Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Jaka jest konsekwencja i wynik odrzucenia przez świat religii Bożego dzieła sądu w dniach ostatecznych?

5. Jaka jest konsekwencja i wynik odrzucenia przez świat religii Bożego dzieła sądu w dniach ostatecznych?Ważne słowa Boga:W każdym okresie Bóg rozpoczyna nowe dzieło i w każdym okresie następuje nowy początek między lud… Pełny tekst

Znaczenie sądu Bożego w dniach ostatecznych można dostrzec w wynikach osiągniętych przez Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych

4. Znaczenie sądu Bożego w dniach ostatecznych można dostrzec w wynikach osiągniętych przez Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych(1) Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest czynione, aby oczyszczać, zbawić i doskona… Pełny tekst

Jak Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych oczyszcza i ratuje ludzkość?

3. Jak Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych oczyszcza i ratuje ludzkość?Wersety biblijne do wykorzystania:„A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat… Pełny tekst

Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest sądem wielkiego białego tronu, jak przepowiedziano w Księdze Objawienia

2. Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest sądem wielkiego białego tronu, jak przepowiedziano w Księdze ObjawieniaWersety biblijne do wykorzystania:„Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego”. (1P 4:… Pełny tekst

Bóg odkupił ludzkość w Wieku Łaski, więc dlaczego nadal musi wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych?

1. Bóg odkupił ludzkość w Wieku Łaski, więc dlaczego nadal musi wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych?Wersety biblijne do wykorzystania:„Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty” (Kpł 11:45).„(…) Świętości, bez któ… Pełny tekst

Film ewangelia „Moje marzenie o królestwie niebieskim” Klip filmowy (5)

Film ewangelia „Moje marzenie o królestwie niebieskim” Klip filmowy (5)

Film ewangelia „Moje marzenie o królestwie niebieskim” Klip filmowy (5) – Świadectwa osądzenia przed trybunałem Chrystusa i otrzymania daru życia Bóg Wszechmogący zapoczątkował swoje dzieło osądzania, wypowiadając prawdę w domu Boga. Sąd przed wielkim białym tronem rozpocz… Pełny tekst

Film ewangelia „Moje marzenie o królestwie niebieskim” Klip filmowy (4)

Film ewangelia „Moje marzenie o królestwie niebieskim” Klip filmowy (4)

Niektórzy wierzą, że w po tym, jak Pan Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba, w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpił pomiędzy ludzi Duch Święty. Pełny tekst

,

Film ewangelia „Przepiękny głos” Klip (5) – Sąd Boży w dniach ostatecznych to zbawienie człowieka

Film ewangelia „Przepiękny głos” Klip (5) – Sąd Boży w dniach ostatecznych to zbawienie człowieka

Film ewangelia „Przepiękny głos” Klip (5) – Sąd Boży w dniach ostatecznych to zbawienie człowieka Niektórzy ludzie, czytając Boże słowo, odnajdują karcące wypowiedzi, które osądzają ludzkość i wyrażają jej potępienie. Myślą, że Bóg poprzez swój sąd i przekleństwa potępi i … Pełny tekst

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (5) – Dlaczego Pan powraca, aby wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych?

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (5) – Dlaczego Pan powraca, aby wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych?

Wielu ludzi wierzy, że odpuszczono nam już nasze grzechy i osiągnęliśmy zbawienie, skoro wyznajemy wiarę w Pana. Dlaczego więc Pan nie przychodzi, aby zabrać nas prosto do królestwa niebieskiego? Pełny tekst

, ,

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (7) – Sąd Boży w dniach ostatecznych tworzy zwycięzców

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (7) – Sąd Boży w dniach ostatecznych tworzy zwycięzców

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (7) – Sąd Boży w dniach ostatecznych tworzy zwycięzców Bracia i siostry z Kościoła Boga Wszechmogącego cierpią z powodu poważnych przeszkód i prześladowań ze strony Komunistycznej Partii Chin i świata religijnego. Dlaczego więc… Pełny tekst

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (4) – Jedynie Bóg wcielony może dokonać dzieła osądzenia w dniach ostatecznych

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (4) – Jedynie Bóg wcielony może dokonać dzieła osądzenia w dniach ostatecznych

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (4) – Jedynie Bóg wcielony może dokonać dzieła osądzenia w dniach ostatecznych Wschodnia Błyskawica zaświadcza, że w dniach ostatecznych Bóg stał się ciałem, by samemu dokonać dzieła osądzenia. A jednak Boże dzieło w Wieku … Pełny tekst

Film ewangelia „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (5) – Poddajcie się osądowi w dniach ostatecznych i wyswobódźcie się z sidełszatana

Film ewangelia „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (5) – Poddajcie się osądowi w dniach ostatecznych i wyswobódźcie się z sidełszatana

Film ewangelia „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (5) – Poddajcie się osądowi w dniach ostatecznych i wyswobódźcie się z sidełszatana Biblia mówi: „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego”. (I List Piotra 4:17). W dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący wyraż… Pełny tekst

Znaczenie dzieła Bożego w osądzaniu i karceniu

3. Znaczenie dzieła Bożego w osądzaniu i karceniuWażne słowa Boga:Praca w dniach ostatecznych polega na rozdzielaniu wszystkiego według rodzaju, zwieńczeniu Bożego planu zarządzania, bo czas się przybliżył i dzień Boży n… Pełny tekst

Znaczenie dzieła Bożego w podboju

2. Znaczenie dzieła Bożego w podbojuWażne słowa Boga:Ludzkość, zbyt głęboko skażona przez szatana, nie wie, że istnieje Bóg i przestała Go wielbić. Na początku, kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, chwała i świadectwo Jahwe b… Pełny tekst

Film ewangelia „Błogosławieni ubodzy w duchu” Klip filmowy (4) – Bóg używa słowa, aby dokonać dzieła sądu w dniach ostatecznych

Film ewangelia „Błogosławieni ubodzy w duchu” Klip filmowy (4) – Bóg używa słowa, aby dokonać dzieła sądu w dniach ostatecznych

Film ewangelia „Błogosławieni ubodzy w duchu” Klip filmowy (4) – Bóg używa słowa, aby dokonać dzieła sądu w dniach ostatecznych W Wieku Prawa i Wieku Łaski Bóg wypowiedział surowe słowa ganiące ludzi. Jaka jest różnica między tymi słowami a słowami sądu wypowiedzianymi prze… Pełny tekst

Film ewangelia „Ciernie wspomnień” Klip filmowy (5) – Związek pomiędzy sądem w dniach ostatecznych a wejściem do królestwa niebieskiego

Film ewangelia „Ciernie wspomnień” Klip filmowy (5) – Związek pomiędzy sądem w dniach ostatecznych a wejściem do królestwa niebieskiego

Film ewangelia „Ciernie wspomnień” Klip filmowy (5) – Związek pomiędzy sądem w dniach ostatecznych a wejściem do królestwa niebieskiego W świecie religijnym jest wiele ludzi wierzących, że jeśli pozostaną wierni imieniu Pana, będą mocno wierzyć w Jego obietnicę Pana i sumie… Pełny tekst

Film ewangelia „Pochwycenie do nieba zagrożone” Klip filmowy (4) – Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych stwarza grupę zwycięzców

Film ewangelia „Pochwycenie do nieba zagrożone” Klip filmowy (4) – Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych stwarza grupę zwycięzców

Film ewangelia „Pochwycenie do nieba zagrożone” Klip filmowy (4) – Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych stwarza grupę zwycięzców Księga Objawienia głosi: „A do anioła kościoła w Filadelfii napisz (…). Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od go… Pełny tekst