Pieśni kościelne

41 powiązanych materiałów multimedialnych

Muzyka chrześcijańska 2020 – Zbiór pieśni

[00:00:00] Rzeka wody życia [00:05:59] Przesłanie od Boga [00:08:40] Do czego powinni dążyć ci, którzy kochają prawdę [00:12:05] Sąd słowa Bożego ma na celu zbawić człowieka [00:16:22] Poświęć się cały dziełu Boga [00:19:34] Tylko znając Boga można mieć bojaźń Bożą i unika…

14 maja 2020

Piosenki chrześcijańskie 2020 – Pieśni uwielbienia

[00:00:00] Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej [00:04:35] Naśladujcie Pana Jezusa [00:10:37] Jak ważna dla człowieka jest miłość Boga [00:16:18] Jak szukać śladów Boga [00:22:12] Doskonała Boża troska nad wszystkim [00:25:14] Bóg wcielony jest najbardziej godny miłości [0…

03 stycznia 2020

Pieśń uwielbienia „Składając Bogu najcenniejszą ofiarę”

Pieśń uwielbienia „Składając Bogu najcenniejszą ofiarę” Ⅰ Po latach ucisku, skarcony i oczyszczony, zmęczony życiem jest człowiek, zmęczony życiem jest człowiek, a jego chwała i romantyczność utracone. Zrozumiał prawdę bycia człowiekiem i oddania się Bogu. Zaczął doceniać …

17 kwietnia 2020

Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg zstępuje z sądem”

Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg zstępuje z sądem” Schodząc do narodu wielkiego, czerwonego smoka, Bóg do wszechświata zwraca się, a ten zaczyna drżeć. Czy istnieje miejsce, które nie poddaje się Bożemu sądowi? Lub nie zmaga się z dopustami, jakie zsyła? Gdziekolwiek pójdzi…

17 lutego 2020

Piosenka chrześcijańska 2020 – Zbiór pieśni

[00:00:00] Życie człowieka nie może istnieć bez bożej suwerenności [00:04:17] Istota Boga jest święta [00:09:13] Nikt nie może zastąpić Bożego autorytetu [00:14:02] Zważajcie na los ludzkości [00:18:30] Bóg wcielony jest dla was niezwykle ważny [00:23:46] Świat upada! Babil…

17 lutego 2020

Pieśni na uwielbienie 2020 – Chrześcijańskie hymny

[00:00:00] Bóg w ciele działa po cichu, by zbawić ludzkość [00:03:58] Głównym celem wcielenia Boga jest wyrażenie Jego słowa [00:08:12] Miłość Boga jest najrzeczywistsza [00:12:42] Zbliża się sprawiedliwy sąd Boży nad całym wszechświatem [00:18:45] Bóg kocha człowieka swymi…

06 lutego 2020

Muzyka chrześcijańska „Miłość Boga jest najrzeczywistsza”

I Bóg podbija was, jakże wielkim jest to zbawieniem. Wszyscy pełni jesteście grzechu i rozwiązłości. Teraz przed obliczem Boga, co karci i sądzi, dostajecie Jego zbawienie, największą miłość. Bóg wszystko czyni z miłości, sądzi wasz grzech. Tak więc badajcie siebie, aby zys…

31 grudnia 2019