26. Jak można uzyskać dzieło Ducha Świętego?

Ważne słowa Boga:

Dzieło Ducha Świętego zmienia się z dnia na dzień, wznosząc się za każdym razem coraz wyżej; jutrzejsze objawienie jest jeszcze wyższe niż dzisiejsze i krok po kroku pnie się ono coraz wyżej. Oto dzieło, w którym Bóg udoskonala człowieka. Jeśli człowiek nie dotrzyma Mu kroku, może w każdej chwili zostać pozostawionym w tyle. Jeśli człowiek nie ma posłusznego serca, nie będzie w stanie dotrwać do końca. Poprzedni wiek już minął – teraz nastał nowy wiek. A w nowym wieku musi zostać wykonane nowe dzieło. Zwłaszcza w tym ostatnim wieku, w którym człowiek będzie doskonalony, Bóg będzie wykonywać swoje dzieło szybciej. Dlatego bez posłuszeństwa w sercu trudno będzie człowiekowi iść śladami Boga. Bóg nie przestrzega żadnych zasad ani nie traktuje któregokolwiek etapu swojego dzieła jako niezmiennego. Jego dzieło jest raczej coraz nowsze i coraz wznioślejsze. Jego dzieło staje się z każdym krokiem coraz bardziej praktyczne i coraz bardziej zgodne z rzeczywistymi potrzebami człowieka. Jedynie po doświadczeniu tego dzieła człowiek będzie w stanie przejść ostateczną przemianę swojego usposobienia. Tak jak wiedza człowieka o życiu wchodzi na coraz to wyższy poziom, tak dzieło Boga wstępuje na coraz to wyższy poziom. Tylko w ten sposób człowiek może osiągnąć doskonałość i stać się zdatnym do użytku przez Boga. Bóg działa w ten sposób po to, aby z jednej strony przeciwstawić się poglądom człowieka i odwrócić je, a z drugiej, by wprowadzić człowieka w wyższy i bardziej realistyczny stan, w najwyższą sferę wiary w Boga, tak aby ostatecznie mogła wypełnić się wola Boża. Wszyscy nieposłuszni, którzy świadomie się sprzeciwiają, zostaną pozostawieni na tym etapie szybko i gwałtownie postępującego dzieła Bożego. Tylko ci, którzy chętnie są posłuszni i dobrowolnie uniżają samych siebie, będą mogli dojść do końca drogi. W ramach tego dzieła wszyscy powinniście się nauczyć, jak się podporządkować i odłożyć na bok własne wyobrażenia. Każdy krok należy wykonywać ostrożnie. Jeżeli będziesz nieostrożny, z pewnością znajdziesz się w grupie odtrąconych przez Ducha Świętego – w grupie tych którzy przeszkadzają Bogu w wykonywaniu Jego dzieła. (…) Dzieło dokonywane przez Boga różni się w poszczególnych okresach. Jeśli pozostajesz bardzo posłuszny na jednym etapie, ale na następnym wykazujesz mniejsze posłuszeństwo lub żadne, wówczas Bóg cię opuści. Jeśli dotrzymujesz kroku Bogu, kiedy wchodzi na ten stopień, musisz nadal nadążać za Nim, kiedy wchodzi na kolejny. Tylko wówczas będziesz posłuszny Duchowi Świętemu. Ponieważ wierzycie w Boga, musicie ciągle pozostawać posłuszni. Nie możecie być tak po prostu posłusznymi czy nieposłusznymi, kiedy wam to odpowiada. Takie posłuszeństwo nie spotka się z aprobatą Boga. Jeżeli nie będziesz mógł nadążyć za nowym dziełem i będziesz trzymać się swoich dotychczasowych powiedzeń, to jak ma nastąpić w twoim życiu postęp? Dzieło Boże polega na zaspokojeniu cię poprzez Jego słowa. Kiedy jesteś posłuszny i przyjmujesz Jego słowa, Duch Święty z pewnością zadziała w tobie. Duch Święty działa dokładnie tak jak mówię. Rób tak jak mówię, a Duch Święty wkrótce zacznie w tobie działać. Wpuszczam dla was nowe światło, abyście ujrzeli i zostali wprowadzeni do światła obecnych czasów. Kiedy wejdziesz do tego światła, Duch Święty niezwłocznie zacznie w tobie działać.

z rozdziału „Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

W tej chwili ścieżka, jaką podąża Duch Święty, to bieżące słowa Boga. Zatem, aby ktoś mógł nią kroczyć, musi być posłuszny oraz jeść i pić bieżące słowa wcielonego Boga. On dokonuje dzieła słów, a wszystko zaczyna się od Jego słowa i wszystko opiera się na Jego słowach, Jego aktualnych słowach. Niezależnie od tego, czy celem człowieka jest wyzbycie się wszelkich wątpliwości na temat tego, że Bóg stał się ciałem, czy też poznanie Go, trzeba włożyć sporo wysiłku w Jego słowa. Inaczej człowiek nic nie osiągnie i zostanie z niczym. Tylko poprzez poznanie Boga i zadośćuczynienie Mu w oparciu o fundament jedzenia i picia Jego słów, można stopniowo zbudować z Nim właściwą relację. Jedzenie i picie Jego słów oraz wprowadzanie ich w życie jest najlepszą formą współpracy z Bogiem, i jest to praktyka, poprzez którą człowiek może nieść najlepsze świadectwo bycia jednym z Jego ludu. Kiedy człowiek rozumie i potrafi podporządkować się esencji obecnych słów Boga, wówczas podąża ścieżką wiedzioną przez Ducha Świętego i wkroczył na właściwą drogę doskonalenia człowieka przez Boga.

z rozdziału „Ludzie, których usposobienie się zmieniło, to ci, którzy wkroczyli do rzeczywistości słów Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Najniższym standardem, jakiego Bóg wymaga od ludzi, jest zdolność otwarcia dla Niego swojego serca. Jeśli człowiek powierza szczerze swoje serce Bogu i zwierzy się Mu, co naprawdę w nim nosi, wówczas Bóg będzie skłonny do działania w takim człowieku; Bóg nie chce wynaturzonego serca człowieka, tylko czystego i uczciwego. Jeśli człowiek nie wyzna Bogu szczerze, co nosi w swoim sercu, wówczas Bóg nie dotknie serca tego człowieka ani nie będzie w nim działać.

z rozdziału „O praktyce modlitewnej” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Ludzie wierzą w Boga, kochają Go i zadowalają Go dotykając sercem Jego Ducha, w ten sposób zdobywając Jego zadowolenie; w swoich sercach wchodzą w kontakt z Jego słowami, są więc poruszani przez Ducha Świętego. Jeśli chcesz osiągnąć należyte życie duchowe i nawiązać właściwą relację z Bogiem, musisz najpierw oddać Mu swoje serce i uciszyć je przed Nim. Dopiero gdy zaangażujesz całe swoje serce w Boga, możesz stopniowo zacząć wieść właściwe życie duchowe. Gdy wierzący nie oddają serca Bogu, zawierzając Mu, gdy ich serce nie jest w Nim i nie traktują Jego brzemienia jako swojego, wtedy tylko Go oszukują i zachowują się jak ludzie religijni, a tego Bóg nie może pochwalić. Nie może też nic dostać od takiej osoby, stanowi ona jedynie przeciwwagę dla Jego pracy, niczym dekoracja w Jego domu, która zajmuje miejsce, ale do niczego się nie przydaje – Bóg jej nie używa. Taka osoba nie tylko nie daje Duchowi Świętemu możliwości wykonywania w niej swojej pracy, lecz także nie przykłada wagi do doskonałości. Jest jak „żywy trup”. Nie ma w niej żadnej cząstki, którą mógłby posłużyć się Duch Święty – szatan zawłaszczył ją sobie w całości, zepsuł ją do cna, tak że stała się przedmiotem Bożego odrzucenia. Obecnie Duch Święty używa ludzi, nie tylko wykorzystując ich cnoty, lecz także doskonaląc ich i pracując nad ich wadami. Jeśli potrafisz poświęcić serce Bogu i uciszyć je przed Nim, będziesz mieć możliwość i predyspozycje, by być używanym przez Ducha Świętego, by otrzymać od Niego iluminację i oświecenie, a ponadto pozwolisz Duchowi zrekompensować swoje braki. Kiedy oddajesz Bogu serce, możesz wkroczyć głębiej w ten pozytywny aspekt i wznieść się na wyższy poziom zrozumienia; w negatywnym aspekcie będziesz miał większą świadomość własnych win i braków, będziesz miał silniejszą chęć, by próbować wypełnić Bożą wolę oraz nie będziesz pasywny, a będziesz aktywnie wchodził. Będzie to oznaczać, że jesteś odpowiednią osobą.

z rozdziału „Nawiązanie właściwej relacji z Bogiem jest bardzo ważne” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Duch Święty działa według następującej zasady: rezultaty można osiągnąć poprzez współpracę ludzi, poprzez ich aktywną modlitwę, poszukiwanie i zbliżanie się do Boga, a oni mogą być oświeceni przez Ducha Świętego. Ani Duch Święty, ani człowiek nie działają jednostronnie. Obaj są niezbędni, a im bardziej ludzie współpracują, i im bardziej dążą do osiągnięcia standardów Bożych wymagań, tym większe jest dzieło Ducha Świętego. Tylko prawdziwa współpraca ludzi w parze z dziełem Ducha Świętego może przynieść prawdziwe doświadczenia i konkretną wiedzę na temat słów Bożych. Ostatecznie, krok po kroku, dzięki tym doświadczeniom powstaje doskonała osoba. Bóg nie czyni dzieł nadprzyrodzonych. W ludzkich wyobrażeniach Bóg jest wszechmogący i wszystko dzieje się poprzez Boga – w rezultacie ludzie czekają biernie, nie czytają Jego słów ani się nie modlą, wyczekując jedynie dotyku Ducha Świętego. Natomiast ci, którzy rozumują poprawnie, wierzą w co następuje: Boże uczynki mogą sięgać tylko tak daleko jak moja współpraca, a efekt, jaki dzieło Boże osiąga we mnie, zależy od tego, jak ja współpracuję. Kiedy Bóg przemawia, powinienem uczynić wszystko, co w mojej mocy, aby szukać i dążyć do słów Boga; właśnie to powinienem osiągnąć.

z rozdziału „Jak poznać rzeczywistość” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Można wnioskować z doświadczenia, że jedną z najważniejszych spraw jest wyciszenie serca przed Bogiem. Kwestia ta dotyczy duchowego życia ludzi i wzrostu w ich życiu. Dopiero wtedy, gdy masz serce pełne pokoju przed Bogiem, twoje dążenie do prawdy i dokonywania zmian w swoim usposobieniu będzie przynosić owoce. To dlatego, że przychodzisz do Niego utrudzony i zawsze czujesz, że za dużo ci brakuje, że jest wiele prawd, które powinieneś poznać, rzeczywistość, której powinieneś doświadczyć i że jesteś zobowiązany troszczyć się tylko o Bożą wolę – te sprawy cały czas zaprzątają ci głowę i masz wrażenie, że naciskają na ciebie tak mocno, że nie możesz oddychać, dlatego też czujesz ciężar w sercu (ale nie jest to negatywny stan). Tylko tacy ludzie są uprawnieni do przyjęcia oświecenia poprzez Boże słowa i doświadczenia poruszenia Ducha Świętego. Iluminacja i oświecenie są im dane ze względu na ich brzemię, ich ciężkie serce i można też powiedzieć, że także ze względu na cenę, jaką zapłacili i udrękę, jaką znoszą przed Bogiem, ponieważ Bóg nie ma względu na osobę. W tym, jak traktuje ludzi, jest zawsze sprawiedliwy, zarazem jednak nie zaopatruje ich w sposób przypadkowy i nie daje im nic bezwarunkowo. To jeden z przejawów Jego sprawiedliwego usposobienia. W prawdziwym życiu większość ludzi ma dopiero przed sobą osiągnięcie tej sfery. Ich serca w najlepszym wypadku nie zwróciły się jeszcze całkowicie ku Bogu, toteż wciąż nie nastąpiła żadna wielka zmiana w ich życiowym usposobieniu. To dlatego, że żyją tylko pod Bożą łaską i muszą jeszcze zyskać pracę Ducha Świętego. Kryteria, według których Bóg używa ludzi, są następujące: ich serce zwraca się do Boga, ciążą na nim słowa Boga jest przepełnione tęsknotą, a oni sami postanawiają szukać prawdy. Tylko tacy ludzie mogą zyskać pracę Ducha Świętego i często dostępują oświecenia i iluminacji.

z rozdziału „Nawiązanie właściwej relacji z Bogiem jest bardzo ważne” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Jest jeden warunek dla dzieła Ducha Świętego w ludziach. Kiedy pragną oni i poszukują, i póki nie są nieprzekonani czy niepewni wobec Bożych działań, lecz zawsze potrafią spełniać swój obowiązek – tylko w ten sposób mogą pozyskać dzieło Ducha Świętego. Na każdym etapie Bożego dzieła wymaga się od ludzkości bezgranicznego zaufania i poszukiwania przed obliczem Boga – jedynie za pośrednictwem doświadczenia ludzie są w stanie odkryć, jak kochany jest Bóg i jak działa w ludziach Duch Święty. Jeśli tego nie doświadczasz, jeśli nie wyczuwasz przez to swojej drogi, jeśli nie poszukujesz – nic nie osiągniesz. Musisz wyczuć swoją drogę przez swoje doświadczenia, tylko poprzez swoje doświadczenia możesz ujrzeć Boże działania i rozpoznać Jego cudowność i niezgłębioność.

z rozdziału „Powinieneś zachować oddanie dla Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Istnieje zasada boskiej doskonałości w ludziach, która polega na tym, że Bóg oświeca poprzez użycie twojej pożądanej części, tak abyś otrzymał ścieżkę do praktykowania i mógł oddzielić się od wszystkich negatywnych stanów, pomagając twojemu duchowi osiągnąć uwolnienie i czyniąc bardziej zdolnym Go pokochać. W ten sposób jesteś w stanie odrzucić zepsute usposobienie szatana. Jesteś prostoduszny i otwarty, chcesz poznać siebie i chcesz wprowadzić prawdę w życie. Bóg widzi, że jesteś gotów poznać siebie i jesteś gotowy podążać drogą prawdy, kiedy więc jesteś słaby i negatywny On oświeca cię podwójnie, pomagając ci poznać siebie bardziej, być bardziej skłonnym do pokuty dla samego siebie i być bardziej zdolnym do praktykowania tego, co powinieneś praktykować. Tylko w ten sposób twoje serce jest spokojne i odprężone. Osoba, która zwykle zwraca uwagę na poznanie Boga, która zwraca uwagę na to, aby poznać samego siebie, która zwraca uwagę na swoją własną praktykę, będzie mogła często przyjmować Boże dzieło, często otrzymywać wskazówki i oświecenie od Boga. Nawet gdy będzie w negatywnym stanie, natychmiast zawróci, czy to z powodu działania sumienia, czy z powodu oświecenia słowem Bożym.

z rozdziału „Tylko ci, którzy koncentrują się na praktyce, mogą być udoskonaleni” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Bóg działa w tych, którzy szukają Jego słowa i je cenią. Im bardziej cenisz słowo Boże, tym więcej zdziała w tobie Jego Duch. Im bardziej ktoś ceni słowo Boże, tym większą ma szansę, że Bóg go udoskonali. Bóg doskonali tych, którzy szczerze Go miłują. Doskonali tych, którzy mają w sercu pokój przed Nim. Jeżeli cenisz całe dzieło Boże, jeżeli cenisz Boże oświecenie, jeżeli cenisz obecność Boga, jeżeli cenisz Bożą opiekę i ochronę, jeżeli cenisz to, jak słowo Boże staje się twoją rzeczywistością i źródłem twojego życia, jesteś człowiekiem najbardziej według serca Bożego. Jeżeli cenisz dzieło Boże, jeżeli cenisz całą pracę, jaką nad tobą wykonał, pobłogosławi cię i sprawi, że wszystko, co posiadasz, się rozmnoży.

z rozdziału „Bóg doskonali tych, którzy są według Jego serca” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Duch Święty działa według słów Chrystusa, jak również według tego, jak ludzie przyjmują Chrystusa oraz poddają się Mu. Ludzie mogą otrzymać dzieło Ducha Świętego tylko wtedy, gdy przyjmą Chrystusa i poddadzą się Mu. Jeśli ludzie opierają się Chrystusowi lub buntują się przeciw Niemu, to nie będą mieć dzieła Ducha Świętego. To, czy wiara danej osoby w Boga może przynieść jej zbawienie, zależy od tego, czy jest ona w stanie szczerze przyjąć Chrystusa i Mu się poddać. Dzieło Ducha Świętego opiera się wyłącznie na tym, że dana osoba przyjmuje Chrystusa i poddaje się Mu. W Wieku Łaski dzieło Ducha Świętego było wykonywane stosownie do tego, jak ludzie przyjmowali Pana Jezusa, poddawali się Mu i wielbili Go. W Wieku Królestwa dzieło Ducha Świętego jest wykonywane stosownie do tego, jak ludzie przyjmują Boga Wszechmogącego, poddają się Mu i wielbią Go. W dniach ostatecznych Duch Święty działa według słów Boga Wszechmogącego, aby wprowadzić wierzących w rzeczywistość słów Boga i sprawić, by osiągnęli zbawienie oraz doskonałość. To jest podstawa i zasada dzieła Ducha Świętego. Wielu przywódców zostało ukaranych śmiercią za to, że opierali się Chrystusowi lub potępiali Go. Wiele osób religijnych utraciło dzieło Ducha Świętego i popadło w ciemność z powodu odmowy przyjęcia Chrystusa dni ostatecznych. W domu Boga życie wielu ludzi obumarło, a oni odeszli, ponieważ uparcie trzymali się swoich pojęć na temat Chrystusa, a wielu innych ludzi zostało odrzuconych przez dzieło Ducha Świętego, ponieważ wierzyli tylko w Bożego Ducha, a nie w Chrystusa. Wszystkie te rzeczy powodują ludzie, którzy nie przyjmują Chrystusa i nie poddają się Mu. To, czy wierzący posiada dzieło Ducha Świętego, całkowicie zależy od jego podejścia do Chrystusa. Jeśli osoba wierzy tylko w Boga w niebie i nie poddaje się Chrystusowi, nigdy nie otrzyma dzieła Ducha Świętego. Obecnie w rozmaitych kościołach ciągle jest wiele osób, które wierzą tylko w Ducha Bożego, ale nie wierzą w Chrystusa, a zatem tracą dzieło Ducha Świętego. Jest wiele osób, które wierzą tylko w słowa Chrystusa, ale nie poddają się Chrystusowi, a zatem są znienawidzone przez Boga. Przyjmowanie Chrystusa i poddawanie się Mu mają więc kluczowe znaczenie dla otrzymania dzieła Ducha Świętego. Tylko jeśli ktoś przyjmie Chrystusa i podda się Mu, dostąpi zbawienia oraz zostanie udoskonalony. Można zatem dostrzec, że dzieło Ducha Świętego w każdym wieku ma swoje podstawy i zasady. Tak wielu ludzi ciągle nie rozumie wagi poddawania się Chrystusowi. Duch Święty działa całkowicie według słów Chrystusa. Jeśli ludzie nie mogą przyjąć słów Chrystusa i ciągle trzymają się pojęć na temat słów Boga oraz opierają się im, to absolutnie nie mogą otrzymać dzieła Ducha Świętego. Wiele osób modli się tylko w imię Boga Wszechmogącego, ale nie poddaje się dziełu Chrystusa oraz nie w pełni przyjmuje Jego słowa. Tacy ludzie to antychryści, którzy absolutnie nie mogą otrzymać dzieła Ducha Świętego.

z publikacji Rozmowy zwierzchnika

Dzieło Ducha Świętego służy przede wszystkim doprowadzaniu ludzi do wejścia w Boże słowo oraz zrozumieniu prawdy. Jakie aspekty obejmuje wejście w Boże słowo? Wejście w Boże słowo nie oznacza, że ktoś czyta jedno, konkretne zdanie wypowiedziane przez Boga, rozważa je przez chwilę, a potem osiąga trochę zrozumienia. Nie jest to równoznaczne z wejściem w Boże słowo. To nie tak. Najważniejsze jest wejście w Boże słowo przez doświadczenie. Owo „doświadczenie” obejmuje szeroką gamę doświadczeń. Doświadczenie człowieka nie ogranicza się tylko do jednego aspektu, lecz jest wielopłaszczyznowe. Wypełnianie swego obowiązku jest doświadczaniem Bożego słowa. Wprowadzanie prawdy w życie również jest doświadczaniem Bożego słowa. Szczególnie przechodzenie przez różnego rodzaju próby i oczyszczenie jest w jeszcze większym stopniu doświadczaniem słowa Bożego. Jeśli tylko doświadczasz Bożego słowa, bez względu na kontekst lub okoliczności, wówczas będziesz w stanie uzyskać dzieło Ducha Świętego. Kiedy na przykład napotykamy próby, wówczas modlimy się do Boga i staramy się pojąć Jego wolę. W rezultacie Duch Święty oświeca nas i pozwala nam ją zrozumieć. Dzieje się tak, ponieważ ma to związek z wejściem w Boże słowo… Ponadto podczas wypełniania naszych obowiązków oraz w ramach naszego codziennego doświadczenia, bez względu na sytuację, o ile modlimy się do Boga, szukamy prawdy i staramy się pojąć Bożą wolę, o tyle będziemy w stanie uzyskać dzieło Ducha Świętego. Jest tak dlatego, że Duch Święty prowadzi nas do wejścia w Boże słowo oraz w prawdę. Niektórzy ludzie, mają w tym aspekcie wiele doświadczeń. Bez względu na sytuację, w jakiej się znajdują, i na to, jakiego rodzaju ludzi spotykają, modlą się do Boga i proszą Go, by oświecił ich oraz prowadził, a także dał im mądrość i inteligencję. Gdy ludzie stale doświadczają Bożego dzieła w ten sposób, zrozumieją wiele z Bożych słów. Dowiedzą się, jak powinni działać i stosować to w konkretnych praktykach. To jest sposób wejścia w Boże słowo.

z książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Wstecz: 25. Czym jest dzieło Ducha Świętego? Jak przejawia się dzieło Ducha Świętego?

Dalej: 27. Czym jest dzieło złych duchów? Jak przejawia się dzieło złych duchów?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

3. Jakie są różnice między dziełem Boga wcielonego a dziełem Ducha?

Zbawienie człowieka przez Boga nie dokonuje się bezpośrednio poprzez Ducha lub pod postacią Ducha, gdyż człowiek nie może dotknąć ani zobaczyć Jego Ducha i nie może się do Niego zbliżyć. Gdyby On spróbował zbawić człowieka bezpośrednio poprzez Ducha, człowiek nie byłby w stanie dostąpić Jego zbawienia.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce