Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

337 Nikt nie umknie przed Bożym sądem

1 Z najwyższego punktu wszechświata Bóg czuwa nad każdym ruchem człowieka, nad wszystkim, co ludzie mówią i czynią, nawet nad każdą najgłębszą myślą, którą On obserwuje z absolutną jasnością, nie przeoczając jej – dlatego Boże słowa trafiają prosto do ludzkich serc, uderzają w każdą ich myśl, a Jego słowa są bystre i bezbłędne. „Chociaż człowiek »zna« Mojego Ducha, również Go obraża. Moje słowa obnażyły ohydne oblicze wszystkich ludzi oraz ich najgłębsze myśli i sprawiły, że wszystko na ziemi stało się jasne dzięki Mojemu światłu, i upadło pośród Mej surowej oceny”.

2 Po przeczytaniu Bożych słów wielu ludzi nie może znieść myśli, aby się z nimi rozstać i wzbiera w nich miłość do Boga. Tak więc Bóg ponownie przeklina szatana i ponownie odsłania jego szkaradną twarz. „Era, w której szatan szaleje i jest opętańczo despotyczny”, jest też wiekiem, w którym Bóg rozpoczyna swoje oficjalne, wielkie dzieło na ziemi. Następnie rozpoczyna On dzieło unicestwiania świata. Co oznacza, że im bardziej szatan szaleje, tym bliższy jest dzień Boży, a więc im więcej Bóg mówi o rozpasaniu szatana, tym bardziej jest pokazane, że dzień, w którym Bóg zniszczy świat, jest coraz bliżej. Taka jest deklaracja Boża wobec szatana.

Na podstawie Rozdziału 9

„Interpretacji tajemnic Słowa Bożego dla całego wszechświata”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Stary, brudny wiek musi zostać zniszczony przez Boga

Dalej:Bóg zyskał chwałę wśród wszelkiego stworzenia

Powiązane treści

 • Próby wymagają wiary

  Ⅰ W obliczu prób ludzie słabi są, negatywne uczucia żywią. Nie widzą jasno, czego chce Bóg, ani najlepszej ścieżki praktyki. Lecz musisz wierzyć w dzi…

 • Tożsamość i pozycja Samego Boga

  Ⅰ Bóg to Ten, który panuje nad wszystkim, Bóg to Ten, który wszystkim zarządza. On dokonał stworzenia wszelkiego, kieruje wszystkim, włada wszystkimi …

 • Znaczenie dzieła Boga wśród potomków Moaba

  Ⅰ Bóg działa wśród potomków Moaba, by zbawić upadłych w największy mrok. Są przeklęci, lecz Bóg chce od nich chwały, bo na początku byli tym ludem, kt…

 • Pierwsi ludzie byli żyjącymi stworzeniami obdarzonymi duchem

  Ⅰ Na początku Bóg stworzył ludzkość. Powstał pierwszy człowiek – Adam. Bóg ukształtował go, dał mu iskrę życia i obudził wśród Bożej chwały. Potem stw…