Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Film Chrześcijański | „Imię Boga się zmieniło?!” Objawienie tajemnicy imienia Bożego (Dubbing PL)

Film Chrześcijański | „Imię Boga się zmieniło?!” Objawienie tajemnicy imienia Bożego (Dubbing PL)

Film Chrześcijański | „Imię Boga się zmieniło?!” Objawienie tajemnicy imienia Bożego (Dubbing PL) Nazywa się Wang Hua i jest kaznodziejką w jednym z kościołów domowych w Południowych Chinach. Kiedy zaczęła wierzyć w Pana, zauważyła, że w Starym Testamencie Bóg jest nazywany… Pełny tekst

Chrześcijański wideo | „Tajemnica Bożego imienia” Dlaczego Bóg zmienia imiona? (Przesłuch)

Chrześcijański wideo | „Tajemnica Bożego imienia” Dlaczego Bóg zmienia imiona? (Przesłuch)

Od dwóch tysiącletni chrześcijanie zawsze wzywali i modlili się w imię Pana Jezusa, wierząc, że imię Boga zawsze będzie brzmiało „Jezus”. Jednak w Księdze Objawienia, rozdział 3, wers 12, przepowiedziano, że Pan przybierze nowe imię, gdy powróci. Pełny tekst

Dlaczego Bóg jest nazywany różnymi imionami w różnych wiekach?

I tak, przy każdym przyjściu Bóg jest nazywany jednym imieniem, reprezentuje jeden wiek i otwiera nową ścieżkę, a na każdej nowej ścieżce przyjmuje nowe imię, które pokazuje, że Bóg jest zawsze nowy i nigdy nie jest star… Pełny tekst

Muzyka chrześcijańska 2019 „Znaczenie imienia Boga”

Muzyka chrześcijańska 2019 „Znaczenie imienia Boga”

Muzyka chrześcijańska 2019 „Znaczenie imienia Boga” W każdym wieku i etapie Jego dzieła imię Boga było znaczące, nigdy puste. Każde z Jego imion oddaje wiek. Zarówno Jahwe, Jezus i Mesjasz reprezentują Ducha Boga. Lecz imiona te wskazują wieki w Bożym zarządzaniu, ale ni… Pełny tekst

Film ewangelia „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (3) – Znaczenie Bożego imienia

Film ewangelia „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (3) – Znaczenie Bożego imienia

„Jahwe” i „Jezus” były imionami Boga w Wieku Prawa oraz w Wieku Łaski, a Księga Objawienia przedstawia proroctwo, które mówi, że w dniach ostatecznych Bóg będzie miał nowe imię.Ten krótki film pomoże ci odsłonić tę tajemnicę. Pełny tekst

Związek pomiędzy każdym etapem Bożego dzieła a Jego imieniem

Imię Boga przybiera szczegόlne znaczenie w rόżnych momentach czasowych. Dowiedz się więcej, Odkryjesz prawdę o imieniu Boga i dowiesz się jakie ma imię Pan ktόry do nas powrόcił. Pełny tekst

Imię Boże może się zmienić, ale Jego istota nigdy się nie zmienia

Są tacy, którzy mówią, że Bóg jest niezmienny. Jest to właściwe, ale ten fakt odnosi się do niezmienności Bożego usposobienia oraz Jego istoty. Zmiany w Jego imieniu i dziele nie dowodzą, że Jego istota uległa odmianie; Pełny tekst

Pytanie 2: Skoro imię Boga w każdym wieku nie reprezentuje Jego całości, to jakie jest znaczenie Jego imion w każdym wieku?

Imię Jezus ma pomóc ludziom Wieku Łaski odrodzić się i zyskać zbawienie. Oznacza ofiarę za grzechy pełną łaski i miłości. Imię „Jezus” reprezentuje dzieło odkupienia, a także Bożą łaskę i miłość. Pełny tekst

Jaka jest natura problemu człowieka, który nie zna znaczenia imienia Bożego lub nie akceptuje Jego nowego imienia?

Czy chcecie wiedzieć, dlaczego tak naprawdę faryzeusze sprzeciwiali się Jezusowi? Czy chcecie poznać istotę faryzeuszy? Byli oni pełni wyobrażeń na temat Mesjasza. Co więcej, ograniczali się tylko do wiary w przyjście Me… Pełny tekst

Dlaczego Bóg przyjmuje imiona i czy jedno imię może reprezentować całokształt Boga?

Chociaż zarówno Jahwe, jak i Jezus oraz Mesjasz – wszyscy reprezentują Mojego Ducha, imiona te oznaczają jedynie różne wieki Mojego planu zarządzania i nie reprezentują Mnie w Mojej pełni. Pełny tekst

Film chrześcijański | „Imię Boga się zmieniło?!” Objawienie tajemnicy imienia Bożego (Zwiastun)

Film chrześcijański | „Imię Boga się zmieniło?!” Objawienie tajemnicy imienia Bożego (Zwiastun)

Dlaczego Bóg ma różne imiona? Mimo to pewnego dnia Wang Hua usłyszała wstrząsającą wiadomość: imię Boga się zmieniło! Od tamtej pory jej serce nie zaznało spokoju… Pełny tekst

Film ewangelia „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (5) – Tylko przyjmując nowe imię Boże, dotrzymasz kroku Barankowi

Film ewangelia „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (5) – Tylko przyjmując nowe imię Boże, dotrzymasz kroku Barankowi

Kiedy Pan Jezus przybył poprzednio, by wypełnić swe dzieło, czy ci, którzy odeszli ze świątyni i poszli za Panem Jezusem, nie byli w ten sam sposób potępiani przez żydowskich faryzeuszy za zdradę Boga Jahwe? Zatem czy akceptacja nowego dzieła Bożego jest apostazją i zdradą Boga? Pełny tekst

Film ewangelia „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (2) – Czy imię Boga naprawdę jest niezmienne?

Film ewangelia „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (2) – Czy imię Boga naprawdę jest niezmienne?

Bóg Jahwe powiedział: „Przede Mną nie został ukształtowany żaden Bóg ani nie będzie żadnego po Mnie. Ja, tak Ja, jestem Jahwe i oprócz Mnie nie ma wybawcy”. (Księga Izajasza 43:10-11). W Wieku Łaski Bóg wcielony przybrał imię „Jezus”. Bóg jest niezmienny, więc jak Jego imię może się zmienić? Pełny tekst

Dlaczego w różnych wiekach Bóg nosi różne imiona? Jakie znaczenia kryją się za imionami Boga?

W każdym wieku, w którym Bóg osobiście dokonuje swego dzieła, używa On imienia, które odpowiada wiekowi, aby określić dzieło, którego zamierza dokonać. Używa tego konkretnego imienia o tymczasowym znaczeniu, aby reprezen… Pełny tekst

Muzyka chrześcijańska | „Pogańskie narody będą sławić imię Boga”

Muzyka chrześcijańska | „Pogańskie narody będą sławić imię Boga”

Ludzie myślą tylko o świecie jutra. Jeśli tak będzie wciąż, jak wzrastać będzie dzieło Boże? Jak ewangelia rozprzestrzeni się po świecie Musisz wiedzieć, że gdy dzieło Boga szerzy się, rozproszycie się na wszystkie strony. Pełny tekst