Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (III) Autorytet Boga (II)” (Część piąta)

Wypowiedzi Chrystusa   1555  

Wstęp

Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (III) Autorytet Boga (II)” (Część piąta)

Słowa Boga w tym materiale wideo pochodzą z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”. Zawartość wideo:

Śmierć: szósty punkt zwrotny

1. Jedynie Stwórca ma władzę nad życiem i śmiercią człowieka

2. Ten, kto nie zna suwerenności Stwórcy, będzie nękany przez strach przed śmiercią

3. Życie spędzone na poszukiwaniu sławy i majątku w obliczu śmierci uczyni człowieka przegranym

Zalecenie:

Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (III) Autorytet Boga (II)” (Część druga)

https://pl.godfootsteps.org/videos/God-Himself-iii-part-two-word.html

Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (III) Autorytet Boga (II)” (Część trzecia)

https://pl.godfootsteps.org/videos/God-Himself-iii-part-three-word.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga