9. Jak należy praktykować i wkroczyć w bycie uczciwym człowiekiem?

Ważne słowa Boga:

Dążenie do prawdy jest tym, co najważniejsze, a jej praktykowanie w rzeczywistości jest bardzo proste. Na początek powinieneś stać się osobą uczciwą, prawdomówną i otworzyć swoje serce. Jeśli jest jakiś temat, którego omówienie z braćmi i siostrami jest dla ciebie zbyt krępujące, to powinieneś uklęknąć i przedstawić go Bogu za pośrednictwem modlitwy. Co powinieneś powiedzieć Bogu? Powiedz Bogu o tym, co masz w sercu, nie poprzestawaj na pustych uprzejmościach i nie próbuj Go zwieść. Zacznij od bycia uczciwym. Jeśli byłeś słaby, wówczas powiedz, że byłeś słaby; jeśli popełniłeś zło, powiedz, że popełniłeś zło; jeśli popełniłeś oszustwo, powiedz, że popełniłeś oszustwo; jeśli miałeś nikczemne i podstępne myśli, powiedz o nich Bogu. Jeśli zawsze rywalizujesz o stanowisko, również i to Mu powiedz. Niech Bóg cię zdyscyplinuje; pozwól, by zaaranżował dla ciebie środowisko. Pozwól, by Bóg pomógł ci pokonać wszystkie trudności i rozwiązać wszystkie problemy. Powinieneś otworzyć swe serce, nie zamykaj go. Nawet jeśli zostawisz Go na zewnątrz, wciąż może On w ciebie wejrzeć Jeśli się jednak na Niego otworzysz, możesz osiągnąć prawdę. Którą drogę powinieneś wybrać? Zacznij od bycia uczciwym i pod żadnym pozorem niczego nie udawaj. … Twoje serce może się otworzyć jedynie wtedy, kiedy praktykujesz uczciwość – i tylko wówczas, gdy twoje serce już się otworzyło, może wejść w ciebie prawda, ty zaś z kolei możesz ją wtedy zrozumieć i osiągnąć. Jeśli twoje serce zawsze jest zamknięte i jeśli nigdy nikomu nie mówisz prawdy i zawsze kryjesz się i robisz uniki, cóż z nich ci przyjdzie? W końcu sam siebie zrujnujesz i nie będziesz w stanie zrozumieć ani osiągnąć żadnych prawd.

z rozdziału „Sześć wskaźników postępu w życiu” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Aby być uczciwym, musisz najpierw obnażyć swoje serce, aby wszyscy mogli je zobaczyć, aby wszyscy widzieli twoje myśli i twoją prawdziwą twarz; nie wolno ci udawać ani usiłować się ukryć. Tylko wtedy ludzie zaufają ci i będą cię uważać za uczciwego. Jest to najbardziej fundamentalna praktyka i warunek wstępny bycia uczciwym. Ciągle udajesz, ciągle stwarzasz pozory świętości, cnotliwości, wielkości i wysokich standardów moralnych. Nie pozwalasz ludziom dostrzec swojego zepsucia i swoich braków. Przedstawiasz ludziom fałszywy wizerunek, aby myśleli, że jesteś uczciwy, wspaniały, gotowy do poświęceń, bezstronny i bezinteresowny. Jest to oszustwo. Nie udawaj i nie przedstawiaj się w atrakcyjnej formie; zamiast tego obnaż siebie i obnaż swoje serce, aby inni mogli je zobaczyć. Jeśli potrafisz obnażyć swoje serce przed innymi i jeśli potrafisz obnażyć wszystko, o czym myślisz i co planujesz w swoim sercu – niezależnie od tego, czy jest to pozytywne, czy negatywne – to czyż nie jesteś uczciwy? Jeśli potrafisz obnażyć się tak, by inni zobaczyli cię takiego, jakim jesteś, Bóg także cię zobaczy i powie: „Obnażyłeś się przed innymi tak, aby mogli zobaczyć cię takiego, jakim jesteś, a zatem z pewnością jesteś też uczciwy wobec Mnie”. Jeśli obnażasz się jedynie przed Bogiem, z dala od innych ludzi, a przed nimi zawsze udajesz, że jesteś wspaniały i cnotliwy lub sprawiedliwy i bezinteresowny, to co pomyśli i co powie Bóg? Bóg powie: „Jesteś naprawdę nieuczciwy, jesteś pełen hipokryzji i małostkowości oraz nie jesteś uczciwy”. W ten właśnie sposób Bóg cię potępi. Jeśli pragniesz być uczciwy, to niezależnie od tego, co robisz przed Bogiem czy ludźmi, powinieneś być w stanie się otworzyć i obnażyć.

z rozdziału „Najbardziej fundamentalna praktyka bycia osobą uczciwą” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Dzisiaj większość ludzi nazbyt lęka się zanosić swe czyny przed Boga, a mimo że możesz oszukać Jego ciało, nie oszukasz Jego Ducha. Wszystko, co opiera się Bożemu nadzorowi, jest sprzeczne z prawdą i powinno być odrzucone; w przeciwnym razie stanowi to grzech przeciw Bogu. Więc bez względu na to, czy ma to miejsce, gdy się modlisz, rozmawiasz oraz masz społeczność ze swymi braćmi i siostrami, wypełniasz swe obowiązki czy dbasz o swoje interesy, zawsze musisz kłaść swe serce przed Bogiem. Gdy pełnisz swoją funkcję, Bóg jest przy tobie, a jeżeli twoje intencje są właściwe i sprzyjają dziełu domu Bożego, przyjmie On wszystko, co czynisz, więc powinieneś szczerze oddać się wypełnianiu swej funkcji. Gdy się modlisz, jeżeli masz w sercu miłość do Boga i pragniesz Bożej opieki, ochrony oraz nadzoru, jeżeli są to twoje intencje, to twoje modlitwy będą skuteczne. Na przykład gdy modlisz się podczas spotkań, jeśli otworzysz serce i będziesz modlił się do Boga, wyznając bez kłamstw, co leży na twym sercu, wówczas twoje modlitwy będą skuteczne.

z rozdziału „Bóg doskonali tych, którzy są według Jego serca” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Dziś każdy, kto nie jest w stanie zaakceptować Bożego nadzoru, nie może otrzymać Jego aprobaty, a każdy, kto nie zna wcielonego Boga, nie może być doskonalony. Spójrz na wszystko, co czynisz, i zobacz, czy możesz to zanieść przed Boga. Jeżeli nie możesz zanieść wszystkiego, co czynisz, przed Boga, to znaczy, że jesteś osobą czyniącą zło. Czy takie osoby da się doskonalić? Wszystko, co czynisz, każde działanie, każdą intencję i każdą reakcję musisz zanosić przed Boga. Nawet w codziennym życiu duchowym – modlitwy, bliskość z Bogiem, jedzenie i picie słowa Bożego, społeczność z braćmi i siostrami, uczestnictwo w życiu kościoła oraz służba w partnerstwie muszą być zanoszone do Boga i poddane Jego nadzorowi. Taka praktyka pomoże ci wzrastać w życiu. Proces akceptacji Bożego nadzoru jest procesem obmywania. Im bardziej akceptujesz Boży nadzór, tym bardziej jesteś obmywany i tym bardziej żyjesz w zgodzie z wolą Bożą, więc nie usłyszysz nawoływań rozpusty i wyuzdania, a twoje serce będzie żyć w Jego obecności. Im bardziej akceptujesz Jego nadzór, tym bardziej zawstydzasz szatana i tym łatwiej jest ci odrzucić cielesność. Tak więc akceptacja Jego nadzoru jest ścieżką, którą muszą podążać ludzie. Bez względu na to, co czynisz, nawet w społeczności z braćmi i siostrami, jeżeli zanosisz swoje uczynki przed oblicze Boga i szukasz Jego nadzoru, a twoją intencją jest bycie posłusznym samemu Bogu, twoje działania będą o wiele słuszniejsze. Dopiero gdy zaniesiesz wszystko, co czynisz, przed Boga i zaakceptujesz Jego nadzór, możesz stać się kimś, kto żyje w obecności Boga.

z rozdziału „Bóg doskonali tych, którzy są według Jego serca” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Uczciwość oznacza oddać swoje serce Bogu; nigdy przed Nim w niczym nie udawać; mówić Mu o wszystkim; nigdy nie ukrywać prawdy; nigdy nie czynić tego, co oszukuje tych, co powyżej i zwodzi tych, co poniżej; a także nigdy nie robić tego, co jedynie przypochlebia cię Bogu. Podsumowując, być uczciwym oznacza powstrzymać się od nieczystości w waszych czynach i słowach, i nie mamić ani Boga, ani człowieka. (…) Niektórzy zachowują się pruderyjnie i wydają się szczególnie „dobrze ułożeni” w obecności Boga, a jednak stają się nieposłuszni i tracą wszelki umiar w obecności Ducha. Czy takiego człowieka określilibyście mianem uczciwego? Jeśli jesteś hipokrytą i udzielanie się towarzysko nie sprawia ci trudności, mówię, że zdecydowanie jesteś tym, który igra z Bogiem. Jeśli twoje słowa są pełne wymówek i bezwartościowych usprawiedliwień, wówczas powiadam, że jesteś tym, który zupełnie nie ma ochoty, wdrażać prawdę w życie. Jeśli masz wiele poufnych informacji, którymi niechętnie się dzielisz i jeśli nie jesteś skory do wyjawienia innym swoich tajemnic – inaczej mówiąc swoich kłopotów – aby szukać drogi ku światłu, powiadam, że jesteś tym, który nie dostąpi łatwo zbawienia i który niełatwo wyłoni się z ciemności. Jeśli poszukiwanie drogi prawdy sprawia ci radość, jesteś tym, który wiecznie pozostaje w świetle. Jeśli z chęcią służysz w domu Bożym, pracując mozolnie i sumiennie w ukryciu, zawsze dając i nigdy nie biorąc, wówczas powiadam, że jesteś lojalnym świętym, bo nie szukasz nagrody i jesteś po prostu uczciwym człowiekiem. Jeżeli jesteś gotowy na szczerość; jeśli jesteś gotowy poświęcić wszystko, co masz; jeśli jesteś zdolny do poświęcenia życia dla Boga i być świadkiem; jeśli jesteś uczciwy do tego stopnia, że wiesz jedynie, jak zadowolić Boga i nie bierzesz pod uwagę siebie ani nie czerpiesz korzyści dla siebie, powiadam ci, że tacy ludzie wzrastają w świetle i na zawsze zamieszkiwać będą królestwo.

z rozdziału „Trzy przestrogi” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Jeśli chcesz wypełniać swój obowiązek bez niechlujstwa oraz zwodzenia Boga, to musisz uregulować kwestię bycia osobą uczciwą. W trakcie wypełniania swego obowiązku musisz zaakceptować przycinanie i rozprawianie się, musisz przyjąć krytykę Ducha Bożego oraz praktykować ściśle według Bożych wymagań. Jeżeli odkryjesz, że niedbale wykonujesz swój obowiązek, to módl się do Boga. Jeśli odkryjesz, że starasz się zwieść Boga, to musisz przyznać się przed sobą do tego występku. Nie możesz go ukrywać i nie możesz udawać, a tym bardziej przekręcać faktów, aby zrzucić winę na innych. Musisz bardzo poważne i uczciwie traktować to, co robisz, oraz każde swoje słowo oraz działanie. Mów prosto i do rzeczy, szukaj prawd na podstawie faktów i nie kalaj swoich słów stwarzaniem pozorów. Jeśli odkryjesz jakiś występek, to poza modleniem się do Boga, musisz także otwarcie przyznać się do niego przed innymi. Nie powstrzymuj się przed tym z troski o swoją reputację. Powinieneś odważnie stawiać czoła faktom. Taka praktyka ma głębsze znaczenie i możesz być pewny, że będzie dla ciebie korzystna. Po pierwsze, zwiększy ona twoją pewność siebie w byciu osobą uczciwą. Po drugie, nauczy cię nie bać się upokorzenia i rezygnować ze swojej próżności oraz poczucia własnej wartości. Po trzecie, może dać ci odwagę, by stawiać czoła faktom i by je szanować. Po czwarte, może rozbudzić w tobie wolę poważnego traktowania rzeczy, które robisz. Po pewnym czasie takiej praktyki ludzie będą dużo bardziej uczciwi w wypełnianiu swoich obowiązków, bardziej prawdziwi w tym, co robią i mniej fałszywi. W niecałe kilka lat staną się ludźmi uczciwymi, którzy traktują to, co robią, szczerze i poważnie, oraz załatwiają wszystkie sprawy w sposób odpowiedzialny. Na takich ludziach można względnie polegać, jeśli chodzi o wypełnianie przez nich obowiązku oraz wykonywanie pracy. Dopiero gdy dom Boży zrobi dobry użytek z takich osób, można mieć gwarancję, że nic nie pójdzie źle.

z publikacji Rozmowy zwierzchnika

Obecnie uczestniczycie w procesie szkolenia, by stać się ludźmi uczciwymi. Na co powinniście zwracać więcej uwagi podczas tego szkolenia? Powinniście zwracać uwagę na poznanie Boga i na zrozumienie prawdy oraz musicie uzyskać prawdziwe wejście z pozytywnej strony. Jeśli wejdziecie z pozytywnej strony, wówczas skażenie wynikające z negatywnej strony w naturalny sposób się zmniejszy, a ma to kluczowe znaczenie. Na przykład, by być osobą uczciwą, najpierw musisz zrozumieć rzeczywistość i prawdę bycia osobą uczciwą. Gdy to zrobisz, uczciwa część ciebie stanie się silniejsza, a ta kłamliwa i przebiegła w naturalny sposób osłabnie, prawda? Zupełnie jak z kubkiem wypełnionym brudną wodą. Nie możesz jej wylać, więc co zrobisz? Musisz dolać do kubka trochę czystej, dobrej wody, która w naturalny sposób wypłucze tę brudną. Teraz musisz zdobyć prawdę, a gdy prawda cię przeniknie, negatywne rzeczy w twym wnętrzu znikną w sposób naturalny.

z książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Wstecz: 8. Jaka jest różnica między osobą uczciwą a osobą fałszywą?

Dalej: 10. Co to znaczy wypełniać swoje obowiązki?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

5. Konsekwencje i wynik odrzucenia przez świat religii Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych?

Chrystus dni ostatecznych przynosi życie i przynosi trwałą i wieczną drogę prawdy. Prawda ta jest drogą, przez którą człowiek zyska życie i jedyną drogą, przez którą człowiek pozna Boga i zyska aprobatę Boga. Jeśli nie szukasz drogi życia zapewnianej przez Chrystusa dni ostatecznych, to nigdy nie uzyskasz aprobaty Jezusa i nigdy nie będziesz uznany za godnego przejścia przez bramę królestwa niebios, bo jesteś zarówno marionetką, jak i więźniem historii.

3. Jak Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych oczyszcza i ratuje ludzkość?

Kiedy tym razem Bóg przyjdzie w ciele, Jego dzieło będzie polegać na wyrażeniu Jego usposobienia, głównie przez skarcenie i sąd. Na tym fundamencie przynosi On człowiekowi więcej prawdy, pokazuje więcej sposobów praktykowania jej oraz osiąga swój cel zdobycia człowieka i uratowania go od zepsutego usposobienia. Oto, co kryje się za dziełem Boga w Wieku Królestwa.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce