Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Sąd rozpoczyna się od Domu Bożego

  • 1
  • 2
  • 3

Część Druga Słowa Chrystusa Kroczącego pośród Kościołów (Wybrane Fragmenty)

1Trzynasta wypowiedź
2Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek
3Bóg kieruje losem całej ludzkości
4Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu
5Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga
6Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny
7Nikczemni muszą zostać ukarani
8Jak służyć zgodnie z wolą Boga?
9Nadeszło Królestwo Tysiąclecia
10Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie
11Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?
12Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga
13Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie
14Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem i ludźmi użytymi przez Boga
15Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych
16Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu
17Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani
18Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga
19Jak Piotr poznał Jezusa
20Czy ożyłeś?
21Wszyscy, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu
22Jak powinieneś uczestniczyć w swojej przyszłej misji?
23Co wiesz o wierze?
24Nikt kto jest z ciała nie ucieknie przed Dniem Gniewu
25Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku”
26Dzieło głoszenia Ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości
27Dzieło w Wieku Prawa
28Prawdziwa historia dzieł w Wieku Odkupienia
29Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?
30Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga
31Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia
32Dzieło Boga i dzieło człowieka
33Istota ciała zamieszkana przez Boga
34Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego
35Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu
36Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku
37Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię
38Ci, którzy nie są zgodni z Chrystusem, są w pełni przeciwnikami Boga
39Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem
40Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy
41Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy
42Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia
43Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia
44Trzy przestrogi
45Zrozumienie usposobienia Boga jest bardzo ważne
46Powinniście zważać na wasze uczynki
47Bóg jest źródłem ludzkiego życia
48Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym przewodnictwem
49Przykazania Nowego Wieku
50Poznawanie Bożego Dzieła w dniu dzisiejszym
51Wiek Królestwa to Wiek Słowa
52Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani
53Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu
54Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie
55Różnica pomiędzy służbą wcielonego Boga a obowiązkiem człowieka
56Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem
57Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga
58Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia
59Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka
60Westchnienie Wszechmogącego
61Wypowiedź czterdziesta pierwsza
62Co to znaczy być prawdziwym człowiekiem
63Dziesięć Dekretów Administracyjnych, Które Muszą Być Przestrzegane Przez Wybranych Ludzi Boga w Wieku Królestwa
64Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni
65Wybór z czterech fragmentów słowa Boga z tekstu „W odniesieniu do Biblii”
66Doświadczenia Piotra: jego znajomość karcenia i sądu
67Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle
  • 1
  • 2
  • 3