Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Wybór wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych

  • 1
  • 2

Część Druga

Słowa Chrystusa Przechadzającego się pośród Kościołów

(Wybrane Fragmenty)

1Trzynasta wypowiedź
2Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek
3Bóg kieruje losem całej ludzkości
4Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga
5Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny
6Nikczemni muszą zostać ukarani
7Jak służyć zgodnie z wolą Boga?
8Nadeszło Królestwo Tysiąclecia
9Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?
10Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga
11Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie
12Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem i ludźmi użytymi przez Boga
13Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu
14Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani
15Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga
16Jak Piotr poznał Jezusa
17Czy ożyłeś?
18Wszyscy, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu
19Jak powinieneś uczestniczyć w swojej przyszłej misji?
20Co wiesz o wierze?
21Nikt kto jest z ciała nie ucieknie przed Dniem Gniewu
22Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku”
23Dzieło głoszenia Ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości
24Dzieło w Wieku Prawa
25Prawdziwa historia dzieł w Erze Zbawienia
26Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga
27Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia
28Istota ciała zamieszkana przez Boga
29Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego
30Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku
31Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię
32Ci, którzy nie są zgodni z Chrystusem, są w pełni przeciwnikami Boga
33Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem
34Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy
35Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy
36Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia
37Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia
38Trzy przestrogi
39Zrozumienie usposobienia Boga jest bardzo ważne
40Powinniście zważać na wasze uczynki
41Bóg jest źródłem ludzkiego życia
42Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym przewodnictwem
43Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych
44Dzieło Boga i dzieło człowieka
45Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu
46Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie
  • 1
  • 2