Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Codzienne słowo Boże „Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” (Fragment 4)Codzienne słowo Boże „Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” (Fragment 4) Codzienne słowo Boże „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” (Fragment 5)Codzienne słowo Boże „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” (Fragment 5) Słowo Boże „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” (Fragment 6)Słowo Boże „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” (Fragment 6) Słowo Boże „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” (Fragment 4)Słowo Boże „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” (Fragment 4) Codzienne słowo Boże „Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 8)Codzienne słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 8) Słowo Boże „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” (Fragment 3)Słowo Boże „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” (Fragment 3) Codzienne słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” (Fragment 7)Codzienne słowo Boże „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” (Fragment 7) Codzienne słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 5)Codzienne słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 5) Codzienne słowo Boże „Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 27” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 27” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Istota ciała zamieszkana przez Boga” (Fragment 5)Codzienne słowo Boże „Istota ciała zamieszkana przez Boga” (Fragment 5) Codzienne słowo Boże „Powinniście zważać na wasze uczynki” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Powinniście zważać na wasze uczynki” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Dzieło w Wieku Prawa” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Dzieło w Wieku Prawa” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Istota ciała zamieszkana przez Boga” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Istota ciała zamieszkana przez Boga” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Fragment 7)Codzienne słowo Boże „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Fragment 7) Słowo Boże „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” (Fragment 2)Słowo Boże „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Istota ciała zamieszkana przez Boga” (Fragment 3)Codzienne słowo Boże „Istota ciała zamieszkana przez Boga” (Fragment 3) Codzienne słowo Boże „Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 10” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 10” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem” (Fragment 3)Codzienne słowo Boże „Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem” (Fragment 3) Słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 4)Słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 4) Codzienne słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 9)Codzienne słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 9) Codzienne słowo Boże „W odniesieniu do Biblii (1)” (Fragment 4)Codzienne słowo Boże „W odniesieniu do Biblii (1)” (Fragment 4) Słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 7)Słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 7) Codzienne słowo Boże „Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 29” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 29” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 3)Codzienne słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 3) Codzienne słowo Boże „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 29” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 29” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Przygotuj dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia” (Fragment 3)Codzienne słowo Boże „Przygotuj dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia” (Fragment 3) Codzienne słowo Boże „Wiek Królestwa to Wiek Słowa” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Wiek Królestwa to Wiek Słowa” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 10” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 10” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Przygotuj dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Przygotuj dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Przygotuj dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Przygotuj dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” (Fragment 1) Słowo Boże „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” (Fragment 3)Słowo Boże „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” (Fragment 3) Słowo Boże „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” (Fragment 2)Słowo Boże „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Fragment 8)Codzienne słowo Boże „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Fragment 8) Codzienne słowo Boże „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” (Fragment 3)Codzienne słowo Boże „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” (Fragment 3) Codzienne słowo Boże „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” (Fragment 3)Codzienne słowo Boże „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” (Fragment 3) Codzienne słowo Boże „Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości” (Fragment 3)Codzienne słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości” (Fragment 3) Codzienne słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 6)Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 6) Codzienne słowo Boże „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Tylko ten, kto doświadcza dzieła Boga, prawdziwie w Niego wierzy” (Fragment 4)Codzienne słowo Boże „Tylko ten, kto doświadcza dzieła Boga, prawdziwie w Niego wierzy” (Fragment 4) Codzienne słowo Boże „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 26” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 26” (Fragment 1) Słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 6)Słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 6) Codzienne słowo Boże „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła” (Fragment 4)Codzienne słowo Boże „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła” (Fragment 4) Słowo Boże „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” (Fragment 1)Słowo Boże „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła” Fragment 1Codzienne słowo Boże „Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła” Fragment 1 Codzienne słowo Boże „Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Istota ciała zamieszkana przez Boga” (Fragment 4)Codzienne słowo Boże „Istota ciała zamieszkana przez Boga” (Fragment 4) Codzienne słowo Boże „Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” (Fragment 2) Słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 2)Słowo Boże „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Istota ciała zamieszkana przez Boga” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Istota ciała zamieszkana przez Boga” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” (Fragment 8)Codzienne słowo Boże „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” (Fragment 8) Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 5)Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 5) Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny II” (Fragment 8)Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny II” (Fragment 8) Codzienne słowo Boże „Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu” (Fragment 1) „Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię” (Fragment 1)„Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 8)Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 8) Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 3)Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 3) Codzienne słowo Boże „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” (Fragment 6)Codzienne słowo Boże „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” (Fragment 6) Codzienne słowo Boże „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny VI” (Fragment 5)Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny VI” (Fragment 5) Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 4)Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 4) Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny II” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny II” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” (Fragment 5)Codzienne słowo Boże „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” (Fragment 5) Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 10)Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 10) Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 7)Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 7) Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny II” (Fragment 5)Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny II” (Fragment 5) Codzienne słowo Boże „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” (Fragment 8)Codzienne słowo Boże „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” (Fragment 8) Codzienne słowo Boże „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” (Fragment 4)Codzienne słowo Boże „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” (Fragment 4) Codzienne słowo Boże „Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła” (Fragment 4)Codzienne słowo Boże „Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła” (Fragment 4) Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny II” (Fragment 10)Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny II” (Fragment 10) Codzienne słowo Boże „Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła” (Fragment 5)Codzienne słowo Boże „Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła” (Fragment 5) Codzienne słowo Boże „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” (Fragment 3)Codzienne słowo Boże „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” (Fragment 3) Codzienne słowo Boże „Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła” (Fragment 2) Codzienne słowo Boże „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” (Fragment 7)Codzienne słowo Boże „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” (Fragment 7) Codzienne słowo Boże „Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła” (Fragment 7)Codzienne słowo Boże „Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła” (Fragment 7) Słowo Boże na każdy dzień „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” (Fragment 1)Słowo Boże na każdy dzień „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła” (Fragment 1)Codzienne słowo Boże „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła” (Fragment 1) Codzienne słowo Boże „Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła” (Fragment 6)Codzienne słowo Boże „Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła” (Fragment 6) Codzienne słowo Boże „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła” (Fragment 3)Codzienne słowo Boże „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła” (Fragment 3) Codzienne słowo Boże „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła” (Fragment 2)Codzienne słowo Boże „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła” (Fragment 2)

Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 5)

Czytania słów Boga   590  

Codzienne słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny III” (Fragment 5)

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Polecane:

Słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości”

https://pl.godfootsteps.org/videos/God-presides-over-all-mankind-word.html

Słowo Boże „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’”

https://pl.godfootsteps.org/videos/Savior-has-returned-word.html

Ewangelia na dziś | „Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” Słowo Boże https://pl.godfootsteps.org/videos/God-done-great-thing-among-men-word.html

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga