Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (X) Bóg jest źródłem życia wszystkich rzeczy (IV)” (Część druga)

Wypowiedzi Chrystusa   1061  

Wstęp

Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (X) Bóg jest źródłem życia wszystkich rzeczy (IV)” (Część druga)

Słowa Boga w tym materiale wideo pochodzą z książki „Słowo Ukazuje się w Ciele”. Zawartość wideo:

W jaki sposób Bóg rządzi i zarządza światem duchowym

1. Cykl życia i śmierci niewierzących

2. Cykl życia i śmierci rozmaitych ludzi wiary

Zalecenie:

Słowo Ducha Świętego „Sam Bóg, Jedyny (II) Sprawiedliwe usposobienie Boga” (Część czwarta) https://www.youtube.com/watch?v=IjaX6e3BqlM

Słowo Ducha Świętego „Sam Bóg, Jedyny (II) Sprawiedliwe usposobienie Boga” (Część druga) https://www.youtube.com/watch?v=6RnG-okB06g

Głos Ducha Świętego „Sam Bóg, Jedyny (III) Autorytet Boga (II)” (Część siódma)

https://www.youtube.com/watch?v=ssPj-HSxzrw

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Niektóre materiały zawarte w tym filmie pochodzą z następującego źródła: https://www.stockfootage.com