Słowo Boże „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg (I)” (Część pierwsza)

2008 |10/21/2019

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Polecane:

Słowo Boże „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła”

https://pl.godfootsteps.org/videos/fearing-God-and-shunning-evil-word.html

Słowo Boże „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?”

https://pl.godfootsteps.org/videos/is-the-work-of-God-so-simple-word.html

Ewangelia na dziś | „Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia” Słowo Ducha Świętego https://pl.godfootsteps.org/videos/complete-significance-of-incarnation-word-word.html

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messengera
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj