Ewangelia na dziś | „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” Słowo Boże

298 |05/22/2020

Ewangelia na dziś | „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” Słowo Boże

Polecane:

Słowo Boże „Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu”

https://pl.godfootsteps.org/videos/behold-God-in-judgment-chastisement-word.html

Ewangelia na dziś | „Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości” Słowo Boże

https://pl.godfootsteps.org/videos/spreading-gospel-is-saving-man-word.html

Ewangelia na dziś | „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” Słowo Boże

https://pl.godfootsteps.org/videos/Savior-has-returned-word-2.html

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messengera
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj