Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Wybór wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych

– Słowa Ducha Świętego do Kościołów

  • 1
  • 2
  • 3

Część druga

Słowa Chrystusa, gdy chodził pośród kościołów (Wybrane fragmenty)

1Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek
2Bóg kieruje losem całej ludzkości
3Dodatek:Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu
4Jakie poglądy powinni mieć wierzący
5Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga
6Należy zakazać religijnego sposobu służenia Bogu
7Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny
8Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni
9Nikczemni muszą zostać ukarani
10Jak służyć zgodnie z wolą Boga
11Jak poznać rzeczywistość
12Przykazania nowego wieku
13Nadeszło Królestwo Tysiąclecia
14Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie
15Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym
16Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?
17Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga
18Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie
19Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem i ludźmi użytymi przez Boga
20Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych
21Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu
22Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani
23Wiek Królestwa to Wiek Słowa
24Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu
25Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga
26Krótkie omówienie książki „Nadeszło Królestwo Tysiąclecia”
27Tylko ci, którzy znają Boga, mogą nieść o Nim świadectwo
28Jak Piotr poznał Jezusa
29Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle
30Czy ożyłeś?
31Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem
32Wszyscy, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu
33Wybór z czterech fragmentów słowa Boga z tekstu „W odniesieniu do Biblii”
34Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia
35Czy Trójca istnieje?
36Doświadczenia Piotra: jego znajomość karcenia i sądu
37Jak powinieneś uczestniczyć w swojej przyszłej misji?
38Jeśli chodzi o Boga, jakie jest Twoje Jego pojmowanie?
39Co to znaczy być prawdziwym człowiekiem
40Co wiesz o wierze?
41Nikt kto jest z ciała nie ucieknie przed Dniem Gniewu
42Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku”
43Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości
44Dzieło w Wieku Prawa
45Prawdziwa historia stojąca za dziełem w Wieku Odkupienia
46Powinieneś wiedzieć, jak rozwijała się cała ludzkość po dzień dzisiejszy
47O nazwach i tożsamości
48Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie
49Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?
50Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga
51Różnica pomiędzy służbą wcielonego Boga a obowiązkiem człowieka
52Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia
53Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek
54Dzieło Boga i dzieło człowieka
55Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga
56Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga
57Istota ciała zamieszkana przez Boga
58Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka
59Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego
60Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu
61Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku
62Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię
63Ci, którzy nie są zgodni z Chrystusem, są w pełni przeciwnikami Boga
64Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani
65Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem
66Czy jesteś prawdziwie wierzącym w Boga?
67Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy
68Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy
69Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia
70Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia
71Wobec kogo jesteś lojalny?
72Trzy przestrogi
73Zrozumienie usposobienia Boga jest bardzo ważne
74Jak poznać Boga na ziemi
75Dziesięć Dekretów Administracyjnych, Które Muszą Być Przestrzegane Przez Wybranych Ludzi Boga w Wieku Królestwa
76Powinniście zważać na wasze uczynki
77Bóg jest źródłem ludzkiego życia
78Westchnienie Wszechmogącego
79Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem
  • 1
  • 2
  • 3