Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych (wybór)

Wybór wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych
Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych (wybór)

Kategorie

Recital-daily-words-of-God
Słowo Boże na każdy dzień
Wypowiedzi Boga Wszechmogącego (Droga do poznania Boga)
Wypowiedzi Boga Wszechmogącego (Droga do poznania Boga)
The-word-appears-in-the-flesh
Słowo ukazuje się w ciele (wybór)

Wszystkie zachodnie odgałęzienia powinny słuchać Mego głosu:

Czy w przeszłości byliście Mi wierni? Czy byliście posłuszni Mym doskonałym słowom rady? Czy wasze nadzieje są realistyczne, a nie mgliste i niepewne? Nie ma lojalności człowieka, jego miłości, jego wiary – nie ma niczego poza tym, co przychodzi ode Mnie, co jest przeze Mnie udzielone. Ludu mój, gdy słuchacie Moich słów, czy rozumiecie Moją wolę? Czy widzicie Moje serce? W przeszłości, gdy przemierzaliście ścieżkę służby, napotkaliście wzloty i upadki, postępy i niepowodzenia – i były chwile, gdy groziło wam niebezpieczeństwo upadku, a nawet zdrady względem Mnie. Lecz czy zdawaliście sobie sprawę z tego, że w każdym momencie byłem zawsze w trakcie zbawiania was, że w każdym momencie wypowiadałem zawsze Me słowa, by was wzywać i zbawiać? Ileż to razy wpadliście w sieci szatana? Ileż to razy byliście zaplątani w sidła ludzi? A ponadto, jak często, nie zdoławszy zrezygnować z samych siebie, popadaliście w niekończący się wzajemny spór. Jakże często wasze ciała były w Mym domu, ale wasze serca były nie wiadomo gdzie? Mimo to, jakże wiele razy wyciągałem Mą zbawczą dłoń, by was podtrzymać, jakże wiele razy rzucałem pomiędzy wami ziarna miłosierdzia, jakże wiele razy nie mogłem znieść widoku żałosnego stanu waszego cierpienia? Jakże wiele razy… czy wiecie?

Lecz dzisiaj dzięki Mojej opiece w końcu zwyciężyliście wszystkie trudności i raduję się razem z wami – oto krystalizacja Mojej mądrości. Niemniej jednak zapamiętaj to dobrze! Kto spośród was upadł, gdy wy pozostawaliście silni? Kto spośród was był silny, bez żadnych momentów słabości? Kto spośród ludzi radował się jakimkolwiek błogosławieństwem, które by nie przyszło ode Mnie? Kto doświadczył jakiegokolwiek nieszczęścia, które by nie przyszło ode Mnie? Czy mogłoby być tak, że wszyscy, którzy Mnie kochają, otrzymują tylko błogosławieństwo? Czy mogłoby być tak, że nieszczęścia spadły na Hioba, ponieważ nie zdołał kochać, ale raczej Mi się opierał? Czy mogłoby być tak, że Paweł zdołał Mi lojalnie służyć w Mej obecności, ponieważ był prawdziwie w stanie Mnie kochać? Choć możesz mocno trzymać się Mojego świadectwa, czy może być ktoś spośród was, kogo świadectwo jest jak czyste złoto, niezafałszowane nieczystościami? Czy człowiek jest zdolny do prawdziwej lojalności? To, że wasze świadectwo przynosi Mi radość, nie kłóci się z waszą „lojalnością”, bo nigdy nie wymagałem wiele od nikogo. Zgodnie z pierwotną intencją Mego planu, wy wszyscy mieliście być „dobrami drugiej klasy, czyli niezadowalający”. Czyż nie jest to przykład tego, co powiedziałem wam o „rzucaniu ziaren miłosierdzia”? Czy to, co widzicie, nie jest Moim zbawieniem?

Wszyscy powinniście skierować wasze umysły ku przeszłości. Od czasu powrotu do Mego domu, czy jest ktoś, kto bez oglądania się na swe zyski czy straty, dochodzi do takiego poznania Mnie, jakie miał Piotr? Opanowaliście powierzchownie Biblię, ale czy wchłonęliście cokolwiek z jej istoty? Nawet jeśli tak jest, ciągle trzymasz się swojego „kapitału”, odmawiając szczerego zrezygnowania z siebie. Gdy przemawiam, gdy mówię do was twarzą w twarz, któż spośród was odłożył kiedykolwiek zamknięty zwój, by otrzymać słowa życia, które ujawniłem? Nie szanujecie Moich słów ani ich nie zachowujecie w sercu. Używacie raczej Moich słów jak karabinu maszynowego, by strzelać do waszych nieprzyjaciół i tym sposobem zachować waszą własną pozycję. W najmniejszym stopniu nie próbujecie przyjąć Mojego osądu, by Mnie poznać. Każdy z was celuje bronią w kogoś innego, wy wszyscy jesteście „bezinteresowni”, wszyscy „myślicie o innych” w każdej sytuacji – czyż to nie jest dokładnie to, co robiliście wczoraj? A dzisiaj? Wasza „lojalność” wzrosła o kilka punktów, jesteście nieco bardziej zaprawieni, nieco dojrzalsi, a z tego powodu wasza „bojaźń” względem Mnie odrobinę wzrosła i nikt nie „odważa się działać lekceważąco”. Czemuż to istniejecie w stanie ciągłej pasywności? Czemu tak jest, że pozytywne aspekty są w was zawsze nieobecne? O, Mój ludu! Przeszłość dawno minęła; nie wolno dłużej do niej lgnąć. Wytrwawszy mocno wczoraj, dziś powinieneś dać Mi swą szczerą lojalność i jeszcze bardziej powinieneś dawać dobre świadectwo dla Mnie jutro, a tak odziedziczysz Moje błogosławieństwo w przyszłości. To właśnie powinieneś zrozumieć.

Choć nie jestem przed wami obecny, Mój Duch z pewnością udzieli wam łaski. Mam nadzieję, że będziecie wysoko cenić Moje błogosławieństwo i będziecie w stanie, opierając się na tym, poznać samych siebie. Nie traktujcie tego jak waszego kapitału; powinniście raczej uzupełnić to, czego wam brakuje z głębi Moich słów, a dzięki temu wywiedziecie wasze pozytywne elementy. To jest przesłanie, jakie wam przekazuję!

28 lutego 1992 roku

Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych (wybór)

Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź siódma Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek Bóg kieruje losem całej ludzkości Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu Jakie poglądy powinni mieć wierzący? Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni Nikczemni muszą zostać ukarani Jak służyć zgodnie z wolą Boga? Jak poznać rzeczywistość Przykazania Nowego Wieku Nadeszło Królestwo Tysiąclecia Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie Poznawanie Bożego Dzieła w dniu dzisiejszym Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi? Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani Wiek Królestwa to Wiek Słowa Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga Jak Piotr poznał Jezusa Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle Czy ożyłeś? Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem Wszyscy, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu Wybór z czterech fragmentów słowa Boga z tekstu „W odniesieniu do Biblii” Część pierwsza Wybór z czterech fragmentów słowa Boga z tekstu „W odniesieniu do Biblii” Część druga Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia Doświadczenia Piotra:jego znajomość karcenia i sądu Część pierwsza Doświadczenia Piotra:jego znajomość karcenia i sądu Część druga Jak powinieneś uczestniczyć w swojej przyszłej misji? Co to znaczy być prawdziwym człowiekiem Co wiesz o wierze? Nikt kto jest z ciała nie ucieknie przed Dniem Gniewu Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku” Dzieło w Wieku Prawa Prawdziwa historia dzieł w Erze Zbawienia Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże? Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga Różnica pomiędzy służbą wcielonego Boga a obowiązkiem człowieka Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek Część druga Dzieło Boga i dzieło człowieka Część Pierwsza Dzieło Boga i dzieło człowieka Część Druga Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga Część pierwsza Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga: Część druga Istota ciała zamieszkana przez Boga Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka Część pierwsza Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka Część druga Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu Część pierwsza Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu Część druga Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku Część pierwsza Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku Część druga Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię Ci, którzy nie są zgodni z Chrystusem, są w pełni przeciwnikami Boga Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia Trzy przestrogi Zrozumienie usposobienia Boga jest bardzo ważne Dziesięć Dekretów Administracyjnych, Które Muszą Być Przestrzegane Przez Wybranych Ludzi Boga w Wieku Królestwa Powinniście zważać na wasze uczynki Bóg jest źródłem ludzkiego życia Westchnienie Wszechmogącego Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź piąta Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź Ósma Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Dziewiąta Wypowiedź Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dziesiąta Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Trzynasta wypowiedź Słowa Boże dla całego wszechświata Rozdział 15 Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź osiemnasta Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź Dziewiętnasta Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź Dwudziesta Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta pierwsza Wobec kogo jesteś lojalny? Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta druga Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta trzecia Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Dwudziesta Szósta Wypowiedź Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta dziewiąta Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga Część pierwsza Wizja dzieła Bożego (3) Część pierwsza Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 12 Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 27 Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 14 Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga Część druga Krótkie omówienie książki „Nadeszło Królestwo Tysiąclecia” Powinieneś wiedzieć, jak cała ludzkość rozwijała się aż po dzień dzisiejszy Część pierwsza Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości Wypowiedzi Boga Wszechmogącego O nazwach i tożsamości Część pierwsza Należy wyeliminować religijną służbę Bogu Dzieło i wejście (3) Czy jesteś prawdziwie wierzącym w Boga? Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 4 Jak poznać Boga na ziemi Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 6 Słowa Boże dla całego wszechświata: Rozdział 16 Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek Część pierwsza Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem i ludźmi użytymi przez Boga

00:00
00:00

0wyników wyszukiwania

CZYTANIA