Sam Bóg, Jedyny III (Fragment IV)

Opuszczenie rodziców i rozpoczęcie na poważnie odgrywania swojej roli w teatrze życia

Kiedy człowiek osiągnie dojrzałość, może opuścić swoich rodziców i się uniezależnić i to właśnie w tym momencie naprawdę zaczyna odgrywać swoją rolę, a misja w jego życiu przestaje być mglista i stopniowo się rozjaśnia. Symbolicznie wciąż pozostaje ściśle związany ze swoimi rodzicami, ale ponieważ jego misja i rola, jakie zostały mu powierzone w życiu, nie mają nic wspólnego z jego matką i ojcem, w rzeczywistości ta intymna więź powoli się rozpada wraz ze stopniowym osiąganiem niezależności. Z biologicznego punktu widzenia, ludzie nie mogą nic na to poradzić i pozostają podświadomie zależni od rodziców, ale obiektywnie rzecz biorąc, kiedy już dorosną, prowadzą życie odrębne od swoich rodziców i pełnią niezależne role. Poza urodzeniem i wychowaniem, rodzice ponoszą odpowiedzialność w życiu dziecka jedynie za zapewnienie mu typowego środowiska dorastania, ponieważ nic, poza predestynacją Stwórcy, nie ma wpływu na los człowieka. Nikt nie może kontrolować, jaką przyszłość będzie miał dany człowiek, gdyż zostało to znacznie wcześniej ustalone i nawet rodzice nie są w stanie zmienić jego losu. Jeśli chodzi o los, to każdy jest niezależny i ma swój własny los. Rodzice zatem nie mogą powstrzymać losu człowieka w życiu ani wywrzeć najmniejszego wpływu na rolę, jaką człowiek odgrywa w życiu. Można powiedzieć, że rodzina, w której ma się urodzić dany człowiek, i otoczenie, w którym dorasta, są niczym innym jak warunkami wstępnymi do wypełnienia misji w życiu. W żaden sposób nie wpływają na los człowieka ani na rodzaj przeznaczenia, w ramach którego wypełnia swoją misję. Tak więc rodzice nie mogą pomagać w wypełnianiu misji życiowej, nikt z krewnych nie jest w stanie pomóc w odgrywaniu życiowej roli. To, w jaki sposób człowiek realizuje swoją misję i w jakim środowisku życiowym wykonuje swoją rolę, jest całkowicie zdeterminowane przez jego los. Innymi słowy, żadne inne obiektywne warunki nie mogą wpłynąć na misję człowieka, która jest predestynowana przez Stwórcę. Wszyscy ludzie stają się dojrzali w swoim własnym środowisku dojrzewania, a potem stopniowo, krok po kroku, wybierają własną drogę życiową, wypełniając zaplanowane dla nich przez Stwórcę przeznaczenie; naturalnie i mimowolnie wchodzą w rozległe morze ludzkości i przyjmują swoje własne funkcje w życiu, w którym zaczynają wypełniać swoje obowiązki jako stworzenia przez wzgląd na predestynację Stwórcy, przez wzgląd na Jego suwerenność.

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Dawno temu Bóg zdecydował o losie człowieka

Jeśli chodzi o los, wszyscy są niezależni. Jeśli chodzi o los, to każdy ma swój własny. Więc nawet rodzice nie mogą powstrzymać losu albo wywierać najmniejszego wpływu na rolę, którą się odgrywa. Nic oprócz przeznaczenia Stwórcy nie ma wpływu na los człowieka. Nikt nie może kontrolować, jaką będzie miał przyszłość, ustalono ją dawno, nawet rodzice nic nie zmienią.

Rodzina, w której ktoś się urodził, jest niezbędna do wypełnienia jego misji. Środowisko, w którym ktoś dorasta, to również warunek konieczny. One w żaden sposób nie przesądzają o czyimś losie czy przeznaczeniu, które towarzyszą człowiekowi podczas misji jego. I tak, rodzice nie mogą pomagać w wypełnianiu misji. I nikt z krewnych nie może pomóc komuś przyjąć jego własnej roli. Jak człowiek wypełnia swą misję i w jakim środowisku odgrywa swoją rolę, jest uzależnione od jego losu, którego nikt nie może kontrolować. Nic oprócz przeznaczenia Stwórcy nie ma wpływu na los człowieka. Nikt nie może kontrolować, jaką będzie miał przyszłość, ustalono ją dawno, nawet rodzice nic nie zmienią.

Żadne inne obiektywne warunki nie mogą wpływać na misję, którą człowiekowi wyznacza sam Stwórca. Wszyscy ludzie dojrzewają w wyjątkowych okolicznościach, dorastają wszyscy samodzielnie. Nic oprócz przeznaczenia Stwórcy nie ma wpływu na los człowieka. Nikt nie może kontrolować, jaką będzie miał przyszłość, ustalono ją dawno, nawet rodzice nic nie zmienią.

Krok po kroku chodzą własnymi drogami i wypełniają zaplanowane przeznaczenie. Krok po kroku wkraczają w rozległe morze ludzi i obejmują własne stanowiska w życiu. Krok po kroku wypełniają swoje obowiązki z uwagi na predestynację Stwórcy. Krok po kroku, robią to wszystko mimowolnie, wszystko w imię suwerenności Stwórcy. Bóg dawno temu określił los człowieka. Nic oprócz przeznaczenia Stwórcy nie ma wpływu na los człowieka. Nikt nie może kontrolować, jaką będzie miał przyszłość, ustalono ją dawno, nawet rodzice nic nie zmienią.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.