Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (X) Bóg jest źródłem życia wszystkich rzeczy (IV)” (Część pierwsza)

Wypowiedzi Chrystusa   1564  

Wstęp

Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (X) Bóg jest źródłem życia wszystkich rzeczy (IV)” (Część pierwsza)

Słowa Boga w tym materiale wideo pochodzą z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”. Zawartość wideo:

w jaki sposób Bóg rządzi i sprawuje władzę nad światem duchowym.

1. Cykl życia i śmierci niewierzących

Zalecenie:

Słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości”

https://pl.godfootsteps.org/videos/God-presides-over-all-mankind-word.html

Ewangelia na dziś | „Nikczemni muszą zostać ukarani” Słowo Ducha Świętego https://pl.godfootsteps.org/videos/the-wicked-must-be-punished-word.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga