Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Sąd rozpoczyna się od Domu Bożego

  • 1
  • 2
  • 3

Część Druga Słowa Chrystusa Kroczącego pośród Kościołów (Wybrane Fragmenty)

1Trzynasta wypowiedź
2Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek
3Bóg kieruje losem całej ludzkości
4Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu
5Jakie punkty widzenia powinni mieć wierzący?
6Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga
7Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny
8Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni
9Nikczemni muszą zostać ukarani
10Jak służyć zgodnie z wolą Boga?
11Jak poznać rzeczywistość
12Przykazania Nowego Wieku
13Nadeszło Królestwo Tysiąclecia
14Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie
15Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym
16Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?
17Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga
18Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie
19Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem i ludźmi użytymi przez Boga
20Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych
21Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu
22Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani
23Wiek Królestwa to Wiek Słowa
24Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu
25Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga
26Jak Piotr poznał Jezusa
27Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle
28Czy ożyłeś?
29Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem
30Wszyscy, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu
31Wybór z czterech fragmentów słowa Boga z tekstu „W odniesieniu do Biblii”
32Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia
33Czy Trójca istnieje?
34Doświadczenia Piotra: jego znajomość karcenia i sądu
35Jak powinieneś uczestniczyć w swojej przyszłej misji?
36Jeśli chodzi o Boga, jakie jest Twoje Jego pojmowanie?
37Co to znaczy być prawdziwym człowiekiem
38Co wiesz o wierze?
39Nikt kto jest z ciała nie ucieknie przed Dniem Gniewu
40Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku”
41Dzieło głoszenia Ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości
42Dzieło w Wieku Prawa
43Prawdziwa historia dzieł w Wieku Odkupienia
44Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie
45Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?
46Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga
47Różnica pomiędzy służbą wcielonego Boga a obowiązkiem człowieka
48Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia
49Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek
50Dzieło Boga i dzieło człowieka
51Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga
52Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga
53Istota ciała zamieszkana przez Boga
54Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka
55Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego
56Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu
57Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku
58Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię
59Ci, którzy nie są zgodni z Chrystusem, są w pełni przeciwnikami Boga
60Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani
61Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem
62Czy jesteś prawdziwie wierzącym w Boga?
63Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy
64Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy
65Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia
66Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia
67Wobec kogo jesteś lojalny?
68Trzy przestrogi
69Zrozumienie usposobienia Boga jest bardzo ważne
70Dziesięć Dekretów Administracyjnych, Które Muszą Być Przestrzegane Przez Wybranych Ludzi Boga w Wieku Królestwa
71Powinniście zważać na wasze uczynki
72Bóg jest źródłem ludzkiego życia
73Westchnienie Wszechmogącego
74Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym przewodnictwem
  • 1
  • 2
  • 3