Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo Boże | „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” (Część czwarta)

Wypowiedzi Chrystusa   197  

Słowo Boże | „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” (Część czwarta)

Słowa Boga w tym materiale wideo pochodzą z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”. Zawartość wideo:

Niezachwiana prawość Hioba przynosi wstyd szatanowi i powoduje, że ucieka on w panice

Umiłowanie Hioba dla dróg Bożych przewyższa wszystko inne

Wśród skrajnych cierpień Hiob naprawdę uświadamia sobie Bożą troskę o ludzkość

Innym przejawem bojaźni Bożej Hioba i jego stronienia od zła jest jego wychwalanie Bożego Imienia we wszystkich rzeczach

Polecane:

Ewangelia na dziś | „Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek” Słowo Boże https://pl.godfootsteps.org/videos/God-has-brought-new-age-word-2.html

Ewangelia na dziś | „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” Słowo Boże

https://pl.godfootsteps.org/videos/Savior-has-returned-word-2.html

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga