226 Widziałem Bożą sprawiedliwość

1 Doświadczywszy sądu przez tronem Chrystusa, nagle się przebudziłem. Kiedy byłem tkwiłem w religii, zbyt wiele mej wiary w Pana było nieczystej. Choć zrezygnowałem ze wszystkiego i wiele lat harowałem dla Pana, brakowało mi prawdziwego poznania Boga, byłem pełen własnych koncepcji i wyobrażeń. Myślałem, że Bóg jest miłosierny i pełen litościwej miłości, a ja za moją wiarę w Pana zasługuję, by przyjąć łaskę. Przez wiele lat szedłem za przykładem Pawła, cierpiąc dla Pana i płacąc cenę. Kiedy byłem w więzieniu i znosiłem największe cierpienia, nie stałem jak Judasz. A wszystko to miało na celu zdobycie korony chwały i otrzymanie błogosławieństw królestwa niebieskiego. Pośród objawień i sądu Bożych słów padłem twarzą na ziemię.

2 Sąd Bożych słów objawia skażoną naturę ludzkości. Choć nasze grzechy zostały wybaczone, nasze szatańskie usposobienie jest głęboko zakorzenione. Pomimo ciężkiej pracy dla Pana, często zostaje obnażone moje szatańskie usposobienie. Jestem arogancki, dumny i kłamię, a jedyne, czego pragnę, to żeby się wyróżnić. Wykonuję pomniejsze dobre uczynki tylko po to, żeby zostać pobłogosławionym, a przy tym nie praktykuję prawdy. Ponoszenie kosztów dla Boga i znoszenie dla Niego różnych trudności jest tylko po to, by dobić z Nim targu. Moje modlitwy do Boga są czystym oszustwem i nie ma we mnie bojaźni Bożej. Będąc tak brudnym i zepsutym, jakże mógłbym nadawać się do życia przed obliczem Boga? Bogu niech będą dzięki za to, że mnie nie porzucił – w tym prawdziwie jest Jego miłość.

3 Po doświadczeniu sądu widzę, że Bóg jest święty i sprawiedliwy. Bóg ustala koniec ludzi na podstawie tego, czy posiadają prawdę. Sprawiedliwe usposobienie Boga zostaje w pełni objawione pośród Jego sądu. Zakosztowałem Bożego usposobienia. Jest w nim nie tylko współczująca miłość, lecz także sąd. W przeszłości wszystko, co mówiłem i czyniłem, pełne było szatańskiego usposobienia. Codziennie modliłem się do Boga i wyznawałem swoje grzechy, lecz wcale prawdziwie nie pokutowałem. To Boży sąd obmył moje skażone usposobienie. Boża świętość i sprawiedliwość są tak cudowne, że zasługują na to, by człowiek je wysławiał. Już zawsze będę dobrze spełniał swój obowiązek, kochał Boga oraz okazywał Mu posłuszeństwo.

Wstecz: 225 To Bóg mnie zbawił

Dalej: 227 Nie mogę żyć bez Bożego karcenia i sądu

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

242 Co daliście Bogu w zamian

Ⅰ Bóg przebywa wśród was od kilku wiosen i zim. Jest z wami już długo. Ile waszych nikczemnych czynów widział? Bóg słyszy wasze z serca...

102 Naśladujcie Pana Jezusa

Ⅰ Jezus wypełnił misję Boga, dzieło odkupienia wszystkich ludzi, oddając swoje troski Bożej woli bez egoistycznych celów i planów. Na...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce