12. Co to znaczy „zostawić wszystko za sobą i naśladować Boga”?

Ważne słowa Boga:

Możesz poświęcić swoje serce i ciało, i całą swoją szczerą miłość Bogu, położyć je przed Nim, być całkowicie posłusznym wobec Niego i bezwzględnie podlegać Jego woli. Nie dla ciała, nie dla rodziny i nie dla własnych osobistych pragnień, ale dla dobra domu Bożego. We wszystkim możesz przyjąć słowo Boże za zasadę, za fundament. W ten sposób twoje intencje i perspektywy będą we właściwym miejscu i będziesz kimś, kto zyskuje od Boga pochwałę przed Nim.

z rozdziału „Ludzie, którzy są zdolni do bezwzględnego posłuszeństwa wobec praktyczności Boga są tymi, którzy prawdziwie Boga kochają” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wierzysz w Boga i naśladujesz Go, a więc twoje serce musi kochać Boga. Musisz porzucić swoje zepsute usposobienie, musisz starać się spełniać pragnienie Boga i obowiązek stworzenia Bożego. Skoro wierzysz w Boga i Go naśladujesz, powinieneś ofiarować Mu wszystko i nie powinieneś podejmować osobistych wyborów lub stawiać żądań, a także powinieneś zaspokoić pragnienia Boga. Ponieważ zostałeś stworzony, powinieneś być posłuszny Panu, który cię stworzył, bo z natury nie masz panowania nad sobą ani zdolności do kontrolowania swojego przeznaczenia. Ponieważ jesteś osobą wierzącą w Boga, powinieneś poszukiwać świętości i zmiany. Ponieważ jesteś stworzeniem Bożym, powinieneś wywiązywać się ze swojego obowiązku i utrzymywać swoje miejsce, przy czym nie wolno ci przekraczać swojego obowiązku. Nie chodzi tu o ograniczenie ciebie ani o uciskanie cię doktryną, lecz jest to ścieżka, poprzez którą możesz spełnić swój obowiązek i która może zostać osiągnięta – a także powinna zostać osiągnięta – przez wszystkich czyniących sprawiedliwość.

z rozdziału „Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

9. Wasze myśli powinny być przepełnione dziełem Kościoła. Powinieneś odsunąć na bok perspektywy własnego ciała, decydować o sprawach rodzinnych, całym sercem poświęcić się dziełu Bożemu i postawić dzieło Boże na pierwszym miejscu, a swoje własne życie na drugim. To jest przyzwoitość świętego.

z rozdziału „Dziesięć dekretów administracyjnych, które muszą być przestrzegane przez wybranych ludzi Boga w Wieku Królestwa” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Musisz cierpieć trudy dla prawdy, musisz się oddać prawdzie, musisz znosić upokorzenie dla prawdy, a żeby posiąść więcej prawdy, musisz doświadczyć więcej cierpienia. To właśnie powinieneś czynić. Nie wolno ci rezygnować z prawdy na rzecz spokojnego życia rodzinnego i nie wolno ci utracić życiowej godności i rzetelności dla chwilowej przyjemności. Powinieneś dążyć do wszystkiego, co jest piękne i dobre; powinieneś iść w życiu ścieżką, która ma większe znaczenie. Jeśli prowadzisz tak prostackie życie i nie dążysz do żadnych celów, czyż nie marnujesz życia? Cóż możesz zyskać z takiego życia? Powinieneś zaniechać wszelkich cielesnych przyjemności dla jednej prawdy i nie powinieneś rezygnować ze wszystkich prawd dla chwilowej przyjemności. Tacy ludzie nie posiadają rzetelności ani godności; w ich egzystencji nie ma żadnego znaczenia!

z rozdziału „Doświadczenia Piotra: jego znajomość karcenia i sądu” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Bóg wymaga tego od wszystkich tych, którzy w Niego wierzą: porzućcie wszystko, by podążać za Bogiem. Od Wieku Łaski do Wieku Królestwa było tak wielu ludzi, którzy porzucili wszystko, by podążać za Bogiem. Tylko ci ludzie są godni tego, by być nazywani świętymi, którzy są Bożymi ludźmi w Wieku Królestwa. Co to znaczy porzucić wszystko i podążać za Bogiem? Znaczy to ofiarować Bogu całe swoje serce, całą swoją istotę, oraz w pełni się zanurzyć w Bożym dziele i ponosić koszty na rzecz Boga. Na tym polega prawdziwe znaczenie porzucania wszystkiego, by podążać za Bogiem. Niektórzy ludzie wierzą, że tylko ci, którzy nie założyli rodziny i nie mają żadnych trosk, mogą porzucić wszystko, podczas gdy ci, którzy mają rodzinę, mają rodziców, małżonka lub dzieci, nie mogą tego uczynić. Taka perspektywa jest niewłaściwa. Po pierwsze, ludzie muszą wiedzieć, że Boże wymagania w stosunku do ludzi są sprawiedliwe i rozsądne. Bóg nie wymaga, aby ludzie porzucali swoich rodziców, małżonka lub dzieci. Wymaga On raczej, by ludzie ofiarowywali swoje serca i jak najpełniej wykonywali swój obowiązek bez ograniczeń ze strony jakiejkolwiek osoby, wydarzenia lub rzeczy. To właśnie oznacza porzucenie wszystkiego i podążanie za Bogiem. Bóg nie zmusza ludzi do robienia niczego, czego ci nie chcą robić. Wystarczy, by ktoś starał się ze wszystkich sił, aby zadowolić Boga. Jest całkowicie naturalne, że człowiek musi odrzucić pewne rzeczy, które powinno się odrzucić. Jeśli w danej chwili ktoś nie może czegoś porzucić, wymaga się od niego tylko tego, by ta rzecz gonie ograniczała. Jeżeli jego serce wciąż podlega ograniczeniom i nie może on swobodnie wykonywać swego obowiązku, to nie liczy się to jako porzucenie wszystkiego. Kwestia oddania się Bogu zależy od praktyki porzucania wszystkiego. Jeśli rzeczywiście jesteś kimś, kto jest oddany Bogu, to w sercu będziesz w stanie uniknąć tego, że ogranicza cię rodzina, małżonek lub dzieci. Wielu braci i sióstr ma więzy rodzinne, ale rodziny nie ograniczają ich serca i bardzo dobrze wykonują oni swoje obowiązki. Chociaż od czasu do czasu opuszczają kościół, by zająć się rodziną, nie dopuszczają do tego, by w jakikolwiek sposób kolidowało to z ich obowiązkami. Czy możesz powiedzieć, że nie porzucili wszystkiego, by podążać za Bogiem? Posiadanie rodziny to rzeczywiście trudność – nikt nie może temu zaprzeczyć. Jednakże, jeśli ich serca mogą być lojalne wobec Boga, to będą oni w stanie zrzucić z siebie wszelkie więzy rodzinne. Chociaż ciało doświadcza pewnych trudności, Bóg daje im wielkie błogosławieństwa, by wzrastali w życiu. A co zyskują ci ludzie, którzy lgną do uciech cielesnych? Ostatecznie nic. A jak należy radzić sobie z problemami ciała? Można powiedzieć, że każda ilość cielesnych trudności jest czymś dobrym. O ile Bóg jest zadowolony, o tyle duch danej osoby może się cieszyć. Największy ból ze wszystkich polegałby na tym, że obrazilibyśmy Boga, ponieważ kurczowo trzymamy się uciech cielesnych. Każdy, kto porzuca wszystko, aby ponosić koszty na rzecz Boga, będzie wynagrodzony, ponieważ właściwie wykonał obowiązek istoty ludzkiej i zadowolił Boga. Ponadto zostanie on pochwalony przez Boga, ponieważ Bóg obdarza wielkimi błogosławieństwami wszystkich tych, którzy szczerze ponoszą koszty na Jego rzecz. Wszyscy ci, którzy kurczowo trzymają się przyjemności życia rodzinnego i uciech ciała, oraz nie mogą porzucić wszystkiego, by podążać za Bogiem, są oddani diabłu, szatanowi. Oni z pewnością nie będą zbawieni przez Boga, a w szczególności nie otrzymają Bożego błogosławieństwa.

z publikacji Rozmowy zwierzchnika

Wstecz: 11. Jakie są różnice między wykonywaniem swoich obowiązków a pełnieniem posługi?

Dalej: 13. Jaka jest różnica między zrozumieniem prawdy a zrozumieniem doktryny?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce