38. Jak objawia się zmiana usposobienia?

Ważne słowa Boga:

To, czy twoje usposobienie będzie mogło się zmienić, czy też nie, zależy od tego, czy będziesz nadążać za aktualnymi słowami Ducha Świętego i prawdziwie je rozumieć. Różni się to od tego, co rozumieliście wcześniej. Dotychczas zmiana usposobienia polegała twoim zdaniem na tym, że ty, skory do wydawania sądów, nie wypowiadasz się już lekkomyślnie dzięki Bożej dyscyplinie. Ale to tylko jeden aspekt zmiany, a w tej chwili najistotniejszą kwestią jest podążanie za przewodnictwem Ducha Świętego. Podążaj za wszystkim, co mówi Bóg; bądź posłuszny wszystkiemu, co On mówi. Ludzie nie są w stanie sami zmienić swojego usposobienia; muszą zostać poddani sądowi i karceniu, a także cierpieniu i oczyszczaniu poprzez słowa Boga, lub też należy się z nimi rozprawić, muszą zostać zdyscyplinowani i przycięci przez Jego słowa. Dopiero wtedy mogą osiągnąć posłuszeństwo i oddanie się Bogu, zamiast próbować go oszukiwać i traktować zdawkowo. To dzięki oczyszczeniu słowami Boga ludzie dostępują zmiany usposobienia. Tylko ci, którzy zostaną poddani postępowaniu, obnażeni, osądzeni i zdyscyplinowani dzięki Jego słowom, nie będą dłużej ważyć się robić rzeczy nierozsądnych oraz staną się spokojni i opanowani. Najważniejsze jest to, żeby potrafili podporządkować się aktualnym słowom Boga i Jego dziełu, i nawet jeśli nie jest to zgodne z ludzkimi pojęciami, będą w stanie odłożyć te pojęcia na bok i świadomie się podporządkować. Kiedy w przeszłości mówiono o zmianie usposobienia, chodziło głównie o wyrzeczenie się siebie samego, dopuszczenie, by ciało cierpiało, dyscyplinowanie swojego ciała i wyzbycie się żądz cielesnych – to jedna z form zmiany usposobienia. Teraz ludzie wiedzą, że prawdziwym wyrazem zmiany w usposobieniu jest podporządkowanie się bieżącym słowom Boga, jak również umiejętność prawdziwego zrozumienia Jego nowego dzieła. W ten sposób ludzie będą w stanie zerwać z wcześniejszym, zabarwionym ich własnymi pojęciami rozumieniem Boga i dostąpić prawdziwego zrozumienia tego, czym jest posłuszeństwo wobec Niego. Tylko tak prawdziwie objawia się zmiana usposobienia.

z rozdziału „Ludzie, których usposobienie się zmieniło, to ci, którzy wkroczyli do rzeczywistości słów Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Ludzie mogą się dobrze zachowywać, ale to niekoniecznie oznacza, że są obdarzeni prawdą. Zapał może sprawić, że ludzie będą tylko przestrzegać doktryny i postępować zgodnie z nakazami. Ludzie, którzy są pozbawieni prawdy, nie mają możliwości rozwiązywania istotnych problemów, a doktryna nie może zastąpić prawdy. Inni są ci, którzy doświadczyli zmiany swojego usposobienia. Ci, którzy doświadczyli zmiany swojego usposobienia, pojęli prawdę; dostrzegają wszystkie problemy; wiedzą, jak postępować zgodnie z wolą Bożą, jak działać zgodnie z zasadami prawdy, jak działać, by zadowolić Boga; rozumieją też naturę zepsucia, które przejawiają. Kiedy ujawniane są ich własne idee i koncepcje, umieją być samokrytyczni i odrzucić cielesność. W ten właśnie sposób wyraża się zmiana w usposobieniu. Najważniejszą kwestią w zmianie w usposobieniu jest to, że ludzie ci jasno pojęli prawdę, a kiedy coś robią, dosyć dokładnie wcielają prawdę w życie, a ich zepsucie nie ujawnia się zbyt często. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie, którzy zmienili swoje usposobienie, wydają się być bardzo rozsądni i przenikliwi, a dzięki zrozumieniu prawdy nie ujawniają zbyt wiele obłudy czy arogancji. Są w stanie przejrzeć i rozróżnić wiele zepsucia, które się ujawnia, więc nie dają powodów do arogancji. Potrafią mieć wyważone pojmowanie tego, jakie jest miejsce człowieka; jak zachowywać się rozsądnie; jak być obowiązkowym; co powiedzieć, a czego nie mówić oraz co mówić i robić wobec kogo. Dlatego właśnie mówi się, że tacy ludzie są względnie rozsądni. Ci, którzy osiągają zmianę swego usposobienia, prawdziwie urzeczywistniają człowieczeństwo i mają prawdę. Zawsze są w stanie mówić i postrzegać sprawy w zgodzie z prawdą, we wszystkim zaś, co czynią, kierują się zasadami; nie podlegają wpływom żadnej osoby, kwestii czy rzeczy i wszyscy mają własne poglądy i potrafią bronić zasad prawdy. Ich usposobienie jest bardziej są stabilnie, nie zmieniają co chwila swoich zachowań, a bez względu na to, w jakiej są sytuacji, wiedzą, jak właściwie wypełniać swoje obowiązki i jak postępować, by zadowolić Boga. Ci, których usposobienie się zmieniło, nie skupiają się na tym, co robić, aby powierzchownie wyglądać na dobrych – mają wewnętrzną jasność odnośnie do tego, co robić, by zadowolić Boga. W związku z tym z zewnątrz może się wydawać, że nie są tak entuzjastyczni, bądź że nie zrobili nic wielkiego, ale wszystko, co robią, jest istotne, wartościowe i przynosi praktyczne efekty. Ci, których usposobienie się zmieniło, na pewno posiadają wiele prawdy – można to stwierdzić na podstawie ich zapatrywań na różne sprawy i zasad, jakie przyświecają im w działaniu. Ci, którzy nie posiadają prawdy, nie osiągnęli absolutnie żadnej zmiany w usposobieniu. Nie znaczy to, że ktoś, kto jest dojrzały i zahartowany w swym człowieczeństwie, koniecznie doświadczy zmiany usposobienia.; zmiana taka dotyczy przede wszystkim sytuacji, sytuacji, gdy niektóre szatańskie trucizny w naturze ludzi zmieniają się ze względu na ich wiedzę o Bogu i zrozumienie prawdy. Oznacza to, że te szatańskie trucizny zostają obmyte, a prawda wyrażona przez Boga zakorzenia się w tych ludziach, staje się ich życiem i fundamentem ich istnienia. Dopiero wtedy stają się oni nowymi ludźmi i wówczas ich usposobienie się zmienia. Zmiana w usposobieniu nie oznacza, że zewnętrzne usposobienie ludzi jest łagodniejsze niż wcześniej; że kiedyś byli aroganccy, a teraz ich słowa są rozsądne; że nie zwykli słuchać nikogo, a teraz umieją słuchać innych – nie można powiedzieć, że takie zewnętrzne zmiany to zmiany w usposobieniu. Oczywiście zmiany w usposobieniu obejmują takie stany, ale najważniejsze jest to, że zmieniło się ich życie wewnętrzne. Prawda wyrażona przez Boga staje się sednem ich życia; szatańskie trucizny w ich wnętrzu zostały wyeliminowane; zmieniły się całkowicie ich zapatrywania i żadne z nich nie jest zgodne z zapatrywaniami tego świata. Oni dostrzegają wyraźnie intrygi i trucizny wielkiego, czerwonego smoka. Pojęli prawdziwą istotę życia. Zmieniły się zatem ich życiowe wartości – to jest najbardziej zasadnicza zmiana i sedno zmiany w usposobieniu.

z rozdziału „Różnica pomiędzy zewnętrznymi zmianami a zmianami w usposobieniu” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Jest pewna cecha charakterystyczna zmiany w usposobieniu: to, że jest się w stanie zaakceptować prawdę i być posłusznym temu, co jest prawidłowe i zgodne z prawdą. Bez względu na to, kto ci coś sugeruje – czy są młodzi, czy starsi, czy dobrze się dogadujecie, czy są między wami urazy – o ile mówi coś, co jest prawidłowe, zgodne z prawdą i korzystne dla dzieła domu Bożego, jesteś w stanie to przyjąć i zaakceptować. Nie mają na ciebie wpływu żadne inne czynniki. To jeden z aspektów tego przejawu. Innym aspektem jest to, że kiedy napotkasz jakiś problem, jesteś w stanie poszukać prawdy. Na przykład natrafiasz na jakiś problem, którego nikt dokładnie nie rozumie. Jesteś w stanie poszukać prawdy, by dostrzec, jaki rodzaj praktykowania jest zgodny z zasadami prawdy i spełnia wymagania Boga. Jeszcze innym aspektem jest umiejętność troszczenia się o Bożą wolę. To, w jaki sposób możesz troszczyć się o Bożą wolę, zależy od tego, jaki obowiązek wypełniasz i jakie wymagania On ma wobec ciebie w tym obowiązku. Zdolność wypełniania go zgodnie z wymaganiami Boga, podejmowanie wysiłku, by zadowolić Boga, oraz postępowanie odpowiedzialnie i wiernie – wszystko to jest troszczeniem się o Bożą wolę. Jeśli nie wiesz, jak w danej kwestii troszczyć się o Bożą wolę, musisz poczynić pewne poszukiwania, aby to osiągnąć i Go zadowolić. Jeśli potraficie wcielić te trzy zasady w życie, uczynić je probierzem tego, jak naprawdę żyjecie, oraz odnaleźć drogę praktyki, wówczas będziecie załatwiać sprawy w sposób zgodny z zasadami. Nieważne, z czym się konfrontujesz i z jakimi musisz się zmagać problemami, zawsze musisz analizować to, według jakich zasad powinieneś postępować, jakie szczegóły obejmuje każda z owych zasad i jak należy je wcielać w życie, by ich nie naruszać. Z chwilą, gdy jasno zrozumiesz te sprawy, w naturalny sposób będziesz w stanie praktykować prawdę.

z rozdziału „Jedynie poprzez wprowadzenie prawdy w życie można pozbyć się więzów skażonego usposobienia” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Wstecz: 37. Czym jest zmiana usposobienia?

Dalej: 39. Jakie są różnice pomiędzy zmianą usposobienia a dobrym zachowaniem?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

1. Co to znaczy być zbawionym? Co znaczy osiągnięcie pełnego zbawienia?

Jeśli chcą być zbawieni i chcą być całkowicie pozyskani przez Boga, to wszyscy ci, którzy podążają za Bogiem, muszą zmierzyć się z pokusami i atakami szatana, zarówno wielkimi jak i małymi.Ci, którzy wychodzą z tych pokus i ataków oraz są w stanie w pełni pokonać szatana, są tymi, którzy zostali zbawieni przez Boga.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce