Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Nikt nie może zastąpić Bożego autorytetu

Szybkość

Nikt nie może zastąpić Bożego autorytetu

I

Dzięki swojej władzy Stwórca nadaje witalność rzeczom na pozór statycznym,

by nigdy nie zniknęły, nigdy nie przepadły.

On daje wszystkim żywym istotom instynkt, aby się rozmnażały,

by nigdy nie zniknęły, nigdy nie zniknęły. Ich zasady przetrwania,

ich prawa przetrwania przechodzą z pokolenia na pokolenie.

Wszystko to zostało dane przez Stwórcę.

Wszystko to zostało dane przez Stwórcę.

II

Wykorzystywanie przez Stwórcę swojej władzy w skali mikro albo makro

nie ogranicza się do żadnej formy. On kieruje działaniami całego wszechświata.

Posiada suwerenność ponad życiem i śmiercią.

On sprawia, że wszystkie rzeczy służą Jemu. On kontroluje góry, rzeki i jeziora.

Rządzi wszystkim i zapewnia wszystko to, co potrzebne.

Wszystko to czyni Stwórca, wszystko czyni Stwórca.

Wszystko to czyni Stwórca, Stwórca czyni to wszystko.

Nikt nie może zastąpić tożsamości Stwórcy.

Jego autorytet nie może zostać zastąpiony przez żadną ze stworzonych istot,

ani nie może zostać osiągnięty przez żadną z istot niestworzonych. Stwórca.

III

Stwórca ma wyjątkową władzę.

Jej manifestacja pośród wszystkich rzeczy jest wieczna i nie ustanie.

Nie może osłabnąć ani doznać uszczerbku.

Żaden człowiek ni rzecz nie mogą tego zmienić, nie mogą jej zwiększyć,

ani jej umniejszyć. Wszystko to pokazuje Stwórca.

Nikt nie może zastąpić tożsamości Stwórcy.

Jego autorytet nie może zostać zastąpiony przez żadną ze stworzonych istot,

ani nie może zostać osiągnięty przez żadną z istot niestworzonych. Stwórca.

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Bóg wcielony w dniach ostatecznych kończy Boże zarządzanie

Dalej:Jak stać się kimś, kim może posłużyć się Bóg

Powiązane treści