Droga do oczyszczenia

Pan Jezus wykonał więc jedynie dzieło odkupienia, a nie dzieło całkowitego oczyszczenia i zbawienia człowieka. Mimo że ludzie zostają zbawieni, gdy uwierzą w Pana, to nie oznacza to, że zostali całkowicie oczyszczeni.

04/01/2019

Posmakowałem Bożego zbawienia

Autorstwa Cheng Hao, Prowincja HunanObowiązek, jaki razem z żoną wypełniamy w kościele, to głoszenie Bożej ewangelii dni ostatecznych. Nie tak dawno temu moja żona została awansowana na dyrektorkę grupy ewangelijnej, pod…

01/28/2019

Odrobina zrozumienia tego, co to znaczy być zbawionym

Autorstwa Lin Qing, miasto Qingzhou, Prowincja SzantungPrzez te kilka lat podążania za Bogiem zrezygnowałam z rodzinnych i przyjemności ciała, a całe dnie poświęcałam na wypełnianie moich obowiązków w kościele. Wierzyłam…

01/27/2019

Ocalona w inny sposób

Pan miał wkrótce powrócić, więc uczestniczyłam w spotkaniach z jeszcze większym entuzjazmem, niecierpliwie wyczekując Jego powrotu, aby nie stracić szansy na spotkanie z Nim.

04/01/2019

Pytanie 3: Napisano: „Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie […]” (Rz 8:1). Ponieważ wierzymy w Jezusa Chrystusa, już zostało zagwarantowane, że nie zostaniemy potępieni i będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego.

Odpowiedź: Myślicie, że jeśli ktoś wierzy w Jezusa Chrystusa, to już jest w Jezusie Chrystusie. To jest ludzkie wyobrażenie. Zwrot „tych, którzy są w Jezusie Chrystusie” nie odnosi się do każdego, kto wierzy w Pana Jezus…

05/01/2019

Pytanie 1: Biblia mówi: „Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (Rz 10:10). Zostaliśmy już zbawieni przez naszą wiarę w Jezusa. A raz zbawieni – będziemy zbawieni wiecznie. Gdy nadejdzie Pan, z pewnością będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego.

Odpowiedź: „Raz zbawieni – będziemy zbawieni po wieczność i będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego” – to są tylko ludzkie pomysły i wyobrażenia. To się nie zgadza ze słowami Boga. Pan Jezus nigdy nie powiedział, …

07/31/2019

42. Jakich ludzi Bóg zbawia? Jakich ludzi eliminuje?

Ważne słowa Boga:Ci, którzy należą do szatana nie rozumieją słów Boga, a ci, którzy należą do Boga, mogą słyszeć Jego głos. Wszyscy ci, którzy są świadomi słów, które wypowiadam i rozumieją je są tymi, którzy będą zbawie…

09/27/2019