Pytanie 1: W Biblii jest napisane: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13:8). Więc imię Pana nie może się zmieniać! Oni twierdzą, że w dniach ostatecznych imię „Jezus” ulega zmianie. Jak wyjaśnicie słowa Bibli: „wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”?

Odpowiedź: Bracia i siostry, Biblia mówi: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13:8). ponieważ Boże usposobienie i istota są wieczne i niezmienne. Nie znaczy to, że Jego imię się nie zmieni. Bóg Wszec…

08/09/2019

Pytanie 21: W samej Biblii napisano: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13:8). Więc imię Pana nigdy się nie zmienia! Ale mówicie, że Pan przyszedł ponownie w dniach ostatecznych z nowym imieniem i nazywa się Bogiem Wszechmogącym. Jak to możliwe?

Odpowiedź:Biblia mówi: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13:8). Ponieważ Boże usposobienie i istota są wieczne i niezmienne. Nie znaczy to, że Jego imię się nie zmieni. Bóg Wszechmogący mówi o tym.…

09/27/2019