Piosenki chrześcijańskie z napisami 2020 – Pieśni uwielbienia

26482 |01/03/2020

[00:00:00] Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej

[00:04:35] Naśladujcie Pana Jezusa

[00:10:37] Jak ważna dla człowieka jest miłość Boga

[00:16:18] Jak szukać śladów Boga

[00:22:12] Doskonała Boża troska nad wszystkim

[00:25:14] Bóg wcielony jest najbardziej godny miłości

[00:27:45] Chrystus jest Bogiem we własnej osobie

[00:32:13] Dwa wcielenia Boga są dla zbawienia człowieka

[00:36:14] Skoro Bóg zbawia człowieka, zbawi go w pełni

[00:40:45] Dwa tysiące lat tęsknoty

[00:44:21] Bóg pojawił się na wschodzie świata z chwałą

[00:49:55] Jak Bóg panuje nad wszystkim

[00:54:31] Bóg całkowicie pokłada swą nadzieję w człowieku

[00:57:35] Prawdziwa wiara pochodzi tylko z poznania Boga

[01:02:03] Boże słowa są zawsze niezmienną prawdą

[01:05:31] Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę

[01:10:03] Wielkie są korzyści z wiary w praktycznego Boga

[01:14:38] Boża istota prawdziwie istnieje

[01:19:15] Boża władza i moc objawione w ciele

[01:23:07] Kiedy otworzysz swoje serce na Boga

[01:26:49] Boża wola jest jawna dla wszystkich

[01:29:58] Całe stworzenie musi poddać się panowaniu Boga

[01:34:34] Przez swoje słowa Bóg sądzi i udoskonala człowieka w dniach ostatecznych

[01:39:12] Bóg dał ludziom całą swą miłość

[01:45:09] Bóg przybywa do nas bez rozgłosu

[01:49:00] Hymn Królestwa (III) Wszyscy ludzie, wołajcie z radością

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messengera
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj