messengera
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj