Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Część Trzecia

Słowa Chrystusa Kroczącego pośród Kościołów

(I, II, III, IV)

Słowa Chrystusa Kroczącego pośród Kościołów (I)

1Ścieżka… (4)
2Ścieżka … (5)
3Ścieżka… (6)
4Ścieżka… (7)
5Ścieżka… (8)
6Jakie punkty widzenia powinni mieć wierzący?
7O etapach dzieła Bożego
8Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga
9Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny
10Nawiązanie właściwej relacji z Bogiem jest bardzo ważne
11Zwyczajne życie duchowe wprowadza ludzi na właściwy tor
12Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni
13Nikczemni muszą zostać ukarani
14Jak służyć zgodnie z wolą Boga?
15Jak poznać rzeczywistość
16O normalnym życiu duchowym
17Dyskusja o życiu kościoła i prawdziwym życiu
18O tym, że każdy ma swą rolę do odegrania
19O tym, do czego Bóg wykorzystuje człowieka
20Zrozumiawszy prawdę, praktykujcie ją
21Człowiek osiągający zbawienie jest tym, który pragnie praktykować prawdę
22O doświadczeniu
23Przykazania Nowego Wieku
24Nadeszło Królestwo Tysiąclecia
25Przestrzeganie przykazań i praktykowanie prawdy
26Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie
27Tylko wprowadzenie prawdy w życie oznacza posiadanie rzeczywistości
28Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym
29Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?
30Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga
31Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie
32Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem i ludźmi użytymi przez Boga
33Ucieknij spod wpływu ciemności, a zostaniesz zdobyty przez Boga
34Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych
35Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu
36Szczera miłość do Boga jest spontaniczna
37Ci, których usposobienie się zmieniło, to ci, którzy wkroczyli do rzeczywistości słów Boga
38O wyciszaniu serca przed Bogiem
39Osiąganie doskonałości dzięki świadomości woli Bożej
40Bóg doskonali tych, którzy są według Jego serca
41Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani
42Wiek Królestwa to Wiek Słowa
43Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu
44Ludzie, którzy są zdolni do bezwzględnego posłuszeństwa wobec praktyczności Boga są tymi, którzy prawdziwie Boga kochają
45Tylko doświadczając bolesnych prób, możesz poznać piękno Boga
46Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga
47Jak Piotr poznał Jezusa
48Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle
49Ostrzeżenie dla tych, którzy nie praktykują prawdy
50Powinieneś zachować oddanie dla Boga
51Czy ożyłeś?
52Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem
53Wszyscy, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu
54Ścieżka… (1)
55Tylko ci, którzy koncentrują się na praktyce, mogą być udoskonaleni