Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Część trzecia

Słowa Chrystusa Przechadzającego się pośród Kościołów

(I, II, III, IV)

Słowa Chrystusa Kroczącego pośród Kościołów (I)

1Nawiązanie właściwej relacji z Bogiem jest bardzo ważne
2O etapach dzieła Bożego
3Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga
4Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny
5Nikczemni muszą zostać ukarani
6Jak służyć zgodnie z wolą Boga?
7O tym, że każdy ma swą rolę do odegrania
8Zrozumiawszy prawdę, praktykujcie ją
9O doświadczeniu
10Nadeszło Królestwo Tysiąclecia
11Przestrzeganie przykazań i praktykowanie prawdy
12Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?
13Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga
14Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie
15Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem i ludźmi użytymi przez Boga
16Ucieknij spod wpływu ciemności, a zostaniesz zdobyty przez Boga
17Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu
18Szczera miłość do Boga jest spontaniczna
19Ci, których usposobienie się zmieniło, to ci, którzy wkroczyli do rzeczywistości słów Boga
20O wyciszaniu serca przed Bogiem
21Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani
22Ludzie, którzy są zdolni do bezwzględnego posłuszeństwa wobec praktyczności Boga są tymi, którzy prawdziwie Boga kochają
23Tylko doświadczając bolesnych prób, możesz poznać piękno Boga
24Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga
25Jak Piotr poznał Jezusa
26Ostrzeżenie dla tych, którzy nie praktykują prawdy
27Czy ożyłeś?
28Wszyscy, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu
29Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych
30Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie
31Ścieżka… (8)