Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Codzienne słowa Boga

Recital-daily-words-of-God
Codzienne słowa Boga

Kategorie

Wypowiedzi Boga Wszechmogącego (Droga do poznania Boga)
Wypowiedzi Boga Wszechmogącego (Droga do poznania Boga)
Wybór wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych
Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych (wybór)

Każdy z was powinien przemyśleć ponownie swoje życie w wierze w Boga, aby przekonać się, czy w swoich poszukiwaniach Boga dobrze zrozumieliście, naprawdę pojęliście i rzeczywiście poznaliście Boga, czy rzeczywiście znacie stosunek Boga do różnych typów ludzi i czy naprawdę rozumiesz, jak Bóg pracuje nad tobą i jak definiuje każde twoje działanie. Ten Bóg, który stoi przy tobie, wskazujący kierunek twoich postępów, decydujący o twoim przeznaczeniu i zaspokajający twoje potrzeby – ile w ostatecznym rozrachunku zrozumiałeś i ile tak naprawdę wiesz o Nim? Czy wiesz, jak pracuje nad tobą dzień w dzień? Czy znasz zasady i cele, na których opiera każde swoje działanie? Czy wiesz, jak cię prowadzi? Czy znasz sposoby, w jakie zaspokaja twoje potrzeby? Czy znasz metody, którymi cię prowadzi? Czy wiesz, co chce uzyskać od ciebie i co chce osiągnąć w tobie? Czy wiesz, jaki ma stosunek do twoich przeróżnych zachowań? Czy wiesz, czy jesteś osobą, którą On pokochał? Czy znasz źródła Jego radości, gniewu, smutku, zachwytu, Jego myśli i idei Mu towarzyszących, Jego istoty? Czy wiesz ostatecznie, jaki jest ów Bóg, w którego wierzysz? Czy nad tymi i innymi podobnymi pytaniami zastanawiałeś się kiedyś, czy je rozumiesz? Czy w swojej wierze w Boga zdołałeś, poprzez prawdziwe zrozumienie i przeżycie słów Boga, wyjaśnić nieporozumienia dotyczące Go? Czy po zdyscyplinowaniu przez Boga i chłoście od Niego, doszedłeś do prawdziwego posłuszeństwa i dbałości? Czy w trakcie karcenia i sądzenia przez Boga poznałeś buntowniczość i szatańską naturę człowieka oraz czy zyskałeś choć odrobinę zrozumienia świętości Boga? Czy pod przewodnictwem i oświeceniem Bożych słów zyskałeś nowy pogląd na życie? Czy podczas próby zesłanej przez Boga odczułeś Jego nietolerancję dla wykroczeń człowieka oraz Jego wymagania wobec ciebie i to, jak On cię zbawia? Jeżeli nie wiesz, co to znaczy źle rozumieć Boga albo jak wyjaśnić to nieporozumienie, to można powiedzieć, iż nigdy nie wkroczyłeś w prawdziwą komunię z Bogiem i nigdy Go nie zrozumiałeś, a przynajmniej można stwierdzić, że nigdy nie chciałeś Go zrozumieć. Jeżeli nie wiesz, czym jest dyscyplina i chłosta Boża, to z pewnością nie wiesz, czym jest posłuszeństwo i dbałość, a przynajmniej nigdy prawdziwie nie poddałeś się Bogu, ani nie dbałeś o Niego. Jeżeli nigdy nie doświadczyłeś karcenia i sądu Bożego, to z pewnością nie będziesz wiedzieć, czym jest Jego świętość, a jeszcze mniejsze pojęcie będziesz mieć o buncie człowieka. Jeżeli nigdy tak naprawdę nie miałeś właściwego poglądu na życie albo prawidłowego celu w życiu i nadal jesteś zdezorientowany i niezdecydowany co do swojej przyszłej drogi życiowej, nawet wahając się iść do przodu, to pewnym jest, że nigdy nie otrzymałeś Bożego oświecenia i przewodnictwa, i można też stwierdzić, że nigdy nie otrzymałeś słów Bożych, ani nie zostałeś nimi napełniony. Jeśli jeszcze nie przeszedłeś próby Bożej, to oczywistym jest, że nie będziesz wiedzieć, czym jest nietolerancja Boga wobec wykroczeń człowieka, ani też nie pojmiesz, czego ostatecznie Bóg wymaga od ciebie, a tym bardziej, na czym ostatecznie polega Jego dzieło zarządzania człowiekiem i zbawiania go. Nieważne, ile lat ktoś wierzy w Boga – jeżeli nigdy nie doświadczył lub dostrzegł niczego w słowach Boga, to z pewnością nie kroczy ścieżką ku zbawieniu, jego wiara w Boga jest doprawdy pozbawiona rzeczywistej treści, jego znajomość Boga także jest zerowa i nie trzeba nawet dodawać, że nie ma on żadnego pojęcia, co to znaczy bać się Boga.

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Konieczna droga do bojaźni Bożej i unikania zła


Bojaźń Boża to nie bezimienny lęk, unik, bałwochwalstwo czy zabobon. Lecz bojaźń Boża to podziw, ufność, respekt,

zrozumienie, troska, posłuszeństwo. To uświęcenie, miłość, oddawanie czci, wdzięczność i poddanie się bez skargi.


Bez prawdziwej wiedzy o Bogu człowiek nie może podziwiać, ufać, troszczyć się i być posłusznym, lecz wypełnia go lęk, niepokój,

wątpliwość, brak zrozumienia, robi uniki, chce uciekać. Bez prawdziwej wiedzy o Bogu nie ma uświęcenia i wdzięczności, a ludzkość nie czci Boga prawdziwie, nie poddaje się prawdziwie, jest to ślepe bałwochwalstwo, nic więcej niż martwy zabobon.


Bez prawdziwej wiedzy o Bogu nie można bać się Boga i unikać zła. Wtedy czyny ludzi wypełnia buntowniczość i przekora, obelżywe oskarżenia, błędne osądy o Bogu i złe postępowanie wbrew prawdzie oraz wbrew Jego słowom. Lecz kiedy Bogu ufa, człowiek wie już, jak na Bogu polegać. Tylko wtedy człowiek pojmie Boga i zacznie mu zależeć.


Kiedy człowiekowi zależy na Bogu, może stać się posłuszny. A z posłuszeństwa płynie prawdziwe uświęcenie w Bogu, z takiego uświęcenia płynie wdzięczność, co jest bezwarunkowa. Tak zaś człowiek pozna istotę i usposobienie Boga. Kiedy pozna on Stwórcę, odda cześć i podda się prawdziwie. Tylko wtedy człowiek naprawdę zejdzie ze swojej drogi złej.


Te rzeczy składają się na cały proces „bojaźni Bożej i unikania zła” i stanowią treść tego wszystkiego, co znaczy „bojaźń Boża i unikanie zła”. To jest również droga, na którą trzeba wejść aby bać się Boga i unikać zła.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Codzienne słowa Boga

Sam Bóg, Jedyny VI (Fragment VII) Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła (Fragment V) Sam Bóg, Jedyny II (Fragment VII) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I (Fragment II) Sam Bóg, Jedyny VI (Fragment IV) Sam Bóg, Jedyny II (Fragment VI) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment X) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment IX) Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu (Fragment II) Tylko ten, kto doświadcza dzieła Boga, prawdziwie w Niego wierzy (Fragment II) Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła (Fragment IV) Sam Bóg, Jedyny II (Fragment XI) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment V) Sam Bóg, Jedyny II (Fragment IX) Sam Bóg, Jedyny VI (Fragment V) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment II) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment I) Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym (Fragment I) Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego (Fragment IV) Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka (Fragment II) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment IV) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment III) Sam Bóg, Jedyny II (Fragment VIII) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II (Fragment I) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I (Fragment VIII) Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła (Fragment I) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment VIII) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment VI) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I (Fragment VI) Sam Bóg, Jedyny II (Fragment II) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II (Fragment II) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I (Fragment V) Sam Bóg, Jedyny III (Fragment VII) Sam Bóg, Jedyny II (Fragment X) Sam Bóg, Jedyny II (Fragment V) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II (Fragment IV) Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła (Fragment V) Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła (Fragment VII) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II (Fragment III) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I (Fragment VII) Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła (Fragment VI) Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła (Fragment II) Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła (Fragment IV) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I (Fragment I) Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg I (Fragment IV) Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła (Fragment II) Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła (Fragment III) Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła (Fragment I)

00:00
00:00

0wyników wyszukiwania